heslo KOLEKTIVIZACE v encyklopediích

Text dotazu

Dobrý den,
rád bych Vás touto cestou požádal o informaci týkající se hesla KOLEKTIVIZACE v encyklopediích.
Zajímalo by mě zda se heslo kolektivizace objevuje ve třech velkých českých encyklopediích:
v Ottově encyklopedii (Ottův slovník naučný, resp.Ottova encyklopedie nové doby), v Malé československé encyklopedii (MČSE) a v encyklopedii Univerzum. Pokud ano, můžete mi, prosím, sdělit jak interpretuje význam hesla. (Nejsem si jistý, zdali jste v rámci této Vaší služby připraveni tazateli zaslat např. sken či fotku s příslušnou citací, pokud by Vám to však ušetřilo čas s psaním, budu rád i za toto řešení.)
Předem moc děkuji za pomoc a přeji pěkný den,
Jiří Urban

Odpověď

Dobrý den,

v Ottově slovníku naučném i v Ottově slovníku naučném nové doby heslo „kolektivizace“ chybí. V Malé československé encyklopedii je vysvětleno následujícím způsobem:
„zespolečenštění – sociál. přeměna individuálního soukromého hospodaření v kolektivní. K. zemědělství, forma social. přeměny zeměd., jejímž obsahem je soustředění (centralizace) malorolnické výroby do větších ekon. celků na družstevních zásadách hospodaření; zároveň s tím probíhá postupná přeměna tech. vybavení této kooperace (za přímé pomoci státu a prům. výr.) velkovýr. zařízeními, moderním strojovým parkem a novou organizací práce. Nejčastěji se realizuje jako proces postupného slučování jednotlivých drobných rolnických hosp. do velkých social. zeměd. Podniků. K. je nevyhnutelnou podmínkou rozvoje výr. sil v zeměd. a odstranění protikladů mezi social. prům. velkovýr. a drobným rolnickým hosp., které existuje v období přechodu od kapitalismu k socialismu. V.t. združstevňování.“ (dále je samostatné heslo věnováno i kolektivizaci zemědělství v SSSR).

Všeobecná encyklopedie Universum nabízí následující výklad:
„pojmenování záměru KSČ na přeměnu soukromého hospodaření v družstevní (→ Jednotné zemědělské družstvo). Mimo oblast zemědělství se kolektivizovala např. řemesla a vznikala družstva hodinářů, optiků, zlatníků atd.“

 

Použité zdroje

Ottův slovník naučný : ilustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Praha : J. Otto, 1888-1909.
 
Němec, B. (ed.): Ottův slovník naučný nové doby : dodatky k velkému Ottově slovníku naučném. Praha : J. Otto, 1930-1945.
 
Malá československá encyklopedie. Praha : Academia, 1984-1987.
 
Universum : všeobecná encyklopedie. Praha : Odeon, 2000-2001.

Obor

Zemědělství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

13.03.2015 02:54

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu