Halíč

Text dotazu

Do teď na mé dotazy ohledně území Halíče,byla odpověď Ukrajina.Ale já jsem náhodou našla na mapě vévodství slezské z r.1912 oblast Halíč kousek od Bialska a dole od Jablunkova na výchd. To nemůže být dnešní Ukrajina. Můžete mě poradit?Můj strýc se měl v r.1900 narodit v Ciesine / možná je to špatně napsáno,je to náhradní doklad/ okres Žywice Halič.

Odpověď

Dobrý den,

problematika Haliče je poněkud složitější.

Město Halyč se skutečně nachází na Ukrajině (https://cs.wikipedia.org/wiki/Haly%C4%8D), možná i proto většinu lidí při vyslovení názvu napadne právě tento stát. Je však třeba rozlišit ještě takto pojmenované území - Halič. V Rakousko-Uhersku se nacházelo království Haličsko - Vladiměřské, samotná Halič se také dělila - a často i označovala - na východní a západní. Roku 1772 získala habsburská monarchie při prvním dělení Polska přímé sousedství s carskou říší na severovýchodě svého území, když se zmocnila prostoru východní Haliče o rozloze 82 000 km2. Následně pak, při třetím dělení Polska v roce 1795, byl tento rakouský zábor Haliče ještě rozšířen o její západní část o rozloze 47 000 km2. Celkem tedy Rakousko získalo na sklonku 18. století bývalé polské území o rozloze téměř 130 000 km2, na němž žilo přibližně 3,6 milionu obyvatel. Do rámce podunajské říše byla Halič začleněna jako korunní země pod názvem Haličsko-Vladimiřské království.

Celé toto území, rozkládající se mezi řekami Zbruč na východě a Vislou na severu, vytvářelo jakési předpolí před pohořím Karpat. Toto horstvo se dělí na jednotlivá horská pásma, známá pod různými názvy (Moravskoslezské Beskydy, Javorníky, Nízké Beskydy, Tatry apod.) a vytváří severní hranici Uherského království táhnoucí se se od moravských hranic až do Rumunska. Mezi jednotlivé horské skupiny se zařezávají dosti široké průsmyky, jimiž vedou komunikace spojující Uhry s Haličí (např. Jablunkovský, Dukelský, Vlárský apod.).

Hlavním městem Haliče - minimálně té východní části - byl Lvov. Ten se také stal centrem české komunity v Haliči. Možná i proto je Halič spojován primárně s Ukrajinou.

Jak ovšem vyplývá z geografického popisu výše, Haliče se rozkládalo na území, které svým okrajem s největší pravděpodobností zasahovalo až na východ současné České republiky - je zmíněn např. Jablunkovsky průsmyk. To by také odpovídalo místu narození Vašeho strýce - pokud to byl Cieszyn, jednalo by se o polské město na hranici s Českou republikou, kam by teoreticky měl zasahovat okraj tehdejšího Haliče.

V dotazu dále uvádíte Vévodství slezské - to skutečně existovalo, v knize Galicja je i jeho malá mapka, patřil do něj např. zmíněný Cieszyn, dále např. Bielsko, Jablunkov, Karviná či Frýdek.

Pokud byste potřebovala znát podrobnější informace o historii Hailče či informace o tomto území obecně, níže naleznete knihy, které pojednávají o Haliči a mohly by tak být doporučeny jako relevantní zdroj informací. Případně se ještě s dotazem můžete obrátit na nějakého historika; z knihoven zapojených do služby Ptejte se knihovny bychom Vám pak doporučili především Knihovnu Filozofické fakulty UK (http://www.ptejteseknihovny.cz/knihovny/knihovna-filozoficke-fakulty-uk) nebo Knihovnu Akademie věd ČR (http://www.ptejteseknihovny.cz/knihovny/knihovna-akademie-ved-ceske-republiky).

 

Použité zdroje

* BARON, Roman. Obraz Čechů v polské společnosti. Příklad Haliče. Slovanský přehled, 2009, 95(2), s. 279-280. ISSN 0037-6922.
* KUPKA, Vladimír. Pevnosti Krakov a Přemyšl: opevnění habsburské monarchie v Haliči. 1. vyd. Dvůr Králové nad Labem: Fortprint, 1999. 235 s. Pevnosti. ISBN 80-86011-09-7.
* KOSMAN, Marceli. Dějiny Polska. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2011. 451 s. ISBN 978-80-246-1842-5.
* FRAS, Zbigniew. Galicja. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 2003. 298 s. ISBN 83-7384-059-1.
* KALETA, Petr. Cesta do Haliče: František Řehoř a poznání života východní Haliče ve druhé polovině 19. století. V Olomouci: Votobia, 2004. 266 s., [32] s. obr. příl. ISBN 80-7220-174-3.

Obor

Geografie. Geologie. Vědy o zemi

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

25.01.2016 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu