Google, jak pracuje vyhledávač

Text dotazu

Zajimalo by me, jak funguje vyhledavac google.com, popr. i jine vyhledavace. Jak to, ze najdou odkazy za par vterin? Na jakem principu pracuji? Dekuji.

Odpověď

Dobrý den,

odborný výklad principu, na kterém jsou založené internetové vyhledávače (search engine) naleznete např. v publikaci Data, informace, znalosti a Internet. Část popisu uvádíme:

SKLENÁK, Vilém a kol. Data, informace, znalosti a Internet. Praha : C.H.Beck, 2001. s. 259-269. ISBN 80-7179-409-0.
Vyhledávací systémy, jako jsou AltaVista, Excite, Kompas pro Českou republiku atd., tvoří tři hlavní komponenty:
- robot
- index
- vlastní vyhledávací stroj

Robot pravidelně shromažďuje WWW dokumenty, ze kterých je potom vytvářen index. Hlavním cílem robota je, aby reprezentace WWW dokumentů byla aktální a co nejúplnější. Z obsahu WWW dokumentů robota zajímá typicky plný text, méně již obrázky, zvuky a jiné obtížně indexovatelné mediální formy.
Index je způsob organizace údajů, které jsou nashromážděny díky činnosti robota tak, aby bylo možné rychlé a efektivní vyhledávání....
Vyhledávací stroj nabízí uživatelské rozhraní, ve kterém uživatel zadává dotazy. Ty jsou vyhodnocovány pomocí indexu a posléze jsou uživateli předestřeny nalezené odkazy....

Bylo by velkým omylem domnívat se, že u vyhledávacích strojů založených na robotech zahajují roboti prohledávání WWW prostoru na vyžádání až v okamžiku, kdy uživatel zašle dotaz... Někteří roboti "pracují" nepřetržitě, jiní jsou spouštěni v pravidelných intervalech ....

Zjednodušeně je princip fungování vyhledávačů popsán i v knize HLAVENKA, Jiří. Vyhledávání na internetu. Brno : CP Books, 2005. s. 12. ISBN 80-251-0650-0.

Další informace můžete nalézt na webu na níže uvedených stránkách a v odborných článcích z časopisu Ikaros:
http://www.jakpsatweb.cz/vyhledavace.html
http://www.ataxo.cz/info/vyhledavace/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Internetov%C3%BD_vyhled%C3%A1va%C4%8D

Houdek, Aleš. Principy fungování vyhledávacích strojů. Ikaros [online]. 1999, roč. 3, č. 8 [cit. 2007-05-02]. Dostupný na World Wide Web:
<http://www.ikaros.cz/node/1026>. URN-NBN:cz-ik1026. ISSN 1212-5075.

Houdek, Aleš. Nové principy využívané v internetovských vyhledávacích strojích. Ikaros [online]. 1999, roč. 3, č. 3 [cit. 2007-05-02]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/312>. URN-NBN:cz-ik312. ISSN 1212-5075.

Vojtášek, Filip. S Googlem vyhledáváme již pět let. Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 9 [cit. 2007-05-02]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1473>. URN-NBN:cz-ik1473. ISSN 1212-5075.

Houdek, Aleš. Google následoval ostatní a má svůj rozcestník. Ikaros [online]. 2000, roč. 4, č. 4 [cit. 2007-05-02]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/546>. URN-NBN:cz-ik546.

Obor

Výpočetní technika

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

28.11.2007 09:19

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu