Historické názvy Smíchova

Text dotazu

Dobrý den.
Velice by mě zajímalo, zda i Smíchov měl nějaké historické názvy (eventuelně i německé jako je mají některé části Prahy).
Děkuju.

Odpověď

Dobrý den,

 

snažili jsme se projít co nejvíce knih zabývajících se Smíchovem a jeho historií. V žádné z nich se nám ale nepodařilo vyhledat, že by měl Smíchov nějaký německý název. K historii Smíchova, tedy toho co se týká jeho názvů,  jsme našli pouze toto:

 

Existuje několik pověstí o tom, jak vzniklo jméno Smíchov. Mezi tyto pověsti patří např. i vyprávění, ve kterém se tvrdí, že lid, který žil v rozsáhlé rovině po levém břehu Vltavy mezi Petřínem a Zlíchovem byl velmi veselý a právě protože se tento lid neustále smál, začalo se toto místo nazývat Smíchovem. Jiná pověst zase uvádí, že Smíchov dostal svůj název, protože se na smíchovském břehu hlasitě smál Horymír, který si díky Šemíkovu skoku přes vyšehradské hradby zachránil život. Verze kronikáře Václava Hájka z Libočan zase uvádí, že v roce 814 nařídil kníže Vojen, aby byl odbojný Ronovič dopraven přes Vltavu do lesa, kde se měl sám oběsit. Tehdy prý měli zlí duchové takovou radost, že se silně smáli a od těch dob se Smíchovu říká Smíchov. Mezi další pověsti patří i tato: v roce 1430 Jan Smíchovský od kartouzského a plasského kláštera koupil pozemky, kterým se brzy začalo říkat Smíchov. Tolik tedy pověsti, jak to ale bylo podle skutečně dochovaných zdrojů? Zjistili jsme pouze toto:

V roce 1386 rozparcelovali svá pole kartuziáni a začala se na území dnešního Smíchova stavět první obydlí, do kterých se stěhovali poddaní z různých částí Prahy, až vznikla osada, jejíž jméno nepochází tedy od smíchu, ale od smíchání obyvatelstva. Historicky je Smíchov doložen z roku 1406 ve dvorských deskách, kde je uvedena chmelnice Jana, syna Buzkova, a purkrechtníci na Smíchově.

 

Nejstarším osídlením dnešního Smíchova byla osada Újezd. Za dob Jana Lucemburského a Karla IV., kteří založili v roce 1342 klášter a kostel P. Marie jižně od dnešního Arbesova náměstí, území jižně od tohoto kláštera až k přívozu na Vyšehrad se tehdy nazývalo "břeh Panny Marie". Jak už jsme psali, v r. 1386 byla část pozemků rozparcelována a tehdy zřejmě vznikl název Smiechov, podle smíchání obyvatel - Smíchov se objevuje poprvé r. 1402. Další změny názvu tohoto území jsme již nenašli.

 

Pokud byste měl zájem o další informace doporučili bychom Vám obrátit se ještě také na Muzeum hlavního města Prahy http://www.muzeumprahy.cz/.

 

Zdroje:

 

* http://cs.wikipedia.org/wiki/Sm%C3%ADchov

* http://aleph.nkp.cz/cze/nkc

* ÚPICKÝ, A. L. Smíchov předměstí kr. hlavního města Prahy. Praha-Smíchov : A.L. Úpický, 1875.

* RYBÁR, Ctibor. Co je co v Praze. 1. vyd. Praha : ČTK-Pressfoto, 1989. ISBN 80 7046 013 X.

* ŽÁČEK, Pavel. Kasárna na levém břehu : Smíchov a okolí v pražském povstání 1945. 1. vyd. Cheb : Svět křídel, 2003. ISBN 80-85280-87-6.

* AUGUSTA, P.; HONZÁK, F. Československo 1938-1945. 1. vyd. Praha : Albatros, 1995. ISBN 80-00-00187-X.

* Kol. autorů. Kniha o Praze 5. Praha : Milpo, 1996. ISBN 80-901749-6-5.

* BRONCOVÁ-KLICPEROVÁ, D. a kol. Praha 5 křížem krážem. 1. vyd. Praha : Milpo Media, 2010. ISBN 978-80-87040-18-8.

* JUNGMANN, Jan. Smíchov město za Újezdskou branou. Praha : Muzeum hlavního města Prahy, 2007. ISBN 978-80-85394-56-6.

* SEMOTANOVÁ, Eva. Mapy Čech, Moravy a Slezska v zrcadle staletí. 1. vyd. Praha : Libri, 2001. ISBN 80-7277-078-0.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

13.05.2013 12:56

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu