Historie Armády Spásy v ČR

Text dotazu

Dobrý den,
Snažím se dohledat nějakou podrobnější historii Armády spásy v ČR, resp. v Československu.
Na jejich stránkách je pouze velmi stručný popis asi na dva odstavce. A zdá se, že ani v rámci Armády Spásy není nikdo, kdo by byl schopný jejich historii jakkoliv komentovat, přiblížit, kromě velmi obecného popisu o činnosti.
Pokud byste věděli, kam se podívat, budu moc rád.

Odpověď

Dobrý den,

 

v elektronickém katalogu Národní knihovny ČR (https://aleph.nkp.cz/cze/nkc) jsme nalezli několik dokumentů, které by Vám mohly poskytnout další informace k historii Armády spásy u nás. Registrovaní uživatelé NK ČR si mohou svazky ihned z katalogu objednat (ikona Exempláře). Pokud se požadovaný dokument nachází pouze v Národním konzervačním fondu (běžně se nezpřístupňuje), je nutné další exemplář k vypůjčení do studovny dohledat ještě v naskenovaných katalozích v systému RetrIS (https://retris.nkp.cz/Catalog?sigla=ABA001).

 

* Armáda Spásy. Praha: Hlavní národní velitelství Armády Spásy, 1919. 16 s.

 

* LARSSON, Charles. Co dělá Armáda spásy v republice Československé?. Praha: Armáda spásy, 1921. 2 l.

 

* NAKLÁDALOVÁ, Jaroslava a MACHALÍK, Jiří. Náboženské sektářství. V Gottwaldově: Okresní kulturní středisko, 1989. 66 s. ISBN 80-85067-00-5. Obsah: https://www.obalkyknih.cz/file/toc/1311/pdf. 

 

* ZLÁMAL, Bohumil. Příručka českých církevních dějin. VII., Doba československého katolicismu (1918-1949). 1. vyd. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2010. 479 s. ISBN 978-80-7266-350-7. Obsah: https://www.obalkyknih.cz/file/toc/366400/pdf. Digitalizováno (dostupné pouze z počítačů NK ČR): http://kramerius5.nkp.cz/view/uuid:7a2bfed0-3d15-11e6-ab2f-005056827e52.  

 

* Řády a pravidla pro vojíny Armády Spásy. V Praze: Hlavní národní velitelství Armády Spásy pro Československo, [1928]. 143 - [I] s.

 

* VELTRUSKÝ, Ladislav. Ven z bahna!: příběhy a ukázky záchranné práce Armády Spásy v Československu. Praha: Hlavní velitelství Armády Spásy, 1921. 24 s.

 

* Výroční zpráva Armády spásy za rok 1920 a výzva za naše trpící bratry. Praha: [nákl. vl.], 1921. 15 s.

 

Další dokumenty jsme nalezli v Souborném katalogu ČR (https://aleph.nkp.cz/cze/skc), který obsahuje záznamy dokumentů z fondů českých knihoven. Informace o dostupnosti svazku v konkrétní knihovně je nutné dohledat přímo v katalogu. 

 

* ARMÁDA SPÁSY. Armáda spásy: výroční zpráva: 2009. [Praha]: Ústředí Armády spásy, 2010. 71 stran.

* Výroční zpráva 06: Armáda spásy. [Praha]: Armáda spásy v ČR, [2007]. 137 s.

* Armáda spásy: 1. svobodné shromáždění po 40 letech: Sbor Církve bratrské Brno, 1. července 1990. Zvl. vyd. Brno: Sbor církve bratrské, 1990. 1 nestránkovaný sv. Salutista.

* VONSÍK, Milan. Armáda spásy a její úloha v rámci sociální politiky Československa [rukopis]. 1993. 125 s.

 

Dále by Vám mohlo pomoci následující slovníkové heslo, jehož citaci jsme získali z bibliografické databáze Historického ústavu AV ČR (https://biblio.hiu.cas.cz):

 

* Armáda spásy. Petr Prokš. In: Akademická encyklopedie českých dějin. [Sv. 1], A-C / Praha : Historický ústav, 2009 s. 95-96. Dostupné také z (pouze z počítačů NK ČR):

http://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:bff10480-e6cb-11e3-a012-005056825209  

 

Armáda spásy vydávala dva časopisy, ze kterých byste mohl také získat užitečné informace. Informace o dostupnosti časopisů v českých knihovnách můžete získat z výše uvedeného Souborného katalogu ČR nebo například prostřednictvím portálu Knihovny.cz (https://www.knihovny.cz). 

 

* Prapor spásy: ústřední list Armády spásy v Československu. Praha: Armáda spásy, 1919-1948.

* Mladý vojín: časopis Armády Spásy pro děti i mladé lidi. Praha: Armáda spásy, [1921]- 1926.

 

Je možné využít také článkovou bibliografickou databázi ANL - Články v českých časopisech, novinách a sbornících (https://aleph.nkp.cz/cze/anl), zajímavé by mohly být zejména články z 90. let 20. století. Jako klíčová slova je možné zadat spojení armád? AND spásy (otazník v zadaném klíčovém slově nahrazuje 1 a více znaků, vyhledají se tak spojení jako armáda spásy, armády spásy, armádu spásy atd.)

 

Existuje také archivní fond Armády spásy, který je částečně dostupný k prohlížení (viz Archivní fondy a sbírky v České republice - https://aplikace.mvcr.cz/archivni-fondy-cr/):  

 

* Armáda spásy - hlavní velitelství pro Československou republiku v Praze (1919 - 1950) Název fondu (sbírky): Armáda spásy - hlavní velitelství pro Československou republiku v Praze Uloženo v archivu: Archiv hlavního města Prahy Místo vzniku fondu (sbírky): Československo, Praha (Česko) Časový rozsah:1919-1950

Metráž: 3,86 bm zpracováno (z toho 3,86 bm inventarizováno), 0,01 bm nezpracováno

Přístupnost: Archivní soubor je částečně přístupný pro nahlížení Původce fondu(sbírky): Armáda spásy - hlavní velitelství pro Československou republiku v Praze Tematický popis:K orespondence, seznamy členů, spisy o akcích Armády spásy, styk s cizinou, účetní materiály, fotografie členů.

Archivní pomůcky:

. ŠKODA JAN: ARMÁDA SPÁSY. HLAVNÍ VELITELSTVÍ PRO ČESKOSLOVENSKOU REPUBLIKU V PRAZE. (1911) 1919 - 1950 (1951). Inventář, 1991, s. 20, ev.č. 129.

 

Na internetu jsou také volně dostupné vysokoškolské práce, které se historií Armády spásy u nás zabývají, např.:

 

* https://digilib.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/12251/matou%C5%A1kov%C3%A1_2010_bp.pdf

* https://is.muni.cz/th/js0bh/Armada_spasy.pdf 

 

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

28.08.2019 10:26

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu