Heidegger - Bytí a čas

Text dotazu

Dobrý den,

zajímala by mě sekundární literatura k Heideggerově knize - Bytí a čas, která by dílo nějak přibližovala, vysvětlovala, popř. komentovala.
Děkuji předem za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

o odpověď na Vaši otázku jsem požádala kolegyni, vedoucí Knihovny Ústavu filosofie a religionistiky FF UK. Kromě uvedené literatury Vám nabízí i návštěvu knihovny, kde mají ještě mnohem obsáhlejší sekundární literaturu k Heideggerovi.

ČESKY:

DASTUR, Françoise. Čas a druhý u Husserla a Heideggera. Praha 1992. Přel. K. Thein a M. Sedláčková.

MICHÁLEK, J. Být místem Bytí. Praha: Karolinum 2017.

LEVINAS, Emmanuel. Martin Heidegger a ontologie. Přel. J. Bierhanzl. In: Objevování existence s Husserlem a Heideggerem. Praha 2014. Str. 67-103.

PATOČKA, Jan. Úvod do fenomenologické filosofie. XIII. – XXIII. Praha: OIKOYMENH, 2003. Str. 101-188.

ANGLICKY:

DREYFUS, Hubert. Being-in-the-World: A Commentary on Heidegger's Being and Time, Division I. The MIT Press 1991.

DREYFUS and WEATHAL. A Companion to Heidegger, Part II - Being and Time. Blackwell 2005.

GUIGNON, Ch. The Cambridge Companion to Heidegger, Ch. 4 a 7. Cambridge University Press 1993.

 

NĚMECKY:

HERRMANN, Friedrich-Wilhelm. Subjekt und Dasein. Grundbegriffe von „Sein und Zeit“. Frankfurt a. M. 2004. 

RENTSCH, Thomas. (Hrsg.) Martin Heidegger: Sein und Zeit. Berlin 2001. 

Obor

Filozofie a náboženství

Okres

--

Knihovna

Knihovna Filozofické fakulty UK

Datum zadání dotazu

17.10.2017 10:07

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu