Historie málo známých pražských památek

Text dotazu

Hezký den, srdečně Vás zdravím a prosím o jakoukoli informaci o těchto málo známých objektech na území hlavního města Prahy:
Zámeček Cikánka
Zámeček Sedlec
Zámek Jinonický dvorec

Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

omlouvám se za prodloužení lhůty odpovědi, měla jsem dovolenou. Pojmu to spíše jako seznam užitečné literatury a odkazů, kde si dohledáte vše potřebné. Základní informace o objektu pocházejí z dostupné literatury a částečně jsou převzaty z webu www.zanikleobce.cz. Pokud tuto stránku neznáte, velice doporučuji - je tam spousta zajímavých informací i tipů na průzkum zaniklých obcí a sídel. Pokud máte Facebook, doporučuji skupinu Toulání po zříceninách a ruinách všeho druhu

1/ Cikánka

Pojem Cikánka není úplně jednoznačně vymezen (známý hostinec Na Cikánce stával půl kilometru pod dnešní osadou, jako Cikánka jsou tradičně označovány lomy směrem ke Slivenci a často se pod Cikánku řadily i všechny mlýny níže v údolí až po Předního Maška) a je asi poměrně mladý, neboť v 19. stol. se na mapách ještě nevyskytuje - skupina domů v místech dnešní Cikánky je jmenován „Na Kurandě“, pozdější hostinec a přilehlé lomy pak „Ve skále“ (z map se zdá, že jako první se začalo používat jméno Cikánka někdy poč. 20. stol. právě pro lomy, respektive pro stavení dělníků v lomech, poté pro hostinec a až záhy pro celou osadu).

Historie kdysi honosného zámečku na Cikánce (čp. 99) zvaného „U Kozáků“ v Radotínském údolí v Praze 5 sahá až do 18. století. Původně lovecký zámeček byl postaven ruským šlechticem. Objekt byl postaven z velice významných materiálů. Například ve sklepě byl použitý druh mramoru, který již dnes neexistuje - tzv. slivenecký mramor. Značně zchátralá budova zámečku byla na prodej s projektem a stavebním povolením na demolici a novou výstavbu objektu. V roce 2018 byla budova stržena.

Další informace například:

Snětivý Josef Pepson, Dvořák Otomar 2018: Utajené hrady a zámky II. (aneb Prahou podruhé po stopách panských sídel)
(tu asi znáte :-))
Staňková, Jaroslava 2008: Pražské zámky, zámečky a usedlosti
www.prahaneznama.cz
2/ zámeček Sedlec
O tomto objektu jsem dohledala jen málo informací. Jedná se o klasicistní (empírový) zámeček, který pochází z poloviny 19. století. Přiléhá k němu hospodářský dvůr se třemi budovami a rozsáhlá zahrada (původně anglický park), obehnaná zdí s branou.Stavba měla postupně několik majitelů. Jedním z nich byla i firma Herget, patřící rodině významných pražských stavitelů, kteří provozovali na území Prahy i v jejím okolí v 18. až 20. století několik cihelen. Antonín Herget provozoval v 1. polovině 20. století také dvě cihelny v Sedlci, obě jsou významnými archeologickými lokalitami. Od 70. let 20. století je opuštěn a chátrá.
https://pamatkovykatalog.cz/?element=15725076&action=element&presenter=ElementsResults
www.prazdnedomy.cz
3/ Jinonický dvorec

Areál panského dvora s pivovarem vznikl na místě tvrze z počátku 17. století. Objekty byly několikrát významně upravovány, současná podoba pochází převážně z počátku 19. století.

Areál Jinonického zámku je situován západně od obce na mírné vyvýšenině nade dvěma rybníky. Původní hospodářský raně středověký dvůr byl teprve koncem 16. stol. doplněn o panské sídlo. Z něj vznikla renesanční tvrz. Koncem 17.stol. byl jižně od tvrze a dvora postaven pivovar a později další hospodářské budovy. Areál byl upraven počátkem 19.stol do raně klasicistní podoby. Jádrem areálu je renesanční budova zámečku, která vytváří předěl mezi nestejně výškově položenými dvory. Dvory byly ještě do nedávna obestavěny ze všech stran budovami. Na západě a jihu byl zámecký park s ohradní zdí a raně klasicistním altánem.

První zmínka o jinonickém dvorci se objevuje už v roce 1088. Dnešní zámeček byl tedy původně hospodářským dvorem, později tvrzí, kterou zpustošila třicetiletá válka. Dvorec dal na zámeček přestavět roku 1685 Jan Adolf Schwarzenberg. Přes řadu klasicistních úprav z roku 1815 si zámek až do dvacátého století zachoval charakter raně barokního velkostatku z konce 17. století. Nad vstupním portálem zámku je schwarzenberský pískovcový znak a věžička s hodinovým strojem. Ty se na rozdíl od dalších stavebních detailů zámku zachovaly. Při současných úpravách a přestavbách zmizela z nádvoří čtvercová pískovcová kašna, se zemí byl srovnán patrový altán v zámecké zahradě a ohradní zeď. Součástí hospodářského dvora bývala řada rybníků, ze kterých zůstaly pouze tři.

Dnes jsou budovy kolem severního dvora zdemolovány, také další volně stojící budovy byly demolovány. V parku proběhl projekt výstavby čtyřpodlažních bytových domů pod názvem Jinonický dvůr.

https://pamatkovykatalog.cz/?element=13715769&sequence=5&mode=fulltext&keywords=Jinonice&order=relevance%3Adesc&action=element&presenter=ElementsResults

 

Použité zdroje

v textu

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Knihovna Filozofické fakulty UK

Datum zadání dotazu

27.12.2018 16:56

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu