Historie domu

Text dotazu

Kde najít historii domu na adrese Praha, ul. Divadelní č.p. 22. Tento dům koupil můj prapradědeček v roce 1932. Zajímá mne, kde zjistit kdy a kdo ho postavil a také předchozí majitelé.
Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

Vámi uvedený dům čp. 1088/22 v Divadelní ulici v Praze byl vystavěn v roce 1905 stavitelem Františkem Jiskrou na základě zakázky manželů Knihových:

"Zprávy o stavbách. Bourání starých domů v Praze. Manželé Jan a Marie Knihovi obdrželi povolení k bourání domu č. 321—I. "U Malečků" s průčelím do Divadelní ulice a ulice Karoliny Světlé; po zboření starého domu vystaví stavitel p. František Jiskra pro zmíněné manžele 2 domy třípatrové."

Zdroj: Architektonický obzor. Praha: Spolek architektů a inženýrů v Království českém, 6.7.1904, 3(7). s. [153]. ISSN 1803-3350. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:633edb70-1e0e-11e9-b427-005056827e51  

„Na staveništi č. II. rozdělené usedlosti čp. 321_I. v ulici Divadelní, staví p. Frant. Jiskra, stavitel, pro p. Jana Knihu čtyřpatrový činžovní dům“

Zdroj: Stavební obzor. 1905, č. 2, s. 24.

Ke konci stavby je ovšem již jako majitel stavby uveden sám stavitel:

"čp. 1088. Divadelní 22. Dům postavil v roce 1905 František Jiskra, stejně jako tomu bylo v případě domu čp. 321 na opačné straně bloku s průčelím do ulice Karolíny Světlé. Obě stavby vznikly na místě původního objektu čp. 312, jehož pozemek byl po zboření rozparcelován na dvě poloviny. Stavebníkem budovy byl zpočátku majitel původního domu, pekař Jan Kniha, v době dokončení stavby však tuto úlohu už zastával samotný stavitel."

zdroj: ŠÁMAL, Petr a RYMAREV, Alexandr. Domy na Starém Městě pražském. II. díl vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2007. s. 293. ISBN 978 - 80-7106-911-9.

"Divadelní 22. Nájemní dům postavený podle plánů stav. Františka Jiskry v r. 1904. Pův. plán neobarokní fasády byl po schválení odložen a realizovala se neogotická verze. Parcela patřila do záplavové oblasti Vltavy. Dům je řadový čtyřpatrový, podsklepený, krytý sedlovou střechou. Dvoutraktová dispozice má schodiště v zadním traktu. Neogotické průčelí patří k nejreprezentativnějším toho druhu v Praze. Má výrazné členění horizontální i vertikální, které směřuje k celistvému plošnému řešení secesních domů, i když toho dosahuje ještě plastickými prostředky historizující architektury. Horizontálně člení průčelí loggie a arkýře ve 2.-3. p., které přecházejí v balkon. Průčelí ukončuje lunetová římsa pokrytá rostlinným dekorem. Vertikály zmiňovaných arkýřů jsou protaženy přes cibulovité zastřešení až do štítové atiky. Kromě bohaté štukové výzdoby (masky a polopostavy podle předloh pozdní gotiky, slepé kružby, větvoví) doplňuje stylové vybavení průčelí vstup s kovovými dveřmi, které jsou doplněny světlíkem ve tvaru tří lomených oken s barevnými skleněnými výplněmi. Ve společných prostorách domu je štuková výzdoba soustředěna do vstupní chodby, pokryté na stěnách prázdnými připomínkovými deskami v neogotické podobě a klenební sítí štukových žeber na stropě. TP P: Stavební archiv OÚ Prahy 1 (F. Jiskra, novostavba, 1904)."

zdroj:  VLČEK, Pavel a Ústav dějin umění (Akademie věd ČR). Umělecké památky Prahy: Staré Město, Josefov. Praha: Academia, 1996. s. 536. ISBN 80-200-0563-3. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:1635db40-a6d5-11e3-9d7d-005056827e51 

Majitele domu je možné v tištěných zdrojích dohledat v některých starších statistických ročenkách hlavního města Prahy:

Statistická příruční knížka královského hlavního města Prahy za rok ... České vyd. V Praze: Statistická kommisse král. hlavního města Prahy, 1873-1937. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002110138&local_base=NKC   (oddíl: Poměry vlastnické a činžovní – Vlastnictví domů Pražských)

A dále v publikacích:

Ukazatel domů: Král. hlav. město Praha a obce sousední: Bráník, Břevnov, Bubeneč, Dejvice, Karlín, Kobylisy, Michle, Nusle, Podolí-Dvorce, Prosek, Radlice, Smíchov, Strašnice, Střešovice, Střížkov, Troja-Podhoří, Král. Vinohrady, Vršovice, Vysočany, Žižkov. Praha: nákl. důchodův obce král. hlav. města Prahy, 1911. 24, 723 s.

ANDĚL, František a Jindřich SLABOCH. Seznam nemovitostí Velké Prahy: Uspořádaný podle čísel popisných, podle jmen knihovních vlastníků a podle ulic. Praha: Československý kompas, 1939, s. 13. Dostupné také z: https://www.digitalniknihovna.cz/mlp/uuid/uuid:2bfbb990-5d7f-11dd-a83f-000d606f5dc6

Popřípadě v adresářích Prahy (pokud již byly digitalizovány a je možné v nich fulltextově vyhledávat): https://www.digitalniknihovna.cz/mlp/search?q=Adres%C3%A1%C5%99%20prahy

Ze známých nájemníků je v literatuře uveden například Karel Kramář:

"Když byl dr. Kramář 3. července 1906 zvolen do čela poslaneckého klubu mladočechů, potřeboval byt a kancelář v Praze. Později, asi v roce 1907, si pronajal na Starém Městě v Divadelní ulici jedno poschodí v novogotickém domě č. p. 1088/1, č. o. 24, který roku 1904 postavil stavitel František Jiskra podle projektu Jana Kuchaře pro majitele Jana Knihu na parcele staršího domu č. p. 321/1."

zdroj: Karel Kramář (1860-1937) (2007 : Praha, Česko) et al. Karel Kramář (1860-1937): život a dílo. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR v nakl. Historický ústav, 2009. s. 617. ISBN 978-80-7286-157-6. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:4f717b60-40ab-11e4-bdb5-005056825209 

Či například advokát Josef Janda:

"Janda Josef JUDr., emer. vrch. řed. České banky, šéfredaktor Nár. Politiky a advokát, Praha L, Divadelní 22, tel.: 859-81"

Seznam stálých soudních znalců, členů Ústředního svazu soudních znalců, a seznam znalců ustanovených revisním odborem ministerstva financí. Praha: Ústřední svaz soudních znalců, 1942. s. 11. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:9f363186-2930-4b34-9ac9-7f89e2c9e3b3 

Encyklopedické heslo ke staviteli Františku Jiskrovi můžete nalézt v knize: VLČEK, Pavel. Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách. Praha: Academia, 2004. s. 287. ISBN 80-200-0969-8. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:1fa91880-0a5d-11e5-ae7e-001018b5eb5c 

Pokud by Vás k nemovitosti zajímaly podrobnější informace,  doporučujeme prostudovat přímo archivní materiály:

Projektová dokumentace a další materiály by měly být uloženy ve Stavebním archivu OÚ Prahy 1 (pravděpodobně součástí sbírek Archiv Hlavního města Prahy: http://www.ahmp.cz/index.html?mid=134 ).

 

 

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

31.08.2022 12:39

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu