historie chirurgického ošetřovatelství

Text dotazu

Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou o doporučení literatury ke zpracování tématu chirurgické ošetřovatelství v proměnách času.
Za pomoc předem moc děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

Zdá se, že nevyšla žádná publikace zabývající se výhradně historií chirurgického ošetřovatelství, ale níže uvádíme seznam knih, které se chirurgickému ošetřovatelství a jeho vývoji věnují alespoň částečně.

Doporučujeme tyto dokumenty:

 • PORTER, Roy. Dějiny medicíny: od starověku po současnost.  2. vyd. v českém jazyce. Praha: Prostor, 2013. ISBN 978-80-7260-287-2.
 • KNOBLOCH, J.. Sestra v historii. Zdravotnická pracovnice. 1988, roč. 38, no. 12, s. 732-739, ISSN 0049 8572. 
 • TORRANCE, Colin a SERGINSON, Eve. Surgical nursing. 12th ed. London: Baillière Tindall, 1999. x, 448 s. ISBN 0-7020-1969-0.
 • HALIOUA, Bruno. Medicína v době faraonů: lékaři, léčitelé, mágové a balzamovači. 1. vyd. Praha: Brána, 2004. 191 s. ISBN 80-7243-229-X.
 •  STAŇKOVÁ, M. Z historie charitativní a řádové ošetřovatelské péče. Sestra. 2003, roč. 13, no. 2, s. 18, ISSN 1210-0404. 
 • SVOBODNÝ, Petr a HLAVÁČKOVÁ, Ludmila. Dějiny lékařství v českých zemích. Praha: Triton, 2004. 247 s., [32] s. barev. obr. příl. ISBN 80-7254-424-1.
 • WEISS, Vilém. Dějiny chirurgie v Čechách. V Praze: Karolinum, 2007. 189 s. Prameny k dějinám českého myšlení; 10. ISBN 978-80-246-1281-2.
 • BEZDIČKOVÁ, Marcela et al. Ošetřovatelství v chirurgii. II. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 300 s. Sestra. ISBN 978-80-247-3130-8.
 • KREJČÍ, Milan. Chirurgie pro ošetřovatelky. Vyd. 1. Praha: Avicenum, 1974. 255 s.
 • http://www.medvik.cz/link/bmc15034085
 • JOHANÍKOVÁ, Irena. Historie ošetřování ran [online]. Zlín, 2016. Dostupné také z: https://digilib.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/27958/johan%C3%ADkov%C3%A1_2014_dp.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Bakalářská. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Vedoucí práce PhDr. Eva Hrenáková. (dostupné po vyhledání názvu práce ve vyhledávači Google)

 

Jednotlivé dokumenty snadno vyhledáte pomocí Souborné katalogu ČR, kde naleznete záznam, v jakých knihovnách se knihy nacházejí. V těchto případech je to vždy buď Národní knihovna, nebo Knihovna lékařské fakulty UK. Doporučujeme si dokumenty prohlédnout a sám/sama pak zjistíte, které z nich Vám budou vyhovovat nejvíce.

 

Dále se Vám vyhledá hodně odkazů například na Wikiskripta a další, pokud zadáte do internetového vyhledávače Google klíčová slova, například „historie chirurgického ošetřovatelství“, „dějiny chirurgie“, „historie ošetřovatelství“, apod.

Podívat se můžete také na stránky theses.cz, kde najdete obhájené akademické práce. Pomocí klíčových slov můžete vyhledat práce podobné té Vaší a hledat inspiraci jak v těchto pracích, tak zejména v odkazované literatuře.

Pokud byste měl/a zájem o podrobnější vypracování seznamu literatury, lze si zažádat o vypracování rešerše zde:

http://www.nconzo.cz/web/guest/resersni-sluzby

Obor

Lékařství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

29.03.2016 16:30

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu