Historický původ názvu města Znojmo

Text dotazu

Dobrý den, sháním informaci o původu názvu města Znojmo a nemohu ji nikde nalézt, prosím o radu.

Odpověď

Dobrý den,

informace o názvu města Znojmo citujeme z knihy: LUTTERER, Ivan; MAJTÁN, Milan; ŠRÁMEK, Rudolf. Zeměpisná jména Československa. Praha: Mladá fronta, 1982.
"Město Znojmo bylo původně hraničním hradem, sídlem přemyslovských údělných knížat, je historicky doloženo ve falzu z 12. stol. již k roku 1046 (Znoiem), dále pak r. 1100 (Znoyem) a 1131 (Znoym). Z této poslední podoby se vyvinula německá podoba místního jména Znaim. Jméno Znojmo se jinde u nás nevyskytuje. Třebaže bylo podáno několik různých výkladů (nehledíme-li na naivní výklad z keltského Medoslanium, známého z Ptolemaia), které se snaží odvodit jméno Znojmo buď z germánštiny (prý z Cinahaima "osada při propasti), nebo ze slovanštiny (z praslovanského a staročeského "znoj" = vypálené místo; poloha, kam praží slunce), popř. ze staročeštiny a dosud nářečně "znojiti" = hnisat (prý s významem blátivé, mokřinaté místo), nebyla dosud podána etymologie plně uspokojující.
Potíž je v tom, že jméno Znojmo obsahuje -m-, které sice ukazuje na tvar příčestí trpného od slovesa znojiti (pražit, pálit (o slunci)), ovšem jen skrze nějaké osobní jméno Znojim (utvořené stejným způsobem jako např. Kúřim, Ohrozim, Postupim dos sloves kúřiti, ohroziti, postúpiti, jež jsou základem místního jména Kuřim, snad i Kouřim, Ohrozim, Postupim). Ovšem potom by jméno Znojmo muselo nutně znít Znojim (s významem "Znojimův (hrad)": přechod k podobě s -o (znojmo) by se dal vysvětlit jako výsledek tvarového vyrovnání s nepřímými pády (do Znojima, ve Znojimě, jako "do města, ve městě", a proto Znojimo jako "město"). Avšak žádné jméno Znojimo není odnikud známo. Rovněž jiná místní jména odvozená od osobních jmen typu Kúřim, Ohrozim neznají přechod k podobě s -o. Předslovanská jižní Morava byla osídlena germánskými a jinými kmeny, které po sobě zanechaly některá jména (viz Dyje, Jihlava). Snad mezi taková patří i Znojmo."
Podobný výklad poskytuje i publikace: LUTTERER, Ivan; KROPÁČEK, Luboš; HUŇÁČEK, Václav. Původ zeměpisných jmen. Praha: Mladá fronta, 1976.
"Místní jméno Znojmo se odvozuje z tvaru trpného příčestí staročeského znoj-im (muž. rod - z toho Znojem) nebo znoj-imo (stř. rod - z toho Znojmo), tj. "hrad znojný" nebo "místo znojné" (=žhavé, vystavené úpalu, slunečnímu žáru), ze staročeského znoj = žár, úpal, pot.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

14.02.2008 09:42

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu