historie obce Opařany

Text dotazu

Můžete mi prosím napsat něco o historii obce Opařan?

Odpověď

Dobrý den, Opařany, farní ves u Tábora, se prvotně skládala ze dvou vsí: Opařany a Opařanky. Ve 14. stol. byl statek ve vlastnictví arcibiskupství a kostela Vyšehradského. Po roce 1420 uchvátili je buď Táboři, aneb páni z Rožmberka; po roce 1437 zůstaly městu Táboru a zůstaly mu do r. 1547. Ferdinand I. prodal je Vítovi ml. ze Rzavého a drženy odtud ke Stadlci, r. 1589 odděleny a potom tu vznikla tvrz. R. 1593 koupeny od Anny Chrtové z Dlouhé vsi, pak je měl 1623 Jan de Vitte, později Hozlaurové, od r. 1656 Slavatové. Jan Jachym Slavata prodal je r. 1677 koleji jezovitské v Hradci. Od ní je koupila kolej u svatého Klimenta v Praze. Jezovité tu vystavěli r. 1727 residenci, r. 1732 nádherný kostel. Po zrušení řádu (1773) tu byla taložena fara (1785) a bývalá residence obrácena na blázinec. Panství patřilo od r. 1825 knížatům z Paarů.

Jméno Opařany = ves Opařanů, tj. lidí bydlících nebo žijících v (na) oparu = v páře nebo horkosti (od slunce). Tamní lid prý nazývá oparem část louky, kde tráva žloutne a vadne; opar je tedy místo, kde slunce mnoho pálí, a Opařan je obyvatel takového oparu. Tomu výkladu svědčí, že tamní krajina je nakloněna k východu a k jihu.

Informace jsme čerpali z:

Sedláček, August. Místopisný slovník historický království českého. Praha: Argo, 1998. ISBN 80-7203-099-X.

Profous, Antonín. Místní jména v Čechách. Díl III, M-Ř. Praha: Česká akademie věd a umění, 1951.

Informace o historii Opařan naleznete také přímo na stránkách obce:

http://www.oparany.cz/

nebo v knize: Hejna, Josef. Paměti statků: Opařanského, Podbořského, Dobronického a Stadleckého. V Táboře : J. Hejna, 1885 (Jan K. Frank). 270 s.

Podrobnější informace by Vám v případě zájmu mohla poskytnout knihovna Opařany (

Městská knihovna Tábor (http://www.vkta.cz/),

případně archivy v regionu - Státní okresní archiv Tábor (http://www.ceskearchivy.cz/index.php?doctree=1ej)

nebo Státní oblastní archiv v Třeboni (http://www.ceskearchivy.cz/).

 

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

14.11.2007 16:21

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu