Historický vývoj auditu

Text dotazu

Potřebovala bych zjistit informace týkající se
historického vývoje auditu ve světě (Velká Británie, USA...) a v ČR.

Odpověď

Dobrý den,

základní informace zvláště o vývoji auditu v ČR naleznete např. v následujících publikacích:
* SEDLÁČEK, Jaroslav. Základy auditu. Brno : Masarykova univerzita, 2006.
s.10-15.  ISBN 80-210-4168-4. Vývoj auditorské profese ve Velké Británii, USA, Francii a ČR.
* 10 let - Komora auditorů = 10 years - Chamber of Auditors of the Czech Republic : 1993-2003. Praha : Komora auditorů České republiky, 2003. [32] s.
ISBN 80-86679-02-0.
* HAKALOVÁ, Jana. Historie účetního auditu a právní úprava auditorské činnosti v České republice.  Ekonomická revue. ISSN 1212-3951. 2000, roč.
III, č. 4,  s. 29-32.
* ÜBERALL, Ferdinand. Finanční správa : finanční správa a finanční kontrola v českých zemích od roku 1918 po současnost.  Praha : Český institut interních auditorů, 2003. 76 s. ISBN 80-86689-24-7.


Pro vyhledání dalších dokumentů Vám ze zdrojů NK ČR můžeme doporučit využít následující databáze:
* Elektronický katalog NK ČR - báze NKC (http://sigma.nkp.cz/cze/nkc) - báze NKC obsahuje záznamy českých knih od roku 1900, zahraničních od roku 1995, záznamy starší literatury jsou průběžně doplňovány. Knihy, které jsou součástí příručních knihoven v jednotlivých studovnách NK ČR, je možné studovat na základě jednodenní vstupenky, pro studium dokumentu objednávaných ze skladu je již nezbytný platný čtenářský průkaz (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Jak_to_tady_chodi&submenu3=98).
* všeobecná česká článková bibliografie - od roku 1991 je zpřístupňována ve volně dostupné bázi ANL (http://sigma.nkp.cz/cze/anl), v letech 1953-1990 vycházela v tištěné podobě pod názvem Články v českých časopisech (dostupné např. v Referenčním centru NK ČR), období 1945-1952 je zpracováno ve formě lístkové kartotéky, která je opět přístupná v Referenčním centru NK ČR
(http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_retrospektiva1945_1952.htm)
* licencované online databáze - přehled licencovaných zdrojů, které NK ČR pro své uživatele předplácí, naleznete na http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_infozdroje_han.php3. Žádný z těchto zdrojů není specializován přímo na ekonomii, nicméně řada multidisciplinárních zdrojů obsahuje také informace z této oblasti. Z nabídky NK ČR Vám můžeme doporučit např. článkové databáze Ebsco, ScienceDirect, SpringerLINK, Web of Knowledge nebo Wilson OmniFile FullText Select. Od roku 2010 NK ČR nově nabízí i elektronickou knihovnu ebrary, která obsahuje více jak 40 tisíc e-knih. Všechny uvedené licencované zdroje jsou dostupné pro registrované uživatele i mimo NK ČR prostřednictvím tzv.
vzdáleného přístup
(http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=vzdal_pristup.htm).

Mezi volně dostupné zdroje, které je možné při hledání vhodné literatury využít, patří i katalogy jednotlivých národních knihoven, např. katalog americké Library of Congress (http://catalog.loc.gov/) nebo British Library (http://www.bl.uk/reshelp/findhelprestype/catblhold/all/allcat.html). Odkazy na katalogy evropských národní knihoven naleznete na http://search.theeuropeanlibrary.org/portal/en/libraries.html. Pro souběžné prohledávání katalogů více knihoven je možné využít německý portál KVK (http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk/kvk/kvk_en.html). Volně dostupnou verzi má i největší souborný katalog WorldCat (http://www.worldcat.org), který je v licencované podobě s komfortnějším vyhledáváním přístupný v ČR v rámci služby OCLC FirstSearch ve vybraných knihovnách (http://www.nkp.cz/pages/sluz_oclcfs.htm).
V těchto zdrojích si můžete vyhledat další literaturu k vašemu tématu. Pro ověření, zda se vybraná zahraniční publikace nachází na území ČR, je možné využít Souborný katalog ČR (http://skc.nkp.cz), Jednotnou informační bránu (http://www.jib.cz), souborný katalog SKAT (http://www.skat.cz), souborné katalogy vysokých škol a do roku 2000 byla také v NK ČR budována lístková Centrální evidence zahraniční literatury (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_soubkat_knihy.htm). Dokumenty, které se nenacházejí ve fondu vaší knihovny, je možné z ČR nebo případně ze zahraničí získat pomocí meziknihovních služeb (http://www.knihovny.cz/sluzby/175-meziknihovni-sluzby). Z volných zdrojů Vám můžeme doporučit i digitální knihovnu http://books.google.com a http://scholar.google.com jako nástroj pro vyhledávání informací vědeckého a odborného charakteru.

Důležitým zdrojem informací by pro Vás měly být odborné licencované zdroje, které jsou dostupné hlavně ve specializovaných knihovnách či na ekonomicky zaměřených vysokých školách, např. VŠE (http://www.econlib.cz/zdroje/) nebo CERGE-EI (http://www.cerge-ei.cz/library/databases/default.asp).

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

16.03.2010 13:25

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu