Gustav Maydl

Text dotazu

Dobrý den,
prosím Vás o základní biografické informace k osobě zemského účetního úředníka Gustava Maydla, nar. 1891, úmrtí ?, od 1919 působil na Slovensku. Byl členem Čs. národní demokracie a přítelem K. Kramáře.
Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

o zemském účetním úředníku Gustavu Maydlovi jsme bohužel biografické informace nenašli. Pokud se jedná o tu samou osobu, je uvedena ve slovníku pseudonymů: 

VOPRAVIL, Jaroslav Stanislav a Státní knihovna České socialistické republiky. Slovník pseudonymů v české a slovenské literatuře: (anagramů, kryptonymů, značek, jmen původních, přijatých, dvojitých, polatinštělých atd.). Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1973. s. [1a]. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:94b01900-3d7a-11e3-b718-5ef3fc9bb22f

G. Maydl používal pseudonym Martin Jíra a pod ním vydal v roce 1943 humoristický román Kroužek Idyla (Praha: Alois Srdce, 1943).

Tyto údaje uvádí i další zdroje:

Databáze Národní autority (AUT) na www.nkp.cz:

Osobnost: Martin Jíra

Popis:   Narozen 12.5.1891 v Praze. Ing., beletrista, autor divadelních her.

Pseudonym:      Gustav Maydl (skutečné jméno)

Zdroj:    Národní knihovna ČR

Další zdroj (přístupný v Referenčním centru NK ČR), také přebírá údaj od J. Vopravila:

World Biographical Archives

Name:  Maydl, Gustav

Gender:              male

Year of birth:     1891

Year cited:          1943    (citovaný rok)

Occupation:       Schriftsteller

Archive:               Cesky biograficky archiv a Slovensky biograficky archiv (CSBA)

https://wbis.degruyter.com/biographic-document/Z2354?lang=en_US

Zmínky o Gustavu Maydlovi jsme našli v:

"... 17. augusta. 1919: spišský župan J. Rumann navštívil Spišskú Starú Ves. Bol informovaný hlavným slúžnym, ako aj ostatnými obyvateľmi, o činnosti V. Süssa a prehlásil, že na druhý telegram, odoslaný po návšteve staviteľa Martinčeka u neho, dostal od generálneho finančného riaditeľstva odpoveď, že keďže bolo viac sťažností na prednostu berného úradu V. Süssa, prebieha vyšetrovanie, či sa V. Süss vôbec hodí pre úradnú službu a že sa pričiní u ministra V. Šrobára o okamžité odstránenie Süssa z funkcie a pracovného miesta v Spišskej Starej Vsi... Župan oznámil L. Řehulkovi, že nástupca V. Süssa je už na ceste. V ten istý deň bola delegácia úradníkov miestneho Berného úradu v Spišskej Starej Vsi u miestneho vojenského veliteľa L. Řehulku. Tohto stretnutia sa zúčastnil tiež pridelený úradník z generálneho finančného riaditeľstva ing. Gustav Maydl..."

Čerpáno z: Sborník prací pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, Řada společenských věd. Brno, 2016 30/2016/2. Brno, 2016 30/2016/2. ISSN 1211-6068

Pro zajímavost:

Ztracená fotografie. Inž. Gustav Maydl zapomněl dne 1. prosince buď na poště v Žitné ulici nebo ve voze elektrické dráhy trati čís. 2 fotografii, zabalenou do obálky „Zlaté Prahy". Fotografie je velkého formátu, od firmy Drtikol a spol., a je v rohu označena číslem. — Jelikož nemá duplikátu, prosí inž.  Maydl o laskavé navrácení proti odměně. Adresa: Bubeneč, ulice dra. Z. Wintra, čís. 362.

Zdroj: Národní listy. Praha: Julius Grégr, 3.12.1915, 55(334). s. 5. ISSN 1214-1240. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:962963b0-31c6-11e7-b650-5ef3fc9ae867

 

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

02.05.2022 08:00

Jan Pešula píše:
Čtvrtek 05.05.2022 14:39
K nalezeným informacím doplňuji z Archivu hl. m. Prahy:
- Narození Gustava Maydla je zapsáno v matrice fary u sv. Petra na Poříčí, sign. PE N29, s. 255, http://katalog.ahmp.cz/prag[…]6F0896&scan=267#scan267 . Jeho otec, rovněž Gustav Maydl, byl úředník rakouských státních drah původem z Vimperka.
- Obdobné informace uvádí i pobytová přihláška - Archiv hl. m. Prahy, Soupis pražských obyvatel, list 99 • 1851 • Maidl, Gustav, http://katalog.ahmp.cz/prag[…]5df814ea29&scan=1#scan1 . Jeho otec se narodil 13.04.1851.
- 15.08.1917 se v kostele Panny Marie Vítězné oženil s Marií Mithoverovou (?), nar. 01.07.1892 v Praze-Malé Straně. V matrice byl uveden jako "výpomocný účetní úředník zemského výboru". Viz Archiv hl. m. Prahy, Matrika oddaných u Panny Marie Vítězné, sign. PMV O8, s. 329.
- Podle dodatečné poznámky v matrice narozených vystoupil r. 1921 z katolické církve a byl nadále bez vyznání. Znamená to, že pokud by zemřel do konce roku 1949 v Praze, byl by o tom zápis v civilní matrice vedené pražským magistrátem. Do konce roku 1941 se tyto matriky vedly decentralizovaně v několika úřadovnách (viz http://www.ahmp.cz/index.html?mid=75 ), od r. 1942 už jen na "hlavním magistrátu" - http://www.ahmp.cz/page/docs/mat_cm_mag.pdf . Pokud ještě žil r. 1943 (kdy mu vyšla kniha), mohlo by jeho úmrtí být zapsáno nejdříve v knize MAG Z21. Díval jsem se do rejstříků posledních 4 knih (MAG Z21 - Z24, tj. do konce roku 1944) a nenašel ho tam. Znamená to s velkou pravděpodobností, že zemřel až později (což je logické, bylo mu teprve 53 let).
- Podle informace z magistrátu spravuje mladší, dosud nearchivované matriky paní Rejmonová na Úřadu městské části Praha 1, https://www.praha1.cz/odbory-a-oddeleni/mat/ .
- Podle §25b zákona o matrikách ( https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-301 ) může kdokoli žádat o informaci z matriky zemřelých po 30 letech od zápisu. Pokud Vás tedy zajímá datum úmrtí, asi bych doporučil začít na ÚMČ Praha 1. Bohužel se mi tam nepodařilo dovolat, takže nemohu říci, co vše k vyhledávání potřebují.

Informace ke G. Maydlovi se také postupně shromažďují na https://www.wikidata.org/wiki/Q95476585 .

Děkuji knihovně za nalezené informace a přeji tazateli hodně úspěchů ve výzkumu.
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu