Grandhotel Šroubek a hoteliér Karel Šroubek

Text dotazu

Zajímám se o následující literaturu:
1/ Informační příručka pro pořádání svatebních oslav,hostin,bankwtů,čajů apod./ Sepsal Karel Šroubek/
2/ Grand hotel Šroubek. Jeho vznik,vybavení a působení./ Karel Šroubek,1938,nakl.Vavřín...?
3/ Speciální pokrmy z masa hovězího
/Karel Šroubek,1948/
4/ . . .jakékoli jiné historické prameny týkající se Grand hotelu Šroubek, hoteliéra Karla Šroubka či jeho manželky Berty/Vilemíny/ Šroubkové

Odpověď

Dobrý den,

postava hoteliéra Karla Šroubka zajímala již několik uživatelů před vámi, viz

další odkazy uloženy v archivu (uložišti) služby Ptejte se knihovny

http://www.ptejteseknihovny.cz/search?SearchableText=%C5%A1roubek&Title=&Subject_usage%3Aignore_empty=&Description=&created%3Alist%3Adate=1970%2F02%2F01&created_usage=range%3Amin&pt_toggle=%23&portal_type%3Alist=Dotaz&portal_type%3Alist=PlonePopoll&Creator=&rs_toggle=%23&review_state%3Alist=external&review_state%3Alist=internal&review_state%3Alist=internally_published&review_state%3Alist=pending&review_state%3Alist=pending&review_state%3Alist=private&review_state%3Alist=visible&review_state%3Alist=published&submit=Vyhledat

http://www.evropahotel.cz/cs/historie

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kalendarium/84984-hotelier-sroubek-vybudoval-ze-sveho-podniku-vzor-luxusu/

Ve fondu Národní knihovny jsme našli k osobě Karla Šroubka – hoteliéra v Praze:

Šroubek: měsíčník hájící zájmy podniku a hotelového průmyslu v Československé republice (rok 1929) Signatura NK ČR 54 A 1451

Šroubkovy hotelové noviny. List hájící zájmy hotelového průmyslu ČSR (rok 1931) Signatura NK ČR 54 A 1451

SVOBODA, Karel. Z doškové chaloupky do palácového hotelu. Poučný příběh života dle skutečnosti a vyprávění. Praha: Propagace průmyslu, obchodu a živnosti, 1930. Signatura NK ČR 54 F 7706

ŠROUBEK, K. Průvodce hotelovým a hostinským museem v Praze. Signatura NK ČR 54 G 17326

ŠROUBEK, Karel. [Grand hotel Šroubek: největší a neznámější podnik v ČSR: světoznámá česká kuchyně.] Signatura NK ČR 54 E 9059

ŠROUBEK, Karel. Speciální pokrmy z masa hovězího. Praha: Gastronomie, 1948. Šroubkovy populární kuchařské recepty pro hotely, restaurace, závodní kuchyně i domácnosti. Signatura NK ČR 54 H 13928

ŠROUBEK, Karel. Grand hotel Šroubek Praha: jeho vznik, vybavení a působení. Praha: Unie, 1938. Signatura NK ČR 54 K 11741

ŠROUBEK, Karel. Jak se vaří u Šroubka? Sbírka kuchařských receptů nejoblíbenějších jídel, střídavě denně upravovaných. Praha: Nákladem vlastním, 1912. Signatura NK ČR 54 G 4121

ŠROUBEK, Karel. Jak se vaří u Šroubka. Sbírka kuchařských receptů jídel, v restaurantu Šroubek denně střídavě upravovaných. Hotel. Restaurace. Kavárna. Moderní comfort. Česká a francouzská kuchyně. Středisko intelligence. Praha: Vlastním nákladem, [1937].

Doporučit můžeme ještě články v dobovém tisku, které lze prohlížet v Národní knihovně ČR v digitální podobě v systému Kramerius, na www.nkp.cz,  Národní digitální knihovna. Jsou tam články nebo zprávy o osobě Karla Šroubka nebo jeho hotelu v Lidových novinách, Národních listech, Národní politice,…).

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

07.01.2014 17:54

Anna Nina Schumannová píše:
Neděle 21.03.2021 15:17
Přeji dobrý den,

nevím, kdo se konkrétně zajímal o osobu pana Karla Šroubk - klikla jseme zde vlastně náhodou - ale ráda bych se zájemcem hovořila. Moje babička a dědeček totiž patřili k personálu rodiny Šroubkových a dodnes mám v albu nějaké fotografie. M.j. i fotografii pana Karla Šroubka, když mu bylo 17 let v zahradě jejich vily ve Strašecí. A také mám seznam ifirem, u kterých se pro hotel Sroubek nakupovalo např. nádobí, prádlo, porcelán, potraviny, nápoje apod.

V případě zájmu kontaktujte službu PSK.
Martin Žídek píše:
Úterý 02.11.2021 17:39
Dobrý den,
pracuji pro společnost, která momentálně rekonstruuje a dostavuje Grand Hotel Šroubek na Václavském náměstí. Hotel se otevře počátkem roku 2023 a bude jej provozovat hotelová síť Marriott. Hledáme jakékoliv dobové materiály z hotelu Grand Hotel Šroubek (fotografie, jídelní lístky, noviny, atd.). Měl bych zájem o Vaše fotografie nebo alespoň kopii fotografií.
Děkuji,
PSK - admin píše:
Čtvrtek 04.11.2021 10:28
Dobrý den,

pokusili jsem se pro vás nalézt základní přehled zdrojů z fondu Národní knihovny. Níže připojujeme také odkazy na jiné zdroje a instituce, které by mohly být pro Vás nápomocné.

Digitalizované zdroje (publikace + noviny) v digitální knihovně Kramerius při vyhledávání Hotelu Šroubek anebo Hotelu Evropa, jde spíš o kratší články anebo o zmínky o hotelu:

-FIALA, Miloš a HEYDUK, Miloš. Václavské náměstí v proměnách času. Česká Kamenice: PolArt, 2009. ISBN 978-80-87286-01-2. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:8fb5ab30-c03b-11e6-855f-005056827e51 (není veřejně přístupný – prohlížení osobně v NK)
-ŠROUBEK, Karel, ŠROUBKOVÁ, Berta a DIETL, Oskar. Jak se vaří u Šroubka?: sbírka kuchařských receptů jídel, v restaurantu Šroubek denně střídavě upravovaných. Praha: Paseka, 2008. ISBN 978-80-7185-945-1. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:6967d070-88cb-11e8-9690-005056827e51 (není veřejně přístupný – prohlížení osobně v NK)
-PŘIKRYLOVÁ, Miroslava. Fotografický ateliér H. Eckert v Praze: obrazový katalog fotografií uložených v Archivu hl. m. Prahy : rekonstrukce fotografické produkce ateliéru na základě nově objevených pramenů. Praha: Scriptorium, 2017. ISBN 978-80-88013-47-1. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:ec869730-051f-11ea-af21-005056827e52 (není veřejně přístupný – prohlížení osobně v NK)
-Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny XX. století. Ostrava: Ostravská univerzita. ISBN 978-80-7368-476-1. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:93881d10-f2cf-11e3-a012-005056825209 (není veřejně přístupný – prohlížení osobně v NK)
-Lidové noviny. Brno: Vydavatelské družstvo Lidové strany v Brně, 1.10.1935, 43(490). ISSN 1802-6265. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:bdc405b0-e5f9-11dc-bfb2-000d606f5dc6 (DNNT – prohlížení osobně v NK anebo z domova přes čtenářské konto)
-Ekonom: týdeník Hospodářských novin. Praha: Economia, 15.08.2013, 57(33). ISSN 1210-0714. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:efe5a600-41f4-11e7-ad33-5ef3fc9ae867 (není veřejně přístupný)
-Lidové noviny: založeny 1893 - obnoveny 1988: [Vydání Praha]. Praha: Lidové noviny, 30.10.2014, 27(254). ISSN 0862-5921. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:74c35ab0-2a8b-11e7-b650-5ef3fc9ae867 (není veřejně přístupný)
-Práce: [Čechy]. Praha: Deník Práce, 26.10.1993, 49(249). ISSN 0231-6374. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:0bc12264-8b96-4ecb-bb20-8880f770fa1a (DNNT – prohlížení osobně v NK anebo z domova přes čtenářské konto)

Dále uvádíme knižní publikace z fondu NK týkající se Hotelu Šroubek a díla Karla Šroubka, všechny tituly jsou dostupné jenom k prezenčnímu studiu v knihovně:

-HOTEL ŠROUBEK. Zlatá kniha Grand Hotelu Šroubek v Praze. V Praze: [Grand Hotel Šroubek], 1926. 208 s. (archivní exemplář)
-SVOBODA, Karel. Z doškové chaloupky do palácového hotelu: poučný průběh života dle skutečnosti a vyprávění. V Praze: Propagace průmyslu, obchodu a živností, 1930. 245, [2] s. (dostupný prezenčně)
-ŠROUBEK, Karel. Grand hotel Šroubek, Praha: jeho vznik, vybavení a působení. V Praze: [nákladem vlastním], 1938, [i.e. 1937]. 78 s. (Dostupný prezenčně)
-ŠROUBEK, Karel. [Grand hotel Šroubek: největší a nejznámnější podnik v ČSR: světoznámá česká kuchyně. [Praha: Karel Šroubek, 1939]. 37 s. (Dostupný prezenčně)
-ŠROUBEK, Karel, ed., DIETL, Oskar, ed. a ŠROUBKOVÁ, Berta, ed. Jak se vaří u Šroubka?: sbírka kuchařských receptů jídel, v restaurantu Šroubek denně střídavě upravovaných. V Praze: Karel Šroubek, [1937]. 239, [18], xv s. (dostupný prezenčně)
-ŠROUBEK, Karel, ed. Průvodce hotelovým a hostinským museem v Praze. [V Praze]: Karel Šroubek, 1941. 20, [2] s. (dostupný prezenčně)
-ŠROUBEK, Karel. Speciální pokrmy z masa hovězího. V Praze: Gastronomie, 1948. [4] s. Šroubkovy populární kuchařské recepty pro hotely, restaurace, závodní kuchyně i domácnosti. (dostupný prezenčně)

Pokud byste měli zájem o pořízení kopií z uvedených titulů nebo novin z fondu NK, je potřeba poslat objednávku se specifikací titulů na reference@nkp.cz. Kopie by však mohly sloužit jenom pro Vaše soukromé účely a nemohly by být dále distribuovány ani zveřejňovány podle autorského zákona.

Pokud se však zajímáte zejména o fotografie, doporučujeme Vám obrátit se i na jiné instituce. Podle internetových zdrojů by historické fotografie budovy hotelu mělo mít k dispozici Muzeum města Prahy (https://www.muzeumprahy.cz/[…]/hlavni-budova-muzea-mesta-prahy-1). Dobové fotografie jsme objevili také v Sbírce fotografií Archivu hl. města Prahy, zde odkazujeme na vyhledávání digitalizovaných fotografií, no Archiv toho má pravděpodobně k dispozici víc: http://katalog.ahmp.cz/prag[…]A%3D&activModeView=LIST

Můžete také zkusit kontaktovat Národní památkový ústav (https://www.pamatkovykatalog.cz/hotel-evropa-15333890) a Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze (https://www.umprum.cz/web/cs/kontakt), jestli Vám dovedou poskytnout více informací a tipů.

Při vyhledávání jsme čerpali informace také z portálu Prázdné domy, na kterém má budova hotelu svůj profil: https://prazdnedomy.cz/[…]/1734-grand-hotel-sroubek-evropa-cp-826.
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu