Historický vývoj sociální podpory rodin s dětmi

Text dotazu

Dobrý den, hledám zdroje pro svoji bakalářskou
práci na téma Historický vývoj sociální podpory rodin s dětmi. Především
potřebuji zdroje pro období před rokem 1918 a pro první republiku. Případně
zda přímo existuje monografie na toto téma. Děkuji za pomoc

Odpověď

Dobrý den,

mnoho zdrojů k této problematice pro období první republiky a před rokem 1918 jsme bohužel nenalezli. Prostřednictvím Souborného katalogu ČR(http://aleph.nkp.cz/cze/skc) jsme získali záznamy tří dobových dokumentů, které by Vám mohly pomoci:

DOBIÁŠ, Kazimír. Sociální politika Československé republiky v prvním desetiletí jejího trvání. Praha: Otakar Janáček, 1929. 77 s. Otisk ze "Slovníku národohospodářského, sociálního a politického", l. 518-540

Abstrakt: Jednotlivé složky a aspekty systému sociální péče v Československu mezi lety 1918 a 1928. Péče o nezaměstnané a válečné poškozence, role odborů. Pracovní zákonodárství, bytová politika, druhy a institucionální systém sociálního pojištění. Péče o mládež, problematika vystěhovalectví

* sociální zabezpečení * sociální pojištění * podpora v nezaměstnanosti * pracovní právo * bytová politika * váleční invalidé * Československo * dějiny ekonomického myšlení * studie

Státní válečná péče vyživovací a zaopatřovací: předpisy o vyživovacích příspěvcích rodinám a příbuzenstvu mobilisovaných, o státních podporách pro tyto osoby a vojenském zaopatření invalidů, jakož i vdov a sirotků po padlých vojínech : s příklady pensijních výpočtů a vzorce žádostí v záležitostech vyživovacích / napsal Dr. X. Praha : Hůrka, 1916. 84 s. : tab. (Úřednická knihovnička. Ročník 1916 ; č. 3)

* první světová válka, Rakousko-Uhersko * sociální péče, Rakousko Uhersko * sociální podpory,Rakousko-Uhersko * sociální zákony, Rakousko-Uhersko

MEISSNER, Alfred. Nároky vdov a sirotků po padlých vojínech. Praha: Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství, 1914. 69 s.

* první světová válka - padlí * sirotčí důchody * sociální podpory, Rakousko-Uhersko * váleční poškozenci * vdovské důchody * komentáře

Existuje také publikace věnující se mj. sociálním dějinám první republiky:

PRŮCHA, Václav a kol. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992. Brno: Doplněk, 2004-2009. 2 sv. ; 23 cm. ISBN 80-7239-147-X (sv. 1 : váz.). ISBN 978-80-7239-228-5 (sv. 2 : váz.).

Dále jsme nalezli jeden článek v sborníku vydaném Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR:

MĚCHÝŘ, Jan. Stát Jánošík aneb ohlédnutí za sociálním státem. In: Historik v soudobých dějinách : Milanu Otáhalovi k osmdesátým narozeninám. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2008. s. 165-176.

Záznam sborníku zde: https://biblio.hiu.cas.cz/records/e2e348a1-c1bb-4206-b847-e587eb3c9007 

*1918-1939 - daňová politika - nemocenské pojištění - republika 1. - sociální politika - sociální zabezpečení - Československo

Kromě této databáze jsme vyhledávali také v článkové databázi ANL - Články v českých časopisech, novinách a sbornících (http://aleph.nkp.cz/cze/anl) a Bibliografických databázích Historického ústavu AV ČR (https://biblio.hiu.cas.cz), avšak bez úspěchu.

Obor

Sociologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

18.01.2012 13:20

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu