Gottwaldovy knihovny

Text dotazu

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, co to byly tzv.
Gottwaldovy knihovny a čím byly specifické? Vím, že jejich rozmach nastal
hlavně po roce 1948.

Odpověď

Dobrý den,

Knihovny soudruha Kl.  Gottwaldova  byly zřízeny na základě usnesení sekretariátu ÚVK KSČ z 22.8.1946 jako politické knihovny v základních organizacích KSČ, založeny byly  23.11.1946 na počest Gottwaldových 50.
narozenin. Realizací tohoto usnesení bylo pověřeno nakladatelství Svoboda.
Knihovny měly obsahovat politickou i jinou současnou literaturu, včetně krásné literatury.  Gottwaldovy knihovny byly zřizovány v září a říjnu 1946, aby mohly být otevřeny při slavnostní členské schůzi, pořádané k oslavě Gottwaldových narozenin. Přípravou knihovny se zabývaly výborové a členské schůze orgranizací, které rozhodly o založení Gottwaldovy knihovny. Zvolený knihovník neměl mít jiné funkce, aby se mohl plně věnovat své činnosti, po zvolení se stal členem výboru. Výbor organizace se také usnesl, kolik věnuje měsíčně na doplňování fondu knihovny, pevná měsíční částka se většinou pohybovala mezi 50,- Kč až 200,- Kč. V nakladatelství Svoboda bylo zřízeno zvláštní oddělení, které se výhradně staralo o Gottwaldovy knihovny. Vedení Gottwaldových knihoven stanovilo pro knihovny tři základní soubory knih za
300,- Kč, 600,- a  1000,- Kč, tento základ fondu se měsíčně doplňoval dle výše zmíněných schválených měsíčních příspěvků na rozšiřování fondu.
Zkušenosti z činnosti Gottwaldových knihoven se objevovaly ve zpravodaji Čtenářům GK. K rozšíření Gottwaldových knihoven značně přispěla  soutěž o Gottwaldův putovní štít, který byl v letech 1946-1948 udělován vítězům soutěže o zakládání Gottwaldových knihoven. V základních organizacích KSČ bylo ke konci roku 1947 na 5000 Gottwaldových knihoven, které šířily marxistickou literaturu vydávanou hlavně stranickým nakladatelstvím Svoboda, v roce 1948 bylo  ve stranických organizacích pražského kraje 1112 knihoven, tzn. že plných 46% základních organizací mělo vlastní knihovny.  Usnesením ÚV KSČ z 22.6.1953 bylo doporučeno převést Gottwaldovy knihovny základních organizací strany do knihoven ROH (Revoluční odborové hnutí) na závodech a do lidových knihovne  ve městech a na vesnici.

Podrobě jsou Gottwaldovy knihovny popsány v článku B.Pelikána, z něhož jsme čerpali a také článku J.Freye.  Vzpomínky Jaroslava Freye na Gottwaldovy knihovny jsme našli i v jeho knize "Knihovnická kronika".  V článku V.Balíka je citována rešerše "Názory na poslání, úkoly a činnosti knihoven v období
1945 až 1948, jejich bezprostřední vyústění po únorovém převratu"
(http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000033066&local_base=KKL),
která by pro Vás také mohla být zajímavá. 

Zdá se, že články a zmínky o Gottwaldových knihovnách se poměrně často objevovaly i v denním tisku. Namátkou jsme v Digitální knihovně Kramerius
(http://kramerius.nkp.cz) nalezli několik článků zmiňujících Gottwaldovy knihovny, i když texty je potřeba vždy vnímat a hodnotit s ohledem na dobu, kdy vznikly. Plný přístup k naskenovaným novinám je z počítačů NK ČR:
* PILAŘ, Jan. Kniha v českých veřejných knihovnách. Lidové noviny. 1950, roč. 58, č. 16 (19.1.1950), s. 1
(http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/17647249)
* Gottwaldovy knihovny v boji na ideologické frontě. Pravda. 1948, roč. 4, č. 30 (5.2.1948), s. 4
(http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/29452997)
* Gottwaldovy knihovny - výchova socialismu. Tep nového Zlína. 1948, č. 18 (5.5.1948), s. 5 (http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/29156444)
* Gottwaldovy knihovny prohloubí kulturní život organisací. Pravda. 1946, roč. 2, č.  299 (29.12.1946), s. 6
(http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/28468864)
* Zakládáme Gottwaldovy knihovny. Rudé právo. 1946, č. 226 (1.10.1946), s. 2
(http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/8544628)

použitá literatura:
* PELIKÁN, Bohumil. Gottwaldovy knihovny. Čtenář. 1971, roč. 23, č. 11, s.
355-360.
* FREY, Jaroslav. Gottwaldovy knihovny. Knihovna. 1947, roč. 2, č. 2, s.
31-34.
* BALÍK, Vojtěch. Dobové názory na poslání, úkoly a činnost knihoven v období 1945-1948. In Rok 1947: česká literatura, kultura a společnost v období 1945-1948. Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 1998. s.
186-196.
* BOUČEK, Miroslav. Praha v únoru 1948: o práci pražské stranické organizace v únorových dnech 1948. Praha : NPL, 1963. s. 44
* KLADIVA, Jaroslav. Boj o duši národa v předvečer Února 1948.
Československý časopis historický. 1967, roč. 15, č. 1, .s  51-72.
* FREY, Jaroslav. Knihovnická kronika. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1957. s. 154-161.

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

24.07.2012 10:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu