Historie knihovny

Text dotazu

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, kde seženu obecné
informace z historie a založení knihovny CIKS na Žižkově (rok založení, zakladatelé). Také se chci zeptat, kdy knihovna umístí na internet
výroční zprávu CIKS pro rok 2011, nebo jestli je možné si ji vyzvednout
osobně v papírové formě.

Odpověď

Níže uvádím základní informace, pokud potřebujete více podrobností, pak je

možné si vypůjčit první výroční zprávu  CIKS z roku 1995. Zde jsou k

dispozici různé statistické údaje a texty dokumentů, o kterých je zmínka v

textu.

Výroční zprávy 1995-1998 vám mohu zapůjčit, od roku 1999 jsou uvedeny v

elektronické podobě na https://knihovna.vse.cz/dokumenty/vyrocni-zpravy/. Výroční zpráva za rok

2011(elektronická) by měla být k dispozici ve druhé polovině května 2012,

tištěná verze nejpozději do poloviny června.

K ustavení Centra informačních a knihovnických služeb byl vydán dne

12.12.1994 příkaz rektora VŠE. Statut, kterým se CIKS řídí byl senátem VŠE

schválen 13.12. 1994. Ciks vzniklo spojením Informačního servisu VŠE a

bývalé Ústřední ekonomické knihovny, která byla až do prosince 1994

součástí Národní knihovny v Praze, ačkoliv celá desetiletí působila v

hlavní budově VŠE na Žižkově.

Informační servis založil v roce 1992 prorektor pro informatizaci k řízení

a organizaci informačních toků s cílem prezentovat strukturované informace

v lokální počítačové síti VŠE. Součástí informačního servisu se v roce 1993

stala Studijní knihovna, která vznikla ze zrušené knihovny Ústředního

ústavu národohospodářského výzkumu a stala se laboratoří pro zavedení

nových informačních technologií do knihovnických procesů. Poté, co splnila

svůj účel, byla v září 1994 přemístěna do nového objektu VŠE na Jižním

městě, kde slouží k zabezpečení informačních potřeb studentů prvních

ročníků.

V Informačním servisu byl také v roce 1994 připraven program transformace

knihovnicko - informačních služeb na VŠE, a to v rámci projektu "Vybudování

moderní ekonomické knihovny s otevřeným přístupem ke klasickým a

elektronickým informačním zdrojům".  Projekt byl přijat vedením školy i Vědeckou

radou VŠE k realizaci od 01/1995.

VŠE usilovala v nepravidelných intervalech o převod bývalé Ústřední

ekonomické knihovny pod správu VŠE. Po mnoha náročných a složitých

jednáních byla dne 26.7. 1994 podepsána dohoda o převodu ÚEK - součásti NK

ČR , z resortu Ministerstva kultury do resortu Ministerstva školství,

mládeže a tělovýchovy  a na Vysokou školu ekonomickou , s účinností od 1.1.

1995. Zároveň byla podepsána dohoda mezi MŠMT a VŠE o začlenění ÚEK do VŠE.

Podpis těchto dohod umožnil zahájit již v červenci 1994 stavební

rekonstrukci nevyhovujícíh prostor pro knihovnu.

K 1.11. 1995 se stala organizační součástí CIKS také Knihovna CDMS

Veleslavín a od 1.1. 1996 Mediotéka .

In: Centrum informačních a knihovnických služeb. Výroční zpráva za rok

1995. Praha 1996.

Obor

Informace o knihovně

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

11.04.2012 08:05

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu