Historie francouzského jazyka + dubleta v současné francouzštině

Text dotazu

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, zda existuje v ČR dostupná literatura ohledně historie a vývoje francouzského jazyka. Mým druhým dotazem by bylo, zda by se také nenašla literatura (v češtině i v cizích jazycích) na téma dubleta v současné francouzštině. Dubleta jsou slova, která mají společný etymon v latině, ale v dnešní francouzštině mají každé jiný význam.
Děkuji

Odpověď

Dobrý den, níže posíláme kratší výběr knih, které se vztahují k 1. části vašeho dotazu V ČR dostupná literatura ohledně historie a vývoje francouzského jazyka. Co se týče vašeho 2. dotazu Dubleta v současné francouzštině, v ČR dostupnou knihu, která by se zaobírala přímo tímto konkrétním dotazem, jsme nenašli. Posíláme ale opět kratší výběrový seznam knih vztahující se k této tématice. Všechny knihy jsou dostupné buď on-line, ve fondech Národní knihovny či jiných českých knihoven.

 

V ČR dostupná literatura ohledně historie a vývoje francouzského jazyka:

 

CAPUT, Jean-Pol. La langue française: Histoire d'une institution. Paris: Larousse, 1972-1975. 2 sv. Collection L.

CERQUIGLINI, Bernard et al. Histoire de la littérature française. Paris: Nathan, 1984. 239 s.

CHAURAND, Jacques. Histoire de la langue Française. Paris: Presses univ. de France, 1969. 126 s. Que sais-je?; No. 167.

ČERNÝ, Jiří. Dějiny lingvistiky. 1. soubor. vyd. Olomouc: Votobia, 1996. 517 s. ISBN 80-85885-96-4.

DUCHÁČEK, Otto. Dějiny francouzského jazyka: [určeno] pro posluchače fak. filologické. 1. vyd. Praha: SPN, 1953. 56 s. Učební texty vysokých škol.

FERRO, Marc a LENDEROVÁ, Milena. Dějiny Francie. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2006. 692 s. Dějiny států. ISBN 80-7106-888-8.

MARTIN, Robert, ed. a ANTOINE, Gérald, ed. Histoire de la langue française 1880-1914. Paris: Édit. de Centre National de la Recherche Scient., 1985. 642 s. ISBN 2-222-03582-1.

PICOCHE, Jacqueline. Dictionnaire etymologique du français. Paris: Robert, 1983. 12, 827 s.

ŠIMEK, Otakar. Dějiny francouzské literatury v obrysech. Díl první, Středověk: (od IX. stol. do renesance). 1. vyd. Praha: Sfinx, Bohumil Janda, 1947. 256 s., [24] s. obr. příl. Nové cíle; sv. 994. Věda lidu XX. věku; sv. 4. Kmen.

TRITTER, Jean-Louis. Histoire de la langue française. [Paris]: Ellipses, ©1999. 352 s. Universités. Lettres. ISBN 2-7298-5854-7.

 

 

Dubleta v současné francouzštině

 

Acquisition of romance languages: old acquisition challenges and new explanations from a generative perspective [online]. Boston, [Massachusetts]: De Gruyter Mouton, 2016, ©2016. Studies on Language Acquisition, Volume 52 [cit. 2020-01-13]. ISBN 978-1-61451-357-5. Dostupné z: https://ebookcentral.proquest.com/lib/natl-ebooks/detail.action?docID=4691373.

DAUZAT, Albert. Les argots de métiers franco-provençaux. Paris: E. Champion, 1917. vii, 268 s. Bibliothèque de l'École des hautes études. Sciences historiques et philologiques; Fasc. 223.

000000000000000 LAUWERS, Peter. La description du français entre la tradition grammaticale et la modernité linguistique: étude historiographique et épistémologique de la grammaire française entre 1907 et 1948. Leuven: Peeters, 2004. xvii, 777 s. Orbis / Suplementa; t. 24. ISBN 90-429-1472-6.

KYLOUŠEK, Petr, ed. Rencontres françaises - Brno 2003: actes du 6e séminaire international d'études doctorales, Brno, 5-8 février 2003. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, 2004. 344 s. ISBN 80-210-3482-3.

MARTIN, Robert a MARTIN, Éveline. Guide bibliographique de linguistique française. Paris: Klincksieck, 1973. 186 s. Bibliothèque française et romane; No. 6. REY, Alain, ed. Dictionnaire historique de la langue française. Paris: Dictionnaires le Robert, 1992. 2 sv. ISBN 2-85036-187-9.

Publications du Centre d'etude du français moderne et contemporain. Vol. 2. Paris: Didier, 1970. 1 sv.

WAGNER, Robert Léon. Essais de linguistique française. [Paris]: Nathan, 1980. 199 s. Université Nathan Information Formation.

 

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

Plzeň-město

Knihovna

Knihovna města Plzně, p. o.

Datum zadání dotazu

09.01.2020 11:11

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu