Historické časopisy vydávané na území olomouckého kraje

Text dotazu

Dobrý den,
jsem student druhého ročníku Historie na Masarykově Univerzitě v Brně a potřeboval bych zjistit, zda-li se vydávají v Olomouckém kraji nějaké historicky zaměřené časopisy, jako jsou například Český Časopis Historický, Časopis Matice Moravské a nebo jak jsem si již vyhledal na fakultě filozofie Univerzity Palackého časopis Historica Olomucensia. Chtěl bych Vás tedy poprosit, o pomoc při hledání historických časopisů vydávaných na území olomouckého kraje. Pokud máte informace o některých z těchto časopisů, chtěl bych Vás poprosit o jejich jména a popřípadě i nějaké základní informace, které se jich přímo týkají.

Odpověď

Dobrý den,
na území Olomouckého kraje vychází např. tyto časopisy a sborníky:

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas philosophica. Historica. Sborník prací historických. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1960-2008. ISSN 0139-6080.

Historica Olomucensia. Sborník prací historických. Olomouc: Univerzita
Palackého, Filozofická fakulta, 2009- . ISSN 1803-9561.

Historická Olomouc: sborník příspěvků. Olomouc: Vydavatelství Univerzity
Palackého, 1992- . ISSN 1211-0663.

Informace Vlastivědného ústavu v Olomouci. Olomouc: Vlastivědný ústav,
1965.

Listy Střediska regionálních dějin. Olomouc: Univerzita Palackého,
1984-1992.

Moravský historický sborník: ročenka Moravského národního kongresu.
Moravský národní kongre
s. Brno: Moravský národní kongres, [1995]- .

Okresní archiv v Olomouci: zpráva o činnosti Okresního archivu v Olomouci
za rok ...
Okresní archiv Olomouc. V Olomouci: Okresní archiv, 1974-1992.

Olomoucký archivní sborník. Olomouc: Státní okresní archiv v Olomouci,
2003- . ISSN 1214-4711.

Sborník Státního okresního archivu Přerov. Státní okresní archiv Přerov.
Přerov: Státní okresní archiv v Přerově, [1993?]- . ISSN 1214-4762.

Státní památkový ústav v Olomouci: výroční zpráva. Státní památkový ústav v Olomouci. Olomouc: Státní památkový ústav, 2002- .

Střední Morava: kulturně historická revue. Olomouc: Memoria, [1995]- .
ISSN 1211-7889.

Ročenka Státního okresního archivu v Olomouci. Státní okresní archiv
Olomouc
. Olomouc: Státní okresní archiv, 1993-2002. ISSN 0862-2833.

Selský archiv: časopis pro obecné i kulturní dějiny selského stavu hlavně
moravského i slezského
. Olomouc: Selská jednota, 1902-1923. ISSN
1804-3968.

Zprávy SLUKO. Olomouc: SLUKO, 1951-1955.

Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Společenské vědy. Olomouc:
Vlastivědné muzeum v Olomouci, [1991]- . ISSN 1212-1134.

Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci. Olomouc: Vlastivědný ústav, 1960-1979.
ISSN 0139-617X.

Zrcadlo památek: výběr článků z tisku. Olomouc: Státní památkový ústav,
1992-2006.

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Vědecká knihovna v Olomouci

Datum zadání dotazu

15.01.2013 09:17

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu