historie Chorvatska

Text dotazu

Můžete mi něco stručně říci o histori Chorvatska?
Děkuji.

Odpověď

Historie chorvatského území začíná od 2.stol. př.n.l., kdy bylo součástí římské říše (hlavními centry v regionu byly Iader - Zdar a Salona - Solin poblíž Splitu), od poloviny 6. století až do 9. stol. součástí byzantské říše. Během 6. a 7. stol. přišli první Slované. Koncem 9. stol. získala chorvatská knížata nezávislost na Byzanci a r. 924 se Tomislav z dynastie Trpimírovců stal králem. Koncem 11. stol. se území dostalo pod vliv Uherska, s nímž byla r. 1102 vytvořena personální unie. Pobřežní oblasti, původně ovládané v rámci několika městských republik, se postupně staly součástí panství Benátek; samostatnost si (až do roku 1806) udržel jedině Dubrovník.
Od poloviny 15. století čelilo Chorvatsko tureckým výbojům a v 16. stol.část území ovládli Turci. Záhřeb s okolím ovšem byl, jako součást Uher, od r.1526 v rukou Habsburků. Ke sjednocení celého území došlo až v rámci rakouského císařství po napoleonských válkách: při přeměně na Rakousko-Uhersko bylo pobřeží součástí Rakouska (Předlitavska), zatímco vnitrozemí a přístav Rijeka náležely Uhrám, v nichž mělo Chorvatsko jistou autonomii.
V r. 1918 se stalo součástí Království Srbů, Chorvatů a Slovinců (od r.1929 Jugoslávie). Za 2. světové války zde byl vytvořen Nezávislý chorvatský stát, fakticky ovšem závislý na hitlerovském Německu. Roku 1945 byla Jugoslávie obnovena, její hlavou se stal chorvatský komunistický politik Josip Broz-Tito. Po jeho smrti došlo k dezintegraci státu; nezávislost Chorvatska na Jugoslávii byla vyhlášena 25.6. 1991, následovala pak čtyřletá válka se srbskou menšinou v zemi, podporovanou ze zahraničí (zejména z Bělehradu). Celé své území ovládá chorvatská vláda až od poloviny 90. let.

Tento stručný přehled historie Chorvatska pochází z: Lexikon zemí světa.
Praha: Kartografie, 2005. ISBN 80-7011-877-6.

Podrobnější informace o dějinách Chorvatska můžete nalézt v publikaci:
MACAN, Trpimir. Dějiny Chorvatů. Praha : Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 2000. ISBN 80-86130-11-8.

Můžeme vám posloužit i tyto odkazy:

* Chorvatsko (encyklopedie Wikipedia) - http://cs.wikipedia.org/wiki/Chorvatsko

* History of Croatia - http://croatia.aventin.hr/

* Informace o zemích světa na idnes.cz - http://cestovani.idnes.cz/zeme_info.asp?idregion=232

* Croatia (encyklopedie Wikipedia, v angličtině) - http://en.wikipedia.org/wiki/Croatia

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

29.02.2008 09:46

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu