Historie daňové soustavy v ČR

Text dotazu

Rád bych se zeptal na literaturu, která by jasně a výstižne popsala vývoj
daní a daňove soustavy v tehdejším Československu nejlépe od 1918-1989.
Základní informace jsem našel na webu ministerstva financí. Podrobnější
informace se mi však nedaří najít. Prosím o co největší množtví potřebné
literatury.

Odpověď

Dobrý den,

k Vašemu dotazu ohledně historického vývoje daní v Československu jsme nalezli následující publikace (bibl. záznamy dostupné v online katalogu Národní knihovny ČR - báze NKC, http://sigma.nkp.cz/cze/nkc):

1) BERÁK, Jaromír. Historický vývoj naší soustavy přímých daní. V Praze :
nákladem vlastním, 1939. (Typus). 134 - [I] s. ; 8. Zvláštní otisk z časopisu "Sborník věd právních a státních", roč. XXXIX.

2) Stručné pojednání o rozpočtování státních výdajů a příjmů, o organisaci služby poukazovací, účetní a pokladní, o evidenci hospodaření rozpočtovými úvěry, o kontrahovaní přechodných a dlouhodobých zápůjček jakož i o poměru státní pokladny k Národní bance Československé, s vylíčením historického vývoje účetní, pokladní a kontrolní služby na dnešním území československého
státu: Přehled organisace vybírání daní, dávek, poplatků a cel v republice Československé. Praha : Min. financí, odd. II B/5 a, 1932. 101 s. : 1 vol.
příl. ; 8

3) ADAM, Jan. Wage, price and taxation policy in Czechoslovakia 1948-1970.
Berlin : Duncker & Humblot, 1974. 231 s. ; 24 cm. (Veröffentlichungen des Osteuropa-Institutes München. Reihe: Wirtschaft und Gesellschaft ; Heft 15).
ISBN 3-428-03149-0 (brož.)


V těchto dokumentech by mohl být obsažen také nějaký historický úvod, případně odkazy na literaturu:

4) VÍTEK, Leoš. Daňová politika České republiky : historický vývoj, současnost a perspektivy zdanění na území ČR s ohledem na integraci českého hospodářství do světového ekonomického společenství. Praha :
Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2001. -- 87, xiv s. : il. ; 25 cm. -- (Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky ; 6/2001). ISBN
80-238-8182-5 (v knize neuvedeno : brož.)

5) BERÁK, Jaromír. Daň z obratu v Protektorátu Čechy a Morava od 1. října 1940 : Přehled spotřebních daní. Praha : Tiskové podniky Ústředního svazu průmyslu pro Čechy a Moravu, 1940 (Pražská akciová tiskárna). 191 - [I] s. ; 8. (Průmyslové praktikum ; Čís. 26).

6) KROFTA, Kamil. Začátky české berně. Praha : Historický klub, 1931. 100 s.

7) CHYLÍK, Jindřich. O daňové soustavě československé. Přednesl Jindřich Chylík ve schůzi [České] společnosti [národohospodářské] dne 15. listopadu
1937 v Praze a dne 22. listopadu 1937 v odboru v Brně. V Praze : Česká společnost národohospodářská : Fr. Řivnáč [distributor], 1937 (Prometheus).
18 s. ; 8°. (Sbírka přednášek pořádaných Českou společností národohospodářskou ; Období 1937-38.

8) SHAYA, Jamil Československá daňová soustava a její komplexní reforma.
Univerzita Karlova. -- [S.l. : s.n.], 1992. -- 1 sv. (nestr.)

9) BERÁK, Jaromír, 1902-1964. Konstruktivní problémy československé daňové soustavy : [Podle přednášky konané v Právnické jednotě v Praze dne 5. května 1938. V Praze : [nákladem vlastním, 1938] (Dr. Ed. Grégr a syn). 22 s. ; 8°

10) GRÚŇ, Lubomír. Vybrané kapitoly z histórie daní, poplatkov a cla. Olomouc:
Univerzita Palackého, 2004. ISBN 80-244-0867-8.


Velmi užitečné mohou být také články (záznamy naleznete v bázi ANL - Články v českých novinách, časopisech a sbornících, http://sigma.nkp.cz/cze/anl)

10) LACINA, Vlastislav. (Staro)nové daně v novém státě : daňová reforma v první československé republice. 8 il. Obsahuje bibliografické odkazy
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 24, č. 2 (2002), s.
22-27.

11) CHMELÍk, Milan. Vznik a vývoj daňové správy v Čechách. In: Daně. -- ISSN 1210-8103. -- Roč. 13, č. 11 (2005), s. 13-19.

12) BONĚK, Báclav. Z historie daňového řízení v českých zemích. In: Daně. -- ISSN 1210-8103. -- Roč. 10, č. 6 (2002), s. 2-6

13) BONĚK, Václav. K historii daňových reforem v českých zemích. In: Daně a finance. -- ISSN 1801-6006. -- Roč. 15, č. 11 (2007), s. 3-6

14) GRÚŇ, Lubomír. Z historie daní a zdanění. 5. In: Daně. -- ISSN 1210-8103. -- Roč. 13, č. 4 (2005), s. 10-12

GRÚŇ, Lubomír. Z historie daní a zdanění. 4. In: Daně. -- ISSN 1210-8103. -- Roč. 12, č. 12 (2004), s. 10-13

GRÚŇ, Lubomír. Z historie zdanění a daní. 3. In: Daně. -- ISSN 1210-8103. -- Roč. 12, č. 7-8 (2004), s. 18-21

GRÚŇ, Lubomír. Z historie zdanění a daní / 2. / In: Daně a finance. -- ISSN 1801-6006. -- Roč. 15, č. 9 (2007), s. 23-27

GRÚŇ, Lubomír. Z historie zdanění a daní. In: Daně. -- ISSN 1210-8103. -- Roč. 12, č. 4 (2004), s. 14-15

GRÚŇ, Lubomír. Z historie zdanění a daní. pokračování. In: Daně. -- ISSN 1210-8103. -- Roč. 12, č. 5 (2004), s. 20-22

Doporučovali bychom Vám obrátit se také na některou z odborných knihoven s ekonomickým zaměřením, např. Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze - http://ciks.vse.cz/, nebo Odbornou knihovnu České národní banky - http://www.cnb.cz/cs/verejnost/knihovna_cnb/.

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

16.05.2008 13:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu