Historie a každodennost Velké Moravy

Text dotazu

Dobrý den,

chtěl jsem se zeptat, zda-li máte ve Vaší knihovně nějaké publikace o dějinách Velké Moravy, případně o Moravanech. Sháním zejména např. zmínky o Moravanech a Moravě v období od osídlení Moravy slovanskými kmeny až po pozdní středověk, staré jazykové záznamy tehdejšího jazyka (pokud vůbec existují) a staré mapy.

Budu vděčen za každou odpověď, děkuji

Odpověď

Dobrý den,

velkomoravské období našich dějin je velkým tématem české a moravské
historie a publikací, které se historie, kultury, každodenního života i
jazyka starých Moravanů je velmi mnoho (jakkoliv jsou nám kvůli
fragmentálním písemným pramenům z oné doby vzdáleni). Posílám stručný
seznam publikací týkajících se Vámi požadovaného tématu. Zaměření je
převážně historicko-archeologického charakteru. Některé z publikací
obsahují mapy. Všechny publikace v seznamu jsou ve fondech naší MZK:

Bárta, Oldřich: Almanach Velká Morava
Bagin, Anton: Apoštolé Slovanů Cyril a Metoděj a Velká Morava
Galuška, Luděk: Archeologický skanzen v Modré u Velehradu :
velkomoravské opevněné sídliště středního Pomoraví
Kučera, Matúš: Kráľ Svätopluk (slovensky)
Bartoňková, Dagmar: Magnae Moraviae fontes historici = Prameny k
dějinám Velké Moravy.
Poláček, Lumír: Terénní výzkum v Mikulčicích
Profantová, Naďa: Mikulčice - pohřebiště u 6. a 12. kostela = Mikulčice
- Gräberfeld bei der 6. und 12. Kirche
Poláček, Lumír: Památky Velké Moravy : Slovanské hradiště v
Mikulčicích, Kostel sv. Markéty Antiochijské v Kopčanech /
Dresler, Petr: Opevnění Pohanska u Břeclavi
Vaškových, Miroslav: Průvodce po významných archeologických lokalitách
z období Velké Moravy
Macháček, Jiří: Studie k velkomoravské keramice : metody, analýzy a
syntézy, modely
Galuška, Luděk: Velká Morava

Ohledně staroslověnského jazyka bych doporučil nahlédnout do:
Večerka, Radoslav: Staroslověnská etapa českého písemnictví - v
publikaci najdete popis jazykové situace v tomto období i ukázky textů a
představení základních principů staroslověnštiny.

V případě, že byste měl zájem o ještě širší informace, zahrnující i
časopisecké články (kterých myslím k tomuto tématu bude v češtině
opravdu mnoho), je možnost nechat si vypracovat odbornou rešerši.
Informace o rešerši naleznete na našich stránkách na
http://www.mzk.cz/sluzby/reserse-konzultace.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Moravská zemská knihovna v Brně

Datum zadání dotazu

05.10.2011 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu