Historie málo známých pražských památek

Text dotazu

Hezký den, srdečně Vás zdravím a prosím o jakoukoli informaci o těchto málo známých objektech na území hlavního města Prahy:
Zámeček Cikánka
Zámeček Sedlec
Zámek Jinonický dvorec

Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

pojmenování Cikánka, jak se zdá, neslo více usedlostí v Praze. Kniha „Pražské usedlosti“ nabízí popis již nestojící usedlosti na Vinohradech, níže uvedené internetové zdroje uvádějí zámeček v Radotínském údolí:


"Cikánka, Vinohrady (Praha 2) — zaniklá usedlost čp. 29

Cikánka bývala poměrně rozsáhlá usedlost na pravé straně Vinohradské ulice kousek pod náměstím Jiřího z Poděbrad. V těchto místech je к roku 1408 doložena poměrně rozsáhlá vinice Bernarda Chotka čili Bernáška z Olšan. Při jejím prodeji v roce 1465 je zde jako zvláště cenná součást nemovitosti připomínán meruňkový sad. Ke konci 15. století připadla vinice jako odúmrť králi, ten si ji však dlouho neponechal, a tak byla dále po většinu času v majetku staroměstských měšťanů. Ve které době a odkud se vzalo pojmenování usedlosti, není známo, název je však doložen nejpozději ve 2. polovině 18. století, kdy ji drželi Zuzana a Tomáš Novodvorští. V roce 1783 od nich usedlost odkoupil hrabě Josef Emanuel Canal z Malabaily (o něm více viz Kanálka). Od vinice Cikánky si však ponechal pouze polnosti související přímo s jeho sousední '"Kanálkou, kdežto samu hospodářskou budovu а к ní náležející dvůr se stájemi, zahrádkou, vinným a pivním výčepem prodal roku 1801 Janu Regnerovi. Cikánka byla v roce 1843 označena jako usedlost čp. 29, v té době tu byl též zájezdní hostinec zvaný U města Prahy, později pak jatky na hovězí maso. V souvislosti s čilým stavebním ruchem na Vinohradech na konci 19. století se budovy usedlosti ocitaly postupně pod úrovní silnice a na počátku 20. století již byly určeny k demolici. Kolem roku 1905 došlo ke zboření Cikánky a na jejím místě byl postaven nový dům se stejným číslem popisným."

(zdroj: LAŠŤOVKOVÁ, Barbora. Pražské usedlosti. 2. vyd. Praha: Libri, 2007. ISBN 978-80-7277-346-6. str. 53 - 54)


„zámeček Cikánka

Historie zámečku na Cikánce zvaného „U Kozáků“ v Radotínském údolí v Praze 5 sahá až do 18. století. Původně lovecký zámeček byl postaven ruským šlechticem. Objekt byl postaven z velice významných materiálů. Například ve sklepě byl použitý druh mramoru, který již dnes neexistuje - tzv. slivenecký mramor. Značně zchátralá budova zámečku byla na prodej s projektem a stavebním povolením na demolici a novou výstavbu objektu. V roce 2018 byla budova stržena.

Dnes se jako Cikánka označuje skupina osmi (respektive i s Rutickým mlýnem devíti) domů v kotlině sevřené skalami zhruba v polovině údolí (kdysi na hranici Sliveneckého a Kosořského katastru, dnes k.ú. Radotín). Pojem Cikánka není úplně jednoznačně vymezen (známý hostinec Na Cikánce stával půl kilometru pod dnešní osadou, jako Cikánka jsou tradičně označovány lomy směrem ke Slivenci a často se pod Cikánku řadily i všechny mlýny níže v údolí až po Předního Maška) a je asi poměrně mladý, neboť v 19. stol. se na mapách ještě nevyskytuje - skupina domů v místech dnešní Cikánky je jmenován „Na Kurandě“, pozdější hostinec a přilehlé lomy pak „Ve skále“ (z map se zdá, že jako první se začalo používat jméno Cikánka někdy poč. 20. stol. právě pro lomy, respektive pro stavení dělníků v lomech, poté pro hostinec a až záhy pro celou osadu). Nejstarším stavením (nepočítaje Rutický mlýn) je dnešní chalupa č.p. 24 na západním okraji osady, která zde stála již v 1. pol. 19. stol. (u ní roste mohutná lípa srdčitá stará cca 170 let, navržená jako památný strom), nejhonosnějším pak chátrající „zámeček″ č.p. 99 v severní části.“

http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=25483
http://www.mistopis.eu/mistopiscr/praha/praha16/radotinskeudoli/radotin_udoli.htm

 

Zámeček Sedlec

Obec Sedlec byla stejně jako Suchdol založena již v 10. století jako zemědělská usedlost Přemyslovců. Sedlecký dvůr prodal Boleslav Ш. klášteru Ostrovskému v roce 999, suchdolskou usedlost pak Břetislav I. svatojiřským benediktinkám v polovině 11. století. Oba dvory vystřídaly během tisíce let řadu majitelů i správců.

V jejich rukou se soustředila zprvu i správa obcí. Teprve když se obce rozrůstaly, ustanovovali správci rychtáře, kteří měli určité výsady a též nižší pravomoc soudní a správní.

Sídlem sedleckých správců byl v posledních stoletích zámeček čp. 7 z roku 1650, přestavěný později do nynější klasicistní podoby. Ze správců nejvíce vynikl František Václav Pštross, český vlastenec, který se stal v roce 1861 pražským purkmistrem.“

(zdroj: AUGUSTA, Pavel, ed. a BRONCOVÁ, Dagmar, ed. Pražské radnice. Vyd. 1. Praha: Milpo media, 2002. ISBN 80-86098-27-3., str. 87 – 88)

Viz též:

https://prazdnedomy.cz/domy/objekty/detail/133-zamek-sedlec
https://pamatkovykatalog.cz/?element=15725076&action=element&presenter=ElementsResults
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sedlec_(z%C3%A1mek,_Praha)

 

Jinonický zámek

JINONICE - Jinonice se původně nazývaly Ninonice. Jan Adolf Schwarzenberk je koupil v roce 1865 a ihned započal se stavbou nového komplexu hospodářských budov, s nimiž byl současně na místě bývalé tvrze vybudován i jednopatrový zámek. V průčelí zámku byl vystavěn vjezd s barokním portálem a v jeho nadpraží umístěn erb tehdejšího majitele. Celý barokní areál byl znovu v roce 1815 i později výrazně upravován a na severu rozšířen o další dvorní křídlo. Ve velkostatku byl i Schwarzenberský pivovar s roční produkcí 14 000 hl, který byl zrušen již v roce 1890. V letech 1803-05 bydlel na zámku kněz, básník a národní buditel Antonín Jaroslav Puchmajer, jenž za zdejšího pobytu vydal první českou učebnici ruštiny Pravopis česko-ruský. Schwarzenberkům náležel jinonický statek až do roku 1945. Na přelomu let 1792-93 zde sládkoval F. O. Poupě, muž, který se výrazným písmem zapsal do dějin českého pivovarnictví.

Na zdi jinonického dvora je pamětní deska Antonína Jaroslava Puchmajera.“(zdroj: POLÁK, Milan. Pražské pivovárky a pivovary. 1. vyd. Praha: Libri, 2003.  ISBN 80-7277-193-0. str. 68)

Celou kapitolu o Jinonickém zámku můžete nalézt v knihách:

HRUBEŠ, Josef a HRUBEŠOVÁ, Eva. Pražské domy vyprávějí. Sv. VIII. Vyd. 1. Roztoky u Prahy: Orion, 2004. str. 198 – 201.
VLČEK, Pavel a kol. Umělecké památky Prahy. Velká Praha. Sv. 1. Vydání první. Praha: Academia, 2012.  ISBN 978-80-200-2107-6. str. 594 – 598.

 

Viz též:

https://pamatkovykatalog.cz/?element=13715769&sequence=5&mode=fulltext&keywords=Jinonice&region%5B0%5D=Hlavn%C3%AD+m%C4%9Bsto+Praha&order=relevance%3Adesc&action=element&presenter=ElementsResults
https://www.prahaneznama.cz/praha-5/jinonice/stare-jinonice/
https://www.hrady.cz/?OID=773https://www.hrady.cz/?OID=773
https://www.lidovky.cz/domov/areal-jinonickeho-zamku-mizi.A061213_104337_ln_praha_vvr

 

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

27.12.2018 16:56

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu