Gymnázium v Hradci Králové

Text dotazu

Kde se nacházelo Státní rakouské gymnázium v Hradci Králové

Odpověď

Hradec Králové - Gymnásium J.K.Tyla Hradec Králové (foto autor) Tento týden je na pravém labském břehu ve znamení oslav 80. výročí dokončení jedné z nejvýznamnějších veřejných budov v Hradci Králové, dnešního Gymnázia J. K. Tyla. Architektonickou soutěž na projekt gymnázia na Tylově nábřeží vyhrál v roce 1923 arch. Josef Gočár.

Tento návrh vlastně předznamenal regulaci školního bloku v Zálabí, kterou řešil rovněž arch. Gočár, a to souběžně s regulačním plánem města, v letech 1926-1928. Koncepce školního bloku se vyvíjela postupně a definitivní podobu získala v r.1927 při návrhu obecných a měšťanských škol.

"Budova gymnázia je důležitým vývojovým článkem české moderní architektury na cestě ke konstruktivismu. Je charakteristická třípatrovým hlavním průčelím a monumentálním vstupem. Ze zvýšeného nároží vybíhají dvě dvoupatrová křídla. Na severní křídlo navazuje přízemním krčkem tělocvična, jejíž podélná osa je souběžná s ulicí V Lipkách", říká šéf odboru památkové péče z královéhradeckého Magistrátu.
"Z přízemní tříboké podnože vyrůstá hlavní hmota zalomeného nárožního průčelí, které je ukončeno mohutnou atikovou římsou. Hlavní vstup je zvýrazněn trojbokým předloženým schodištěm a bronzovou sochou "Vítěze" od Jana Štursy, umístěné na 6m vysokém betonovém sloupu se stylizovanou patkou a hlavicí. Po stranách tříosého hlavního vstupu jsou na nárožních pilířích pamětní desky, na vlysu nad vstupem nápis "Gymnázim J.K.Tyla"."

Předchůdci dnešních gymnasistů studovali na latinských vyšších městských školách. V Hradci Králové byla městská škola při kostele sv. Ducha založena krátce po roce 1348, první zmínka je z roku 1362. (První zmínka o hradecké městské škole, která však nebyla latinská, je z roku 1271.)
Královská města měla povinnost vychovávat budoucí studenty Karlovy univerzity. Už ve XIV. století se stal Petr z Hradce jejím profesorem a později i rektorem. Absolventům své školy vděčí Hradec Králové za slavné kancionály - Mikušův (1470), Franusův (1505) a Radoušův (1604).

V roce 1636 založil řád Tovaryšstva Ježíšova v Hradci Králové jezuitskou kolej - gymnázium. Byla vybudována na Velkém náměstí na místě devíti měšťanských domů, z nichž jeden byl rodným domem Bohuslava Balbína. V letech 1773-1918 navštěvovali studenti Státní rakouské gymnázium.

První světová válka ukončila vyučování ve jezuitské koleji. Už v září 1914 muselo gymnázium předat svoje učebny vojsku, v koleji zůstaly jen knihovny (profesorská a žákovská) a část sbírek. Útočištěm se mu stalo Borromeum.
S pokračujícími pracemi s odstraňováním městského opevnění se otevíraly netušené možnosti pro budoucí rozvoj města. Starosta Dr. Fr. Ulrich viděl jako jeden z důležitých směrů vytváření podmínek pro vzdělanost budoucích generací. Proto byly vypsány soutěže na stavbu Koželužské školy, gymnázia a areálu školských budov na labském nábřeží.
Vítězem architektonických soutěží se stal Josef Gočár, který vytvořil komplex školních budov, na který se jezdí dívat stavitelé z celé Evropy.

Gymnázium J. K. Tyla je jednou z nejstarších institucí v Hradci Králové. V Gočárově budově se začalo učit 1.5.1927.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Knihovna města Hradce Králové

Datum zadání dotazu

03.12.2008 12:11

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu