Historie - Mincovna - Kutná Hora

Text dotazu

Dobrý den,
ráda bych věděla kdo byl a odkud pocházel Václav Koráb, žijící na přelomu patnáctého a šestnáctého století a jaká byla jeho úloha v mincovně.
Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

 

V knize Královská mincovna v Kutné Hoře (Emanuel Leminger) jsme se dočetli, že Václav Koráb byl zaměstnán na Vlasšském Dvoře od roku 1525.

 

„Dle značného počtu robenců roku 1525 přijatých soudíme, že toho roku byly řady mincířů a pregéřů na VI. Dvoře skutečně pracujících velice prořidlé. Mezi robenci těmito i jich rukojmími jsou mnohá jména zajímavá, pročež jich výkaz, který v knize mincířské vyplňuje hustým písmem celou stránku, podáváme nezkráceně: (Ют) Robenci přijatí na Dvůr na dílo krále JMti: Jan Sklenář, ruk. Matěj Šesták, Václav Koráb…“

 

Záznam z knihy Registratura hor. Řid. V Příbrami, fascikl kutnohorský č. 2 (1528) nám prozrazuje, že zde Václav Koráb získal dobrou pověst a jeho názory byly ceněny pro svou rozumnost. Pracoval zde možná jako mincíř, nicméně tuto informaci nemůžeme potvrdit. Povýšen měl být na tzv. písaře prenéřského, což byl velmi ceněný a zodpovědný post, o který se vždy ucházelo mnoho občanů. Z listiny se také dozvídáme, že Václav Koráb trvale pobýval v Kutné Hoře:

 

„I rozumíme tomu, že za ten ouřad VMt žádali i prositi budou, neb i s námi jest již o to mluveno, a zvláště Václav Koráb k VMti za přímluvu jest nás o to žádal, kdež my znajíce, že týž Koráb к tomu úřadu dobře by se hodili mohl, jedno že jest soused horský a také i rozumný, k VMti se zaň přimlouváme...“

 

„Písař mince nebyl pouhým zapisovatelem, ale úředníkem s vysokými pravomocemi. V mnohém ho lze považovat za zástupce úředníka mince (nejvyšší úředník s praktickou výkonnou mocí v kutnohorské mincovně). Písemně evidoval vše, co s mincováním souviselo. Především zapisoval do základních účtů tzv. verkových register, což byly rejstříky, informující o mincování. Zápisy do nich se prováděly v týdenních cyklech s datováním podle latinských názvů nedělí.“

BISINGEROVÁ, Marie et al. Vlašský dvůr: tajemství mince. [Kutná Hora: Město Kutná Hora], 2001. 27 s. ISBN 80-239-4409-6.

 

 

Použité zdroje

LEMINGER, Emanuel. Královská mincovna v Kutné Hoře Vyd. 2. Kutná Hora: Kuttna, 2003. 180 s. ISBN 80-86406-29-6.

BISINGEROVÁ, Marie et al. Vlašský dvůr: tajemství mince. [Kutná Hora: Město Kutná Hora], 2001. 27 s. ISBN 80-239-4409-6.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

Kutná Hora

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

05.12.2018 09:47

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu