historické ekonomické údaje

Text dotazu

Ráda bych našla historické ekonomické údaje o makroekonomice, průmyslu a třeba i jednotlivých regionech, třeba i srovnání s okolními státy, příklady úspěšných firem.
Jde mi o období do počátku 2.sv.války, tedy třeba i několik století zpět.... nevím, kam přesně se obrátit a kde tohle najít. Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

Vaše zadání je velice vágní. Základní makroekonomický ukazatel HDP (anglicky GDP) byl definován až ve 30. letech 20. století. Musíte si upřesnit, co  konkrétně budete zkoumat, jaká konkrétní odvětví,  a poté hledat historii jednotlivých odvětví. Patrně stěžejní pro Vás budou články a práce v archivech.

 

Obecně na téma hospodářství přikládáme několik českých monografií na téma Česko, kde by Vám mohla pomoci zveřejněná referenční literatura uvedená v poznámkovém aparátu.

 

SOUKUPOVÁ, Martina, KOVÁŘ, Martin, ed. a JAKUBEC, Ivan, ed. Role státu v německém hospodářství 20. století. Vyd. 1. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2009-2011. 3 sv. (194, 258, 282 s.). ISBN 978-80-7308-323-6.

LACINA, Vlastislav. Zlatá léta československého hospodářství 1918-1929. 1. vyd. Praha: Historický ústav AV ČR, 2000. 254 s. ,[16] s. obr. příl. Práce Historického ústavu Akademie věd České republiky, Monografia; sv. 17. ISBN 80-7286-000-3.

PURŠ, Jaroslav. Průmyslová revoluce: vývoj pojmu a koncepce. 1. vyd. Praha: Academia, 1973. 733 s.

ŠKODOVÁ-PARMOVÁ, Dagmar. Historický vývoj vybraných odvětví hospodářství ČR a jeho dopady na její úlohu v integračním procesu v Evropě: vědecká monografie. 1. vyd. V Českých Budějovicích: Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, 2006. 184, 40 s. ISBN 80-7040-886-3.

LIŠKA, Václav a kol. Ekonomická tvář národního obrození. 1. vyd. [Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005?]. 137 s. ISBN 80-01-03311-2.

OLŠOVSKÝ, Rudolf, URBANOVÁ, Zora a PRŮCHA, Václav. Dějiny národního hospodářství. 4. vyd. Praha: SPN, 1976. 217 s.

http://www.historie.cnb.cz/cs/menova_politika/prurezova_temata_menova_politika/1_ekonomicky_vyvoj_na_uzemi_ceske_republiky.html

 

Zveřejňované makroekonomické statistiky při požadavku „i několik století zpět“ jsou pro Vás nezajímavé. 

 

Společnost národů má zveřejněné statistiky od roku 1900:

https://unstats.un.org/unsd/trade/imts/Historical%20data%201900-1960.pdf

 

Světová obchodní banka sbírá data o jednotlivých státech světa od druhé poloviny 20. století:

https://datacatalog.worldbank.org/search?sort_by=field_wbddh_modified_date&search_api_views_fulltext_op=AND&sort_order=DESC&%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20f[0]=field_wbddh_country:92

 

Totéž platí o údajích dostupných na stránkách jednotlivých statistických úřadů a bank:

https://www.ons.gov.uk/economy/grossdomesticproductgdp#timeseries

https://www.bankofengland.co.uk/statistics/visual-summaries/money-and-credit-statistics

 

Postup: Nejprve si ujasněte téma, máte ho nebezpečně široké. V českém jazyce patrně neseženete dostatečný informační aparát. Doporučujeme hledat odborné články a inspirovat se referenční literaturou, například: https://ipfs.io/ipfs/QmXoypizjW3WknFiJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mXWo6uco/wiki/Economic_history_of_the_United_Kingdom.html .

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

21.02.2019 13:01

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu