Historie a obsah slova náměstek

Text dotazu

Je v souladu s obsahovým významem slova náměstek jeho zavedení v org. řádu bez vazby na vyší funkci? Např. na ředitele? Resp. odpovídá významu slova vždy vazba náměstek někoho? Máme GŘ, I. náměstka GŘ, ale také náměstky pro něco, kteří jsou podřízeni I. náměstkovi. Není to psáno, ale vychází z toho náměstci náměstka. Není to z hlediska češtiny nesmysl? Něco jako dovětek dovětku?

Odpověď

Slovo náměstek znamená zástupce, doslova ten, kdo zastupuje na místě někoho. Je to docela staré české slovo a původně nebylo jeho použití zcela omezeno na institucionální organizační strukturu, byť bylo používáno v trochu užším či specifickém významu v náboženských souvislostech. Slovníky uvádějí např. použití: kněz ve zpovědi je náměstkem božím, papež náměstek Kristův. V trochu archaizujícím jazyce je užívá Zeyer: Pak ustanovil Brandan náměstka za sebe v klášteře. V zásadě je z jazykového hlediska použití, na které se ptáte, možné, stylisticky je ovšem neobratné jako vůbec tento typ zdvojení (zástupce zástupce ap.). V případě dovětku dovětku je možná zdvojení zbytečné, a stačilo by prostě dovětek, v organizační struktuře jde ale jednoznačně o dvě různé osoby na různých místech hierarchie a nějaký způsob odlišení je nutný. Jistě existují i jiná řešení, což je ovšem věc organizace, případně předepsané nomenklatury a také zavedeného úzu, aby termín byl srozumitelný i pro člověka mimi organizaci.
Pokud by vás zajímala podrobnější odpověď, můžete se obrátit na jazykovou poradnu Ústavu pro jazyk český: http://www.ujc.cas.cz/oddeleni/index.php?page=poradna .

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

24.01.2008 08:48

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu