hejtman Jana Jiskry z Brandýsa

Text dotazu

Dobrý den,
chtěl jsem se prosím zeptat, jestli by se dalo zjistit něco o hejtmanovi vojska Jana Jiskry z Brandýsa, který
se jmenoval Havel (později údajně Havlas), který kolem roku 1420 koupil od Strahovského kláštera v Praze panství
ve Skalici (u Smiřice)? Předem děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

bohužel se nám nepodařilo najít informace o hejtmanovi Havlovi (Havlasovi), který patřil k vojsku Jana Jiskry z Brandýsa a ani informaci, že by vlastnil ves Skalici poblíž Smiřic.

Je pravdou, že "újezd zvaný Skalice" daroval strahovskému klášteru v roce 1143 biskup Jan z Lochenic. Mělo by jít pravděpodobně o tuto listinu č. 156 (http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:80b8fb80-20df-11e4-a8ab-001018b5eb5c), i když zde je Skalice identifikována jako Česká Skalice u Nového města nad Metují (viz poznámka - http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:81183280-20df-11e4-a8ab-001018b5eb5c).

Podle Urbáře z roku 1410 již Strahovský klášter tuto ves nevlastnil. Nejpodrobnější informace o majitelích Skalice jsme nalezli v knize "Královéhradecko". Níže naleznete informace ke vsím Čibuzi a Skalice převzaté z této publikace, které se víceméně překrývají a v některých případech se částečně doplňují. Z těchto údajů vyplývá, že od poloviny 14. století vlastnilo Skalici více majitelů, žádný však nebyl označován jako Havel nebo Havlas. Od roku 1498 pak měli Skalici dlouhodobě v držení Trčkové z Lípy.

DOMEČKA, Ludvík a František Ladislav SÁL. Královéhradecko, 1. dílu 1.-3. část: Místopis soudního okresu královéhradeckého. V Hradci Králové: Vydal Sbor pro zpracování a vydání monografie Královéhradecka, 1928-1935. s. 28. Dostupné také z: https://kramerius.svkhk.cz/uuid/uuid:c6bed89e-08ef-11e5-ba58-00155d010f03
- 1359 patronem a pánem Čibuzi byl Mutina z Dobrušky. Sezema, syn Martinův, měl za manželku Elišku ze Smiřic a sňatkem s ní připadla Čibuz a Skalice k panství smiřickému.
- 1390 držel Čibuz a Skalici Petr Vostrý z Vartenberka
- 1403 byl pánem Čibuze Beneš z Choustníku, který ji asi roku 1406 prodal s panstvím smiřickým Václavovi Smiřickému ze Smiřic. Po něm následoval jeho syn Jan Smiřický (1417-1453).
- 1495 náležela Čibuz Hoškovi Střížkovi z Lužan, pánovi na Smiřicích a po jeho smrti připadla jeho dceři Ludmiboře z Valečova
- 1498 koupil Čibuz s panstvím smiřickým Mikuláš ml. Trčka z Lípy a v majetku Trčků z Lípy zůstala až do r. 1849

DOMEČKA, Ludvík a František Ladislav SÁL. Královéhradecko, 1. dílu 1.-3. část: Místopis soudního okresu královéhradeckého. V Hradci Králové: Vydal Sbor pro zpracování a vydání monografie Královéhradecka, 1928-1935. s. 248. Dostupné také z: https://kramerius.svkhk.cz/uuid/uuid:c6ca984a-08ef-11e5-ba58-00155d010f03
- Skalice se připomíná r. 1143, kdy biskup Jan z Lochenic daroval újezd zvaný Skalice klášteru strahovskému v Praze
- 1359 pánem Skalice a Čibuzi byl Mutina z Dobrušky. Jeho syn Sezema padl v souboji s Jane z Potštejna v roce 1376, Sezemova vdova Eliška ze Smiřic držela Smiřice, Skalici a Čibuz, jako jejich majitelka se připomíná v roce 1380.
- Od vdovy Elišky je získal Markvart z Vartenberka a ze Žleb a postoupil je Žofce z Dobrušky, manželce svého bratra Petra z Kosti
- 1390 je Petr zmiňován jako držitel Čibuz a Skalice
- 1403 byl pánem Smiřic, Skalice a Čibuze Beneš z Choustníku
- asi roku 1406 prodal Smiřice se Skalicí a Číbuz Václavovi Smiřickému ze Smiřic. Po něm následoval jeho syn Jan Smiřický (1417-1453) a pak bratranci Jan a Hynek (+ 1476) Smiřičtí.
- V letech 1490-1495 náleželo smiřické panství, ke kterému patřila Skalice, Čibuz a jiné vesnice, Haškovi Střížkovi z Lužan, po jeho smrti připadla jeho dceři Ludmiboře z Valečova, která zapsala svým čtyřem sestrám ()
- 1498 koupil Čibuz s panstvím smiřickým Mikuláš ml. Trčka z Lípy, který tím scelil rozdělené smiřické panství a v majetku Trčků z Lípy zůstala až do r. 1849

Záznamy o převodech majetku z konce 15. století je možné najít v Pozůstatcích desk zemských Království českého:
EMLER, Josef, ed. Pozůstatky desk zemských Království českého r. 1541 pohořelých = Reliquiæ tabularum terræ Regni Bohemiae anno MDXLI igne consumptarum. V Praze: nákladem Jindřicha Jaroslava Clama Martinice, 1870-1899. 3 svazky.
1495 - https://ndk.cz/uuid/uuid:3ac766e0-ea4f-11e4-b834-005056827e51
1496 - https://ndk.cz/uuid/uuid:3b8a8fd0-ea4f-11e4-b834-005056827e51
1498 - https://ndk.cz/uuid/uuid:3d2fdb60-ea4f-11e4-b834-005056827e51, https://ndk.cz/uuid/uuid:3d5d05e0-ea4f-11e4-b834-005056827e51

Je pravdou, že např. Berní rula z roku 1654 ve Skalici (panství Smiřické) uvádí dva sedláky s příjmením Havlas - Dorotu Havlasku a Matouše Havlase. Na stránkách http://www.smirice.eu/usedlosti/skalice.htm je pak možné najít přehled obyvatel Skalice, u něhož autor čerpal přímo z archivních pramenů. I zde se velmi často u jednotlivých domů objevují mezi majiteli příjmení či spíše příjmí Havel, Havlas, Hevlas:

http://www.smirice.eu/usedlosti/skalice.htm (přebráno výběrově)
* statek staré čp. 10 - 1589 Martin Havlas od matky Anny, vdovy po Havlu Havlasovi; 1596 Matouš Havlas od Martina Havlase; 1600 Urban Tomášů od tchána Matouše Havlase
* statek staré čp. 11 - zmiňován Havel Havlas, 1570 Matouš Havlas od sirotků Havla Havlase
* statek staré čp. 17 - 1571 Vavřinec otčím od sirotků Adama Havlase
* zahrada - 1596 Jan Havlas od Matouše Havlase
* statek staré čp. 28 - zmiňován Martin Hevelský; 1572 Adam Hevelský od sirotků Martina Hevelského; 1600 Mikuláš Hevelský po zemřelém otci Adamu Hevelském
* statek staré čp. 36 - 1597 Jan Hevelský od sirotků Václava Rybáře; 1628 Pavel Rohan od Anny Hevelské

Použité zdroje

* TOMEK, Václ. Vl. Urbář kláštera Strahovského složený roku 1410. Památky archaeologické a místopisné. 1857, č. 2, s. 72-88. https://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:1559e5d0-d894-11e4-ae4e-5ef3fc9ae867
* DOMEČKA, Ludvík a František Ladislav SÁL. Královéhradecko, 1. dílu 1.-3. část: Místopis soudního okresu královéhradeckého. V Hradci Králové: Vydal Sbor pro zpracování a vydání monografie Královéhradecka, 1928-1935. Dostupné také z: https://kramerius.svkhk.cz/[…]/uuid:ea818915-f73a-421f-8b5f-e2ad4d292e1b
* ČADKOVÁ, Iva a ZAHRADNÍKOVÁ, Magda. Berní rula, Sv. 14: Kraj Hradecký III. Praha: Národní archiv, 2009. sv. Sv. 14 s. 125. ISBN 978-80-86712-71-0. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:9103beb0-b72a-11e6-bf7b-005056825209
* http://www.smirice.eu/usedlosti/skalice.htm

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

Praha

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

21.12.2020 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu