historický a fikční narativ

Text dotazu

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jestli existuje nějaká kniha o literární teorii, ve které se autor zabývá popisem a rozdíly mezi fikčním a historickým narativem. Jsem si jistá, že se v pracech některých teoretiků vyskytuje, ale netuším kdo to rozebírá z metodologického hlediska nebo kde je prostě praktický popis.
Předem díky.

Odpověď

Dobrý den,

knihu, která by přímo popisovala rozdíly mezi fikčním a historickým narativem, jsme bohužel nenašli. Doporučujeme obrátit se na Ústav pro českou literaturu AV ČR http://www.ucl.cas.cz/

, kde by mohli mít víc informací o této problematice. Nám se podařilo najít pouze zmínky o narativu v několika statích na internetu, viz příl.

Z českých autorů, kteří se problematikou zabývali, je např. docent českého jazyka, jazykovědec a literární vědec Lubomír Doležel.

Při své vědecké práci hlavně v počátku vycházel především ze stylistiky a teorie textu.

Vyústěním této etapy se stala práce Narrative Modes in Czech Literature (1973, revid. čes. vydání vyšlo až v roce 1993, jejíž teoretická část přinesla ucelenou, textově zaměřenou koncepci fikčního narativu, která je vybudována na gramatické, sémantické a funkční pozici mezi pásmem vypravěče a pásmem postav.

V kapitole "Postmoderní výzva" je za počátek postmoderní relativizace rozdílu mezi fikčním a historickým narativem označen Barthesův známý esej "Diskurz historie" z roku 1967.

Nerozlišitelnost historie a fikce je podle francouzského (post)strukturalisty způsobena tím, že první od druhé přejímá narativní formu...

K podobnému závěru jako Barthes dospěl o několik let později také Hayden White, v knize Tropics of Discourse (1978).

Doležel ovšem, podobně jako někteří jiní teoretikové, zdůrazňuje, že narativní podání samo o sobě historii ve fikci nemění; sám vychází ze sémantiky, na rozdíl od některých naratologů.

Jeho ústřední teze zní:" jazyk nám vskutku neposkytuje přímý přístup k realitě, nejen světy fikce, nýbrž také světy historie jsou možné světy. Mezi fikčními a historickými světy však existuje celá řada funkčních a strukturních rozdílů..."

Čerpáno z: ALUZE 1/2008 - Revue pro literaturu, filozofii a jiné http://www.aluze.cz/2008_01/06_studie_cohn.pdf

Naratologií se zabývala i společnost kolem tzv. Pražské školy, Pražského lingvistického kroužku, např. Felix Vodička a Jan Mukařovský. Z dalších autorů, kteří se naratologií zabývali ve svých studiích je např. Vladimír Propp (Morfologie pohádky se studií Clauda Lévi Strausse. Praha: Ústav pro českou literaturu ČSAV, 1970.)

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

02.04.2012 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu