Historie mlýna

Text dotazu

Zajímá mne historie mlýna na adrese Podmokly č.44, k ú. Podmokly nad Berounkou. Nynější majitel je ing. Klára Hradečná. Do roku 1946 byl majitel můj prastrýc František Froněk . Zajímá mne, kdy a kdo mlýn postavil a také kde najít předchozí majitele.
Děkuji

Odpověď

Dobrý den, dotaz by bylo lepší směrovat na archiv obce nebo té oblasti. Pro konkrétní objekt, který vás zajímá, zdroje informací nemáme.

Doporučit můžeme také kroniku obce Podmokly https://www.portafontium.eu/contents/chronicle/soap-ro/podmokly nebo archiv Rokycanska https://www.portafontium.eu/contents/chronicle/soap-ro/podmokly, kde jsou uloženy a volně přístupné některé z kronik obce.

https://www.portafontium.eu/contents/chronicle/soap-kt/podmokly?language=de

Z historie obce Podmokly:

https://www.podmoklynadberounkou.cz/obec/historie-obce/

Podmokelské mlýny

 Obec Podmokly najdeme jihovýchodně od Úněšova. První mlýn v Podmoklech, u něhož byla i pila, nese čp. 19. Mlýn je uváděn již roku 1615 jako panský o 1 kole v souvislosti s prodejem Podmokel novému majiteli, který je připojil к panství Bělá. Mlýn byl rovněž uveden v roce 1654, kdy byly prováděny soupisy majetku v berní rule. V té době je na mlýně uváděn Mikuláš Kašpar. Další zmínky o zdejším mlýně jsou ještě z let 1838 a 1906. V roce 1925 je při mlýně uváděna pila. V té době také mlýn vyhořel a nebyl již obnoven. Připomeňme ještě, že mlýn stával za vesnicí Podmokly pod hrází rybníka Hroznata. Dnes mlýn neexistuje, připomíná ho jen malý zbytek zdi a malý rekreační domek, který byl postaven částečně na základech některé bývalé budovy.

Druhým v Podmoklech byl mlýn čp. 4. O něm mnoho zpráv nemáme. Víme jen, že byl poháněn vodou ze zámeckého rybníka, ale dobu jeho vzniku neznáme. Údajně měl mlýnský objekt vyhořet ve 20. či 30. letech 20. století. Dnes bývalý mlýn připomíná již jen vodní náhon a části zdi.

Zdroj: KLEMPERA, Josef. Vodní mlýny v Čechách, IX: Dodatky. Praha: Libri, 2005. s. 231. ISBN 80-7277-243-0. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:89d489d0-c024-11e3-a99b-005056822549

Podmokelský mlýn

Mlýn býval panským majetkem, od roku 1771 jej Fürstenberkové pronajímali. V roce 1930 se stal majitelem mlýna a pily František Froněk, který vedl za 2. světové války protinacistický odboj.

Samotný mlýn není přístupný. V jeho blízkosti se nachází pomník Františka Froňka, zdejšího mlynáře a jednoho z vedoucích členů odbojové skupiny na Zbirožsku (během druhé světové války zde byl silný proti fašistický odboj). Najdete zde i studánku pod křížem.

Mlýn je oblíbeným počátečním bodem pro výlet ke Skryjským jezírkům. Dovede vás tam modrá značka. U Podmokelského mlýna leží také světoznámé naleziště trilobitů, které zkoumal i věhlasný francouzský geolog Joachim Barrande.

Zdroj: https://www.kudyznudy.cz/aktivity/podmokelsky-mlyn

8. Hodinu malou od Klenovic západně na témž potoce nalézáme Podmokly, ves a dvůr kláštera Tepelského. Západně nad samým dvorem, jenž nad levým břehem Třemošné a nad rybníkem jest pod vysokou strání, nalézá se hradiště zaokrouhlené jako stůl srovnané s příkopem hlubokým, dřevní sídlo pánů Podmokelských z Podmokel, kteří rodem a erbem mezi Prosti- bořice náleželi. Připomeneme jen nejstaršího předka rodiny této, pokud nám známa jest, Jindřicha z Podmokel a syny jeho Jaroslava a Jindřicha 1. 1269 jmenované...

Zdroj: Památky archaeologické a místopisné: organ Archaeologického sboru Musea království Českého a Historického spolku v Praze. Praha: Archaeologický sbor Musea království Českého, 1875, undefined(2). s. 251,252. ISSN 1801-5786. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:c70abc80-d8b4-11e4-a19f-001018b5eb5c

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

02.09.2022 18:02

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu