Heřmanova ulice v Hradci Králové

Text dotazu

Po kom je pojmenována Heřmanova ulice v Hradci Králové?

Odpověď

Heřmanova ulice v Hradci Králové byla pojmenována po českém malíři Josefu Heřmanovi (1900 - 1956). Narodil se 11. července 1900 v Malé Boleslavi. Otec mu zemřel za necelého půl roku a ovdovělá matka se přestěhovala do Hradce Králové. V roce 1918 začal studovat na Státní odborné keramické škole v Bechyni a později studoval v Praze na vysoké škole umělecko-průmyslové u profesora V. H. Brunnera. V roce 1923 se stal členem Komunistické studentské federace a spoluzakladatelem satirického protiburžoazního časopisu Trn. V roce 1930 měl s malířem F. Kratochvílem a architektem Františkem Bartošem svou první soubornou výstavu ve velkém sále muzea v Hradci Králové. Po roce 1933 společně s Jiřím Purkyněm založili v Hradci Králové Klub pokrokových intelektuálů. Scházeli se v hostinci "U Švagerků". Za okupace byl Heřman zapojen do ilegálního protifašistického hnutí. Dne 24. června 1940 byl gestapem zatčen a vězněn v Golnově. Vězení mu přineslo tuberkulózu a fyzické vysílení. Z golnovské věznice se vrátil po pěti letech v roce 1945. K malířské práci se vrátil v roce 1947, kdy umělecky ztvárnil vzpomínky na pobyt ve vězení. Pozdější období Heřmanovy tvorby je naplněno pracovními náměty, portréty dělníků, kulturních a politických pracovníků. Významná je i jeho tvorba plakátová. Zemřel 17. října 1956.

(Zdroj: MALINA, Jiří. Podle koho se jmenují hradecké ulice, náměstí, nábřeží. Puls. 1987, č. 10, s. 23. DEJMEK, Bohumír. Historie a současnost Hradce Králové ve jménech ulic. Hradec Králové: Gaudeamus, 1993. 186 s. ISBN 80-7041-216-X.)

Obor

Geografie. Geologie. Vědy o zemi

Okres

--

Knihovna

Knihovna města Hradce Králové

Datum zadání dotazu

01.07.2013 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu