Historie knihovny v Předměřicích nad Labem

Text dotazu

Prosím, zda by bylo možné zjistit , kdy byla v Předměřicích nad Labem otevřena knihovna a jaký měla název, případně jaké měla názvy, v letech od roku 1915 do roku 1989, případně kolik svazků knih v ní bylo. Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,
informace o historii obecních knihoven můžete většinou nalézt v obecních kronikách (pokud nemá knihovna dochovanou vlastní kroniku nebo jiné archivní materiály). Obecní kroniky Předměřic nad Labem jsou uloženy ve Státním okresním archivu v Hradci Králové a v digitalizované formě si je můžete prohlédnout na adrese https://stare.vychodoceskearchivy.cz/hradeckralove/4270-2/predmerice-nad-labem/. Prošla jsem pouze pamětní knihu do roku 1943 a zjistila jsem o knihovně následující informace (pokud chcete o historii knihovny zjistit více, projděte si zbylé pamětní knihy):
 
Obecní knihovna v Předměřicích nad Labem byla založena roku 1885 Augustinem Mindlem (místní řídící učitel) z knih darovaných p p: Waldekem, předsedou cukrovaru (20 knih); Františkem Špačkem, obchodníkem (14 knih) a Augustinem Mindlem (80 knih).
V roce 1922 byli do knihovní rady zvoleni Bedřich Mindl (bratr Augustina Mindla, který ho vystřídal roku 1916 na postu řídícího učitele), dále učitel J. Perný, obchodní Jan Divišek, Adolf dítě a starosta J. Bartoš jako předseda.
V listopadu 1926 byl do knihovní rady místo Bedřicha Mindla zvolen Jaroslav Tuček.
V roce 1924 čítala knihovna 1733 svazků a byla otevřena od 1. 11. do 30. 4.
V roce 1927 si 86 čtenářů vypůjčilo 2520 knih, z toho 2404 zábavných a 116 naučných. Obec přispěla na knihovnu částkou 700 Kč.
V roce 1928 knihovna čítala 1814 svazků. 102 čtenářů si vypůjčilo 3403 knih. Na zakoupení nových knih obec věnovala částku 800 Kč. Obnos z výpůjček 304,20 Kč byl dán na vazbu knih.
V roce 1929 si z veřejné obecní knihovny půjčilo 66 čtenářů 1848 knih, z toho 1832 zábavných a 16 časopisů. Přibylo 17 nových knih a obecní příspěvek činil 900 Kč.
V roce 1930 si 55 čtenářů vypůjčilo 1309 knih, z toho 1297 zábavných a 12 časopisů. Přibylo 38 nových knih a příspěvek od obce činil 900 Kč.
V roce 1931 si 63 čtenářů půjčilo 2019 knih, z toho 2012 zábavných a 7 časopisů. Přibylo 25 knih a příspěvek činil 900 Kč.
V roce 1933 si 112 čtenářů půjčilo 2989 knih. Přibylo 22 knih a příspěvek činil 900 Kč.
V roce 1934 byla na doplnění knihovny provedena v obci sbírka, která vynesla 1786,50 Kč. Kromě toho věnoval místní MUDr. Antonín Štefl 65 knih. Obecní příspěvek činil 900 Kč. 97 čtenářů si půjčilo 3137 knih a obecní příspěvek činil 119 knih.
V roce 1936 si 90 čtenářů půjčilo 2 987 knih a příspěvek od obce činil 900 Kč.
V roce 1937 si 88 čtenářů (24 zemědělců, 38 dělníků, ostatní rozličného zaměstnání) půjčilo 2600 knih. Knihovna čítala 2130 svazků, příjmy činily 1117 Kč, výdaje 813 Kč a obec přispěla částkou 900 Kč.
V roce 1938 byli do knihovní rady zvoleni Josef Starý, Jindřich Uher, Robert Vykulil a Josef Linka.
V roce 1939 byli do knihovní rady zvoleni Josef Linka, Václav Kredba a Josef Starý.
 

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Knihovna města Hradce Králové

Datum zadání dotazu

07.05.2012 14:03

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu