Historický hostinec Apollo

Text dotazu

Dobrý den, chtěla bych získat více informací o domě "U Apolla" nebo také snad hostinec Apollo. Měl být v Ječné ulici čp. 27. Pak zde byl klášter sv. Anny. Dnes gymnázium pro sluchově postižené

Odpověď

Dobrý den,

Jako odpověď na Váš dotaz jsme zjistili následující informace:

„Č. 530 (531) 27 druhdy u Huspeků; po Lidmile Huspekové, která pro víru odešla se synem do Dráždan, dům pustý a zbořený r. 1648 byl prodán za 600 kop míš. Rud. Šťastnému Měsíčkoví z Vyškova.** — Kolem r. 1850 byl tu známý a hojně navštěvovaný hostinec u Apolla, kam taneční zábavy vábily nejširší vrstvy obecenstva a v létě stinná zahrada; v přízemí i v prvním poschodí byla rozsáhlá, elegantní restaurace Stuchlélio. Později na krátký čas byly tu místnosti Sokola za Fügnera. R. 1862 koupila dům přičiněním tehdejšího superiora svého kněze Gabriela Schneidra kongregace Školských sester d. N. 1). mateřinec horažďovického a zřídila zde filiálku >u sv. Anny,« nazvanou tak dle pěkné a prostorné kaple, bývalého to sálu tanečního. R. 1863 zřídila zde řečená kongregace českou čtyřtřídní (v Praze první) školu dívčí a při ní r. 1866 první vůbec český ústav ku vzdělání učitelek, který sice r. 1870 zřízením c. k ústavu ku vzdělávání učitelek zanikl, ale r. 1877 znovu zřízen byl. S ústavem, majícím právo veřejnosti, spojena jest pětitřídní škola cvičná, jakož i škola mateřská. Prvním ředitelem ústavu byl r. 1894 zemřelý spisovatel kněz František Schoenbeck; po něm řídí jej kněz Vojtěch Pekař. V kapli zdejší jest pěkný obraz sv. Anny od J. Hellicha. Zvláštní dobrotitelkou domu u sv. Anny byla blahé paměti zvěčnělá císařovna Marie Anna, po níž se zde chovají na památku krásný perleťový kříž (na hlavním oltáři) a uměle zpracované jesličky.“

Zdroj: RUTH, František. Kronika královské Prahy a obcí sousedních. V Praze: Pavel Körber, 1903-1904. 5 sv.

Následující fakta jsme ověřili v digitální knihovně Kramerius:

·         Původní číslo popisné bylo 530

·         Domu se říkalo U Apolla anebo U Huspeků

·         Citace z Knihy o Prahe 2: „ 1. Června 1862 se „jedna z nejprostrannějších místností v našem městě, úplně nově zařízenáa skvostně vyzdobená“ – sál Apolla v Ječné ulici – stala svědkem události vskutku slavnostní. Množství nejvzácnějších hostí se tu sešlo k slavnostnímu posvěcení a předání sokolského praporu, který navrhl a namaloval sám Josef Mánes. Matka sokolského praporu, spisovatelka Karolina Světlá, předala prapor se slovy: „ Vy bratři stateční, puzeni touhou stíti se otčině prospěšnými, sestoupili jste se ve spolek a vytkli jste si za úkol, že tužiti budete sil svých, neb jen v těle zdravém a silnémpřebývá duch zdravý …“ Do dřevce pak vtloukly pamětní hřeby paní Světlá, kněžna Thurn-Taxisová, paní Riegrová, Fügnerová a další vzácné dámy. Netřeba jistě dodávat, že čelnými protagonisty slavnosti byli i tehdejší starosta Sokola Jindřich Fügner a náčelník dr. Miroslav Tyrš.“ Zdroj: AUGUSTA, Pavel, ed. Kniha o Praze 2. 2. vyd. Praha: MILPO, 2002. 123 s. ISBN 80-86098-26-5.

·         V roce 1877 (patrně 1. – 2. října) zde byl založený Ženský učitelský ústav u sv. Anny

·         V roce 1891 zde stále působil ženský učitelský ústav pod oficiálním jménem Český ústav ku vzdělávání učitelek u sv. Anny

·         1945-1946 zde fungoval stavební referát III hl. m. Prahy, Praha 2

·         1947 budova stále součástí Magistrátu – Referát pro povolování reklam a stavení úřad

·         1950 v budově zřízena mateřská škola

·         Z historie Střední odborné školy, Gymnázia, Základní školy a Mateřské školy pro sluchově postižené zveřejněné na webové adrese http://www.jecna27.cz/cz/zakladni-informace/32-historie-skoly vyplývá, že škola pro neslyšící byla v této budově již v roce 1945

K historii budovy by mohly být informace i v Jubilejní zprávě výroční na památku 50letého trvání (1877 – 1927) českého ženského soukromého ústavu učitelského s právem veřejnosti v Praze II u sv. Anny. Zpráva vyšla v roce 1927 v Praze. Národní konzervační fond Národní knihovny pod signaturou 57 B 854 tento dokument spravuje. Pokud Vás obsah dokumentu bude více zajímat, musíte se nejprve v Národní knihovně ČR v Klementinu zaregistrovat. S registrací současně si na informacích v Hale služeb můžete Výroční zprávu i objednat. Je třeba počítat s tím, že dokument nebude dostupný okamžitě a v budově Klementina. Národní konzervační fond sídlí v Hostivaři, ale registrace přímo v Hostivaři není možná.

Další informace můžete najít v gruntovních knihách a na Katastru hl. m. Prahy.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

21.10.2014 10:05

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu