haagske a ženevske konvence, úmluvy

Text dotazu

DOBRÝ DEN. CHTĚLA BYCH VÁS POŽÁDAT A VYSVĚTLENÍ CO JSOU HAAGSKE A ŽENEVSKÉ KONVENCE, ÚMLUVY. JAK, KDY VZNIKLY, KDO JE ZALOŽIL, K ČEMU JSOU VYUŽÍVÁNY? UDĚKUJI ZA VSTŘÍCNOST.

Odpověď

Dobrý den, Haagské konvence (též úmluvy) jsou smlouvy uzavřené na mírových konferencích 1899 a 1907 v Haagu. První konferenci organizovalo Rusko (účast 26 států) a výsledkem byly 3 dílčí dohody o pravidlech vedené války (mj. zákaz používaní otravných plynů). K dohodě o omezení zbrojení se nedospělo ani na konferenci r. 1907 (účast 44 států), kdy byly potvrzeny předchozí dohody a přidáno 10 nových.
Haagské úmluvy vycházely ze zásad, že válčící státy nemají neomezené právo na volbu prostředků a způsobů vedení války a že nepřátelství v konfliktu nemá přesahovat stanovené meze. Některé sjednané haagské úmuvy: Úmluva o pokojném vyřizování mezinárodních sporů; Úmluva o počátku nepřátelství; Úmluva o zákonech a obyčejích pozemní války a Řád pozemní války; Úmluva o právech a povinnostech neutrálních osob v pozemní válce; Úmluva o právech a povinnostech v námořní válce a o omezeních kořistního práva v námořní válce, atd. Podle konvence o smírném řešení mezinárodních sporů byl zřízen haagský mezinárodní rozhodčí soud. V 1.a 2. světové válce byly v mnoha směrech tyto zásady porušované.

Ženevské úmluvy o ochraně obětí ozbrojených konfliktů jsou mezinárodní smlouvy kodifikující mezinárodněprávní ochranu obětí války. Byly přijaty na konferenci v Ženevě roku 1949 a ratifikovalo je více než 70 států. Všechny čtyři úmluvy (Ženevská úmluva o zacházení s válečnými zajatci, Ženevská úmluva o ochraně civilních osob za války, Ženevská úmluva o zlepšení osudu raněných a nemocných příslušníků ozbrojených sil v poli a Ženevská úmluva o zlepšení osudu raněných, nemocných a trosečníků ozbrojených sil na  moři) jsou ovládány snahou o humanizaci ozbrojených konfliktů. Úmluvy z roku 1949 navazovaly na tři starší úmluvy, přijaté také v Ženevě 1864, resp. 1906 a 1929. 1977 byly k úmluvám z 1949 připojeny ještě dva dodatkové protokoly upravující mezinárodní a vnitrostátní konflikty.

Použitá literatura:
* Universum : všeobecná encyklopedie. Vyd. 1.. Praha : Odeon, 2000-2001. 10 sv. ISBN 80-207-1060-4 (soubor : váz.)
* Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích. Vyd. 1.. Praha : Nakladatelský dům OP, 1996-. 4 sv. ISBN 80-85841-17-7 (soubor : váz.).

Internetové zdroje:
http://cs.wikisource.org/wiki/Kategorie:%C5%BDenevsk%C3%A9_%C3%BAmluvy_o_ob%C4%9Btech_v%C3%A1lky
www.cervenykriz.eu/cz/mhp_vyroci/100Haag.pdf.

Obor

Politické vědy. Vojenství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

16.12.2009 12:38

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu