Haralt z Kunštátu

Text dotazu

Dobrý den,
10letý sirotek (budoucí král) Jiří z Poděbrad byl na Moravě vychováván poručníkem - strýcem Haraltem z Kunštátu. Mohu vědět více informací (na Netu jsem nenašel) k onomu Haraltovi? Příbuzenský vztah, sídlo apod.
Děkuji předem za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

omlouváme se ještě jednou za opožděnou odpověď, ale bylo poměrně náročné najít odpověď na Vaši otázku. Ve většině knih, které se věnují rodu Kunštátů najdete, že práce o tomto moravském rodu, ačkoli ne nevýznamném, nejsou řádně zpracovány a jsou v nich zmatky a o jednotlivých představitelích tohoto rodu není téměř možné vyhledat širší ucelené informace. Podařilo se nám ale zjistit, že Haralt z Kunštátu je pravděpodobně tatáž osoba jako Heralt z Kunštátu. Také je možné najít tuto postavu pod jménem Heralt z Kunštátu a Líšnice, či jen Heralt (II.) z Líšnice. Tento vlastnil (podle knihy "Páni z Kunštátu : Rod erbu vrchních pruhů na cestě k trůnu" od Plačka, M. a Futáka, P.) Líšnici, Poděbrady, Kunštát, Moravskou Třebovou, Bouzov a Boskovice. První zmínka o Heraltovi z Kunštátu pochází z roku 1405; a v roce 1444 byl Heralt popraven. Jeho druhou manželkou byla Kateřina z Častolovic. Co se týká vztahu Heralta a Jiřího z Poděbrad, byla by tato otázka tématem na ještě delší bádání, pravděpodobně byl ale Heralt pouze vzdálený strýc Jiřího z Poděbrad (Jiří z Poděbrad jinak také Jiří z Kunštátu a Poděbrad). Rod Kunštátu byl velmi rozvětvený a jednou z těchto linií jsou páni z Poděbrad a další pak jsou líšničtí z Kunštátu. Páni z Kunštátu používali ve svém erbu tzv. vrchních pruhů neboli trojčáří.

Zasíláme další odkazy, kde můžete také najít životopis Jiřího z Poděbrad a Heralta z Kunštátu a Líšnice:

* http://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_z_Pod%C4%9Bbrad
* http://cs.wikipedia.org/wiki/Heralt_z_Kun%C5%A1t%C3%A1tu_a_L%C3%AD%C5%A1nice

Zdroje:

* http://www.2zskolin.cz/panovnici/13/13.htm
* http://zivotopisyonline.cz/jiri-z-podebrad-2341420-2231471-kral-dvojiho-lidu/
* http://www.mesto-podebrady.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=12349&id=1055
* Databáze Historického ústavu: http://biblio.hiu.cas.cz/cgi-bin/search.cgi/?IsisScript=/wbib.xis&dot=h&type=k&from=1&pocet=10&db=biblio&lang=cz&format=standard&to=10&exp1=Kunštátu%20z%20[rod]&
* http://cs.wikipedia.org/wiki/Heralt_z_Kun%C5%A1t%C3%A1tu_a_L%C3%AD%C5%A1nice
* http://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_z_Pod%C4%9Bbrad
* http://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowPageDoc.do?id=440900&picp=&it=&s=djvu (volně dostupné z počítačů v Národní knihovně ČR)
* PLAČEK, Miroslav, FUTÁK, Peter. Páni z Kunštátu : Rod erbu vrchních pruhů na cestě k trůnu. 1.vyd. Praha : NLN, 2006. ISBN 80-7106-683-4.
* URBÁNEK, Rudolf. Jiří z Poděbrad. Praha : F. Topič, 1925.
* PAVELKOVÁ, Jindra. Pečeti pánů z Kunštátu : exkurz do sfragistické problematiky významného moravského rodu. Brno : Moravská zemská knihovna, 2009. ISBN 978-80-7051-186-2.
* MACEK, Josef. Jiří z Poděbrad. 1. vyd. Praha : Svobodné slovo, 1967.FRAIS, Josef. Jiří z Poděbrad : Král dvojího lidu. 1. vyd. Třebíč : Akcent, 2006. ISBN 80-7268-382-9.
* HUS, Jan. Hus; Jiří z Poděbrad; Bílá Hora. 1. vyd. Ve Frýdku : Exerciční dům, 1948.
* URBÁNEK, Rudolf. Jiří z Poděbrad a  české národní království. Praha : Národ, 1920.
* FUTÁK, Peter. Původ a počátky rodu pánů z Kunštátu. In Muzejní občasník Masarykova muzea v Hodoníně. Hodonín : Masarykovo muzeum, 2001, s. 18-22. ISBN 80-238-9378-5.
* PAVELKOVÁ, Jindra. Genealogie boleradické větve pánů z Kunštátu. In Mediaevalia historica Bohemica 10. 1. vyd. Praha : Historický ústav, 2005. ISBN 80-7286-091-7., s. 265-290.
* FUTÁK, Peter. Páni z Kunštátu na Hodonínsku. In  Muzejní občasník Masarykova muzea v Hodoníně 2000. Hodonín : Masarykovo muzeum, 2000, s. 34-38. ISBN 80-239-0881-2.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

30.04.2012 14:08

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu