Historie informační vědy

Text dotazu

Dobrý den,
potřeboval bych poradit, nebo alespoň navést na nějaké zdroje, kde mohu dané informace získat. Jak se historicky vyvíjela vědecká a filosofická koncepce práce s informacemi. A kde bych mohl najít nějaké informace o příkladech nerealizovaných návrhů technologií, které ovlivnily současné pojetí zpracování informací.
Budu Vám velmi vděčný za jakýkoliv zdroj a informaci a předem děkuji.

Odpověď

Dobrý den, 
zřejmě se Vám jedná o státnicovou otázku z oboru Studia nových médií Filosofické fakulty UK.
Jako úplně první pomoc naleznete na stránkách výše uvedeného oboru, seznam doporučené literatury k tomuto okruhu státní zkoušky.
*http://novamedia.ff.cuni.cz/studium/statnicove-otazky/  
Dále můžete nahlédnout do doporučené literatury ke starší podobě státních zkoušek.
Relevantní bude otázka 2, rovněž v okruhu Informační věda. 
*http://novamedia.ff.cuni.cz/wordpress/wp-content/uploads/2016/05/statni_zaverecna_zkouska_v6-1.pdf  
Níže uvádíme tituly, které by Vám s otázkou mohly pomoci:
*CEJPEK, Jiří. Informace, komunikace a myšlení: úvod do informační vědy. 2., přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 2005. 233 s. ISBN 80-246-1037-X. 
Část 6. Str. 153 - 183. Případně na konci knihy se nachází použitá literatura.

*STODOLA, Jiří. Filosofie informace - metateoretická analýza pojmu informace a hlavních paradigmat informační vědy. Vydání první. Brno: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2015. 191 stran. 
2. část - epistemologie. Str. 37 -45. 

*BAWDEN, David a ROBINSON, Lyn. Úvod do informační vědy. 1. vydání. Doubravník: Flow, 2017. 451 stran. ISBN 978-80-88123-10-1

*SEDLÁČKOVÁ, Beáta. Úvod do informační vědy. První vydání. V Opavě: Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Ústav informatiky, 2015. 134 stran. ISBN 978-80-7510-145-7

První dva tituly mají i digitalizovanou podobu. 
Ke knize Jiřího Cejpka se dostanete aktuálně i prostřednictvím služby NKD-COVID. https://www.nkp.cz/aktuality/novinky-titulni-strana/ndk-covid    
Kniha Jiřího Stodoly je dostupná pro registrované čtenáře Národní knihovny ČR, případné elektronickou podobu kniha má Masarykova univerzita v Brně. 
Další literaturu můžete zkusit dohledat přes katalog Národní knihovny ČR. 
https://www.nkp.cz/katalogy-a-db 
Případně zkuste nahlédnout do hesel Nových médií na Wikisofii. 
https://wikisofia.cz/wiki/Kategorie:Nov%C3%A1_m%C3%A9dia_a_digit%C3%A1ln%C3%AD_kultura  

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

16.12.2020 21:19

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu