Hippokratova přísaha

Text dotazu

Chtěla bych se zeptat kdo napsal hippokratovu přísahu.
O jaké umění se jednalo
v jaké zemi vznikl(je to řecko nebo řím ?)

Odpověď

Dobrý den,

Hippokratova přísaha je soubor etických pravidel jednání lékaře, z nichž část je po staletí uznávána a považována za závazné. Jedná se mj. o slib obětavosti, časově neomezené povinnosti pomáhat nemocným, především je připomínáno následující: "Nemocné budu léčit podle svého vědění a svých znalostí k jejich užitku a prospěchu...nikomu nepodám, i kdybych byl o to žádán, smrtící lék a ani nikomu neudělím takovou radu, právě tak nedám ženě lék, aby potratila. ... Co uvidím nebo uslyším při léčení nebo se dozvím mimo léčení, o tom pomlčím a budu považovat za tajemství, jestliže to nemá být veřejně známo."

Z Hippokratovy přísahy je odvozen slib absolventů lékařských fakult.

Hippokrates z Kón (též se můžete setkat s "z Chiu") žil v letech 460-380(též uváděno 377) př.n.l., starořecký lékař, filozof a matematik. Je pokládán za "otce lékařství", zakladatel lékařské školy vycházející z principu, že nemoc je přirozený stav a proces. V medicíně navázal na přírodní filozofii a teorii humorální (o šťávách těla) s pozorováním projevů zdraví a chorob.Životospráva a zdravé prostředí je základní zdraví a harmonie těla. Zdůrazňoval individuální přístup k nemocnému. Stanovil etické požadavky na jednání lékařů (Hippokratova přísaha), spolu se svými žáky sepsal soubor spisů známých jako "Corpus Hippocraticum" (Hipokratovský soubor, 58 spisů v73 knihách). Dílo je racionálním výkladem vlivu prostředí na organizmus, obsahuje mj. anatomii, chirurgii, fyziologii, prognostiku, dietetiku a příklady medicínského empirického zkoumání.

Dále je autorem první systematické práce z geometrie, zkonstruoval Hippokratovy měsíčky, pro které platí: součet ploch Hippokratových měsíčků je roven obsahu daného pravoúhlého trojúhelníku.

Použitá literatura:

Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích. Vyd. 1.. Praha : Nakladatelský dům OP, 1996-. 4 sv. ISBN 80-85841-17-7 (soubor : váz.)

Universum : všeobecná encyklopedie. Vyd. 1.. Praha : Odeon, 2000-2001. 10 sv. ISBN 80-207-1060-4 (soubor : váz.) .

Obor

Lékařství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

02.12.2010 10:01

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu