Historie Kyrgyzstánu

Text dotazu

Dobrý den. Hledám publikaci, která poskytuje politicko-historické dějiny Kyrgyzstánu od nejstarších dob až po současnost. Jedinou publikaci o které vím je Dějiny Středni Asie od Jean Paul Roux. Tento titul je zároveň vyprodaný, lze někde nalézt v jaké knihovně je tento titul veřejně dostupný? Dále hledám publikaci popisující reálie Střední Asie zejména Kyrgyzstánu. Existují takové publikace, které mapují tuto problematiku v češtině? Angličtina je také možná. Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,
nejdříve k Vaší otázce dostupnosti knihy Dějiny Střední Asie autora Jean Paul Roux. Kniha se nachází ve velkém množství městských i odborných knihoven. Její dostupnost zjistíte v Souborném katalogu ČR, který je dostupný na adrese http://aleph.nkp.cz/F/ nebo pomocí Jednotné informační brány (www.jib.cz). Plná citace knihy zní: ROUX, Jean-Paul a Müller, Zdeněk, ed. Dějiny Střední Asie. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2007. 435 s. Dějiny států. ISBN 978-80-7106-867-9, obsah http://toc.nkp.cz/NKC/200705/contents/nkc20071710451_1.pdf.

Další knihy, které se věnují Kyrgyzstánu naleznete v již zmíněném Souborném katalogu ČR, případně v online katalogu Národní knihovny ČR na téže adrese. Příkladem uvádíme:
* STANOVSKÁ, Eva. Kyrgyzstán: země koní, hor a barev. Praha: Iron & Steel Group, C2011. 103 s. ISBN 978-80-904597-5-5.
Klíčová slova: Kyrgyzstán -- vlastivěda * fotografické publikace

* KOKAISL, Petr, SAPARBEKOVA, JIBEK Ajbekovna a MICHÁLEK, Pavel. Kyrgyzstán a Kyrgyzové = Kyrgyzstan i kyrgyzy. V Plzni: Západočeská univerzita, 2008. 309 s. ISBN 978-80-7043-772-8.
Klíčová slova: turkické národy -- dějiny * Kyrgyzové -- dějiny * Kyrgyzové -- emigrace a imigrace * obyvatelstvo -- Kyrgyzstán * Kyrgyzstán -- dějiny

* ACHMATOV, Medet Kenžebaevič a SALAŠ, Petr. Kyrgyzstán - krajina a biodiverzita: sborník přednášek. Vyd. 1. V Brně: MZLU, C2007. 103 s. ISBN 978-80-7375-042-8.
Klíčová slova: biodiverzita -- Kyrgyzstán * krajina -- Kyrgyzstán

* KOKAISL, Petr a PARGAČ, Jan. Pastevecká společnost v proměnách času: Kyrgyzstán a Kazachstán. V Praze: Univerzita Karlova, 2006. 292 s. ISBN 80-7308-119-9.
Klíčová slova: středoasijské * země * kultura * společnost * pastevectví * dějiny * etnografie * studie

* DVOŘÁK, Jindřich. U Kirgizů: národopisná studie. V Praze: Nákladem České grafické Unie, 1921. 66 s. Země a lidé; Svazek 8.
Klíčová slova: národnosti * Kyrgyzové * Kyrgyzstán


Knihy o Střední Asii obecně:
* PETR, Tomislav. Krajiny včerejška: v horách, pouštích a oázách Střední Asie. Vyd. 1. Praha: Gasset, 2010. 231 s. Bounty. ISBN 978-80-87079-07-2.
Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/201103/contents/nkc20112159179_1.pdf

* WERNER, Karel. Náboženské tradice Asie. / 1, Od Indie po Mongolsko, s přihlédnutím k Přednímu východu. 2., rozš. a zrev. vyd. Bratislava: CAD Press, 2008. 392 s. ISBN 978-80-88969-29-7.

* PAROLEK, Radegast a LANĚ, Tomáš. Nástin literatur střední Asie a Sibiře. Praha: Melantrich, 1995. 97 s. ISBN 80-7023-197-1.
Klíčová slova: literatura -- Sibiř -- dějiny * literatura -- Střední Asie -- dějiny


* HORÁK, Slavomír. Rusko a Střední Asie po rozpadu SSSR. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2008. 266 s. ISBN 978-80-246-1472-4.
Klíčová slova: Rusové * mezinárodní vztahy * politika a vláda * země bývalého Sovětského svazu * Rusko * Asie střední

* HORÁK, Slavomír. Střední Asie mezi Východem a Západem. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2005. 259 s. ISBN 80-246-0906-1.
Klíčová slova: geopolitika -- Střední Asie * politický systém -- Střední Asie * postkomunismus -- Střední Asie * regionální konflikty -- Střední Asie * Asie střední -- politika a vláda -- 1991-

* RICE, Tamara Talbot. Umění Střední Asie. 1. vyd. Praha: Odeon, 1973. 286, [2] s. Světové umění; Sv. 50.
Klíčová slova: Střední Asie - umění výtvarné - vývoj - tisíc. 2. př. n. l. - stol. 12. - studie a vyobrazení

Knihy o Kyrgyzstánu i o Střední Asii byly nalezeny využitím klíčových slov Kyrgyzstán a Střední Asie a byly omezeny jazykem čeština. Publikací je samozřejmě větší množství, další knihy můžete dohledat ve výše odkázaných katalozích a v případě potřeby je upřesnit dalšími pojmy, např. politika, dějiny , umění, apod.

Pokud by Vás zajímal i periodický tisk, doporučujeme Vám využít bázi ANL na adrese http://aleph.nkp.cz/F/, kde můžete vyhledat články z novin, časopisů a sborníků od roku 1991 . Dále je možné využít také předpřipravenou skupinu ANL+ v rámci Jednotné informační brány (www.jib.cz , http://info.jib.cz/news/anl) Pokud byste měl zájem i o články ze zahraničních odborných periodik, doporučujeme Vám využít licencované online zdroje, z nichž některé nabízí vedle bibliografického záznamů také odkaz na plný text. Databáze, které nabízí NK ČR pro své uživatele naleznete na adrese http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_infozdr.php3, informace o možnosti vzdáleného přístupu ke zdrojům na www: http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Licencovane_online_databaze&submenu3=104 . Některé licencované zdroje nabízí také další knihovny, především odborné a vysokoškolské. Pokud některou z nich navštěvujete, zeptejte se zde na možnosti přístupu k těmto zdrojům.


Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

02.04.2012 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu