Habsburkové na českém trůnu

Text dotazu

Kdy nastoupil první habsburk na český trůn.

Odpověď

Dobrý den,

 

jako první panovník z rodu Habsburků usedl na český trůn v říjnu roku 1306 Rudolf I. (v habsburské linii jako Rudolf III.), českým králem byl do léta 1307, kdy při obléhání Horažďovic podlehl úplavici.

 

Habsburská dynastie se na naší politické scéně objevuje znovu až v závěru husitských válek, kdy se po smrti Zikmunda Lucemburského jeho zeť, rakouský vévoda Albrecht II. (pátý tohoto jména v linii Habsburků), stává českým králem (1437-39). Albrecht umírá ve věku 44 let v roce 1439 v Nészmély u uherské Ostřihomi. Jím dlouho očekávaný syn Ladislav se narodil až po jeho smrti, pro nešťastné okolnosti svého narození zvaný Posthumus, tj. Pohrobek. Už jako 12-ti týdenní (r. 1440) byl na přání své matky korunován uherským králem, na uherský trůn nastoupil roku 1452. 28. října 1453 byl Ladislav ve Svatovítské katedrále korunován českým králem. O čtyři roky později však mladý král umírá v pouhých 17 letech na leukémii. Poprvé byly na velmi krátkou dobu sjednoceny pod vládou habsburského panovníka Čechy, Uhry a Rakousko. Natrvalo jsou pak sjednoceny (až do r. 1918) volbou Ferdinanda I. Habsburského.

  

Dne 23.října 1526 byl českým sněmem ve Svatováclavské kapli Svatovítského chrámu jednomyslně zvolen novým českým králem Ferdinand I. Habsburský (1526 - 1564), manžel princezny Anny (sestra zemřelého krále Ludvíka Jagellonského). České království se ocitlo bez vladaře dne 29.8.1526, kdy v bitvě u Moháče, vedené proti turecké armádě, zahynul při útěku český král Ludvík Jagellonský.

Od zvolení Ferdinanda I. Habsburského českým králem se české země staly součástí velkého mnohonárodnostního soustátí ve střední Evropě. Soustátí se skládalo ze zemí Koruny české (Čechy, Morava, Slezsko, Lužice), část někdejšího Uherska, rakouských alpských zemí (Horní a Dolní Rakousy, Štýrsko, Korutany, Kraňsko, Tyroly) a některé državy na území Německa.

 

Více se o panovnících z rodu Habsburků můžete dočíst například v následujících publikacích:

 * ČORNEJOVÁ, Ivana, RAK, Jiří a VLNAS, Vít. Habsburkové v českých dějinách: ve stínu tvých křídel. Vyd. 2. Praha: Brána, 2012. S. 9, 37, 41, 242. ISBN 978-80-7243-611-8.

* MORAVEC, Jaroslav. Pohledy do českých dějin. Praha: Futura, 2008. s. 125. ISBN 978-80-86844-30-5. Dostupné také z (pouze z počítačů NK ČR): http://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:b6c16cc2-0e93-4ed2-9c4f-17984d0761cf

* HORA-HOŘEJŠ, Petr. Toulky českou minulostí. Díl 3, Od nástupu Habsburků (1526) k pobělohorskému stmívání (1627). 1. vyd. Praha : Baronet, 1994. ISBN 80-85621-97-5 (váz.)

* RYANTOVÁ, Marie, ed., VOREL, Petr, ed. a ANTONÍN, Robert. Čeští králové. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2008. 583 s., [8] s. barev. obr. příl. Historická paměť. Velká řada; sv. 16. ISBN 978-80-7185-940-6.

 

 

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

05.12.2007 12:24

Miroslav píše:
Pátek 07.06.2019 22:58
Ten ovšem nebyl první, už před ním to byli Rudolf I. Habsburský a Albrecht II. Habsburský.
PSK - admin píše:
Úterý 11.06.2019 15:59
Dobrý den, děkujeme za upozornění, text odpovědi jsme upravili.
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu