historie mezigenerační solidarity

Text dotazu

Historie mezigenerační solidarity

Odpověď

Dobrý den,
literaturu k tématu mezigenerační solidarity jsme již v rámci PSK vyhledávali v minulosti. Odpověď najdete zde: https://www.ptejteseknihovny.cz/dotazy/mezigeneracni-solidarita
Nalezli jsme řadu zdrojů, které se věnují mezigenerační solidaritě a často obsahují obecný úvod do problematiky (včetně pohledu do historie) a širokou škálu další literatury.
Část vyhledaných zdrojů je volně dostupná na internetu, některé knihy jsou také v současné době ke studiu dostupné pro studenty a pedagogy VŠ v systému Kramerius na http://kramerius.nkp.cz/. Najdete zde speciální verzi Krameria 5, ve které jsou i díla chráněná dosud autorským zákonem zpřístupněna pro čtení. Není možné dokumenty stahovat nebo je z této aplikace tisknout. Případné další informace jsou aktualizované na https://www.facebook.com/DigitalniKnihovnaNKCR.
Pokud na http://kramerius.nkp.cz/ nevidíte nabídku "Kramerius 5 pro studenty VŠ", zkuste zavřít okno prohlížeče a znovu ho otevřít.  Případně zkuste okno obnovit klávesou F5, vymazat v prohlížeči historii nebo tuto stránku otevřít v novém anonymním okně prohlížeče.
Pro vyhledání dalších relevantních zdrojů k tématu bychom Vám doporučili také databázi vysokoškolských kvalifikačních prací Theses (https://theses.cz/).
Vybrané zdroje:
*JEŘÁBEK, Hynek a kol. Mezigenerační solidarita v péči o seniory. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2013. 316 s. Studie; sv. 87. ISBN 978-80-7419-117-6.
*PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela. Mezigenerační solidarita ve stárnoucí společnosti. Sociální studia [online]. 2010, roč. 7, č. 4 [2020-03-23]. Dostupný z: https://journals.muni.cz/socialni_studia/article/view/5855/4955
*LEVICKÁ, Jana, LEVICKÁ, Katarína a TRUHLÁŘOVÁ, Zuzana. Teoreticko-empirické reflexe solidarity. Vydání: první. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. 100 stran. Recenzované monografie. ISBN 978-80-7435-574-5.
*MACLOVÁ, Aneta et al. Aktivní stárnutí a mezigenerační solidarita v Hradci Králové. 1. vyd. Hradec Králové: Statutární město Hradec Králové, 2013. 34 s. Radnice; č. 16. ISBN 978-80-87637-03-6.
*MOŽNÝ, Ivo a kol. Mezigenerační solidarita: výzkumná zpráva z mezinárodního srovnávacího výzkumu "Hodnota dětí a mezigenerační solidarita". Praha: VÚPSV, výzkumné centrum Brno, 2004. 138, ix s. ISBN 80-239-4279-4.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

23.03.2020 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu