historie knihy, části knihy

Text dotazu

Dobrý den, prosím vás o tyto informace:
1. Z jakých částí se skládá historická kniha (rukopisná i tištěná)
2. Přibližná doba vzniku (století) jednotlivých částí historické knihy
Předem děkuji za informace.

Odpověď

Dobrý den, dle knihy Zdeňka Tobolky: Kniha. Její vznik, vývoj a rozbor, se kniha skládá z těchto částí:

TITULNÍ LIST(Y) V dnešním slova smyslu jej mají až knihy tištěné. Dříve, například u románských knih, to byl celostránkový obraz.
OBSAH - "Seznam nadpisů kapitol knihy s odkazem ( někdy i bez něho) na stranu, list nebo odstavec(...)". Do české knihy jej zavedl Pavel Severýn z Kapí Hory v Praze ( 16. století ).
VĚNOVÁNÍ, DEDICATORIA - "To jest předmluva, v níž buď autor nebo výrobce knihy, pokud to není autor sám, dává knihu na důkaz úcty pod ochranu určité osoby nebo určité korporace." Uváděno již v antických svitcích.
PŘEDMLUVA, PRAEFATIO - " Stať, kde buď spisovatel, nebo vydavatel, nebo nakladatel, nebo tiskař informují čtenáře o vzniku díla, jeho účelu, metodě, případně přetisku, pramenech, pomocnících, o námaze spisovatelově ap."
Nebývá u rukopisů a raných prvotisků. V Čechách až roku 1539 připojil předmluvu k "České kronice" Martin Kuthen ze Šprinsberka.
ÚVOD, PROEMIUM - " V době, kdy kniha měla tvar svitku, bylo proemium obsah předcházejícího svitku v resumé (...). Humanisté 16. století umisťovali na počátku knihy její veršovaná doporučení jednoho nebo několika přátel."
VLASTNÍ TEXT
REJSTŘÍK - "Rejstřík jsou seznamy osob, míst i věcí, o nichž se v díle pojednává, pořízené za účelem rychlého hledání v knize (...)." Jedná se o italský vynález. Poté jej převzala Francie a Španělsko. V Německu byl první rejstřík uveřejněn v roce 1473. V Čechách se nachází první rejstřík v neilustrovaném českém Pasionálu z doby před rokem 1487 - na konci knihy. Na počátku knihy se v Čechách objevuje první rejstřík v knize tiskaře Alakrawa v roce 1484.
CHYBY TISKU, ERRATA, CORRIGENDA - První seznam chyb uveřejnil ve svém tisku basilejský tiskař Berthold Ruppel roku 1468. V roce 1539 tak učinil pražský tiskař Pavel Severýn z Kapí Hory.
SEZNAM ZKRATEK
SEZNAM PRAMENŮ - u nás například v díle Václava Hájka z Libočan (1541).
DOSLOV nebo RADY ČTENÁŘI ( např. v díle Mikuláše Konáče z Hodiškova (1514)) Antická svitková kniha i psaná popř. tištěná kniha kodexová bývala ukončena VERŠÍKY.
Někdy byl ke knize připojen VÝTAH v některém světovém jazyce.
Více se dočtete v knize:
TOBOLKA, Zdeněk Václav. Kniha : její vznik, vývoj a rozbor. 1. vyd. Praha : Orbis, 1949. str.162 - 169.

Řadu informací naleznete také v knize:
HORÁK, František. Česká kniha v minulosti a její výzdoba. 1. vyd. Praha : František Novák, 1948

Dále v publikacích:
LEVARIE, Norma. The art & history of books. New Castle : Oak Knoll Press ; London : British Library, c1995 JANZIN, Marion. Das Buch vom Buch : 5000 Jahre Buchgeschichte. vyd. 2. Hannover : Schlüter, 1997. ISBN 80-87706-515-5


Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

26.10.2007 09:07

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu