Goethe a místo islámu v Evropě

Text dotazu

Věřil J. W. Goethe, že místo islámu je v Orientu a tady o něm můžeme zasněně číst, ale muslimové by se v Evropě neměli trvale usazovat?

Odpověď

Dobrý den,

islám jako obraz přirozeného náboženství byl pro období romantismu poměrně příznačný. Tento obraz islámu můžeme nalézt v díle celé řady literátů a umělců dané doby. Goethe patřil k velkým celoživotním obdivovatelům islámu a Koránu. Již ve svých 23 letech napsal oslavný hymnus na proroka Muhammada. Jeho znalost a obdiv k islámu je patrný v celé řadě jeho děl - od Fausta až po sbírku Západovýchodní díván, kolekci 250 básní v orientálním stylu.

Goethe obdivoval Korán jako výraz víry a poezie a spontánní náboženskosti lidské duše. V blahovolném rozpoložení napsal v soukromém dopise: "Dříve nebo později budeme určitě vyznávat rozumný islám." Sám ve své tragédii Muhammada idealizoval.
(KROPÁČEK, Luboš, 2006, s. 243)

 "Nejobdivuhodnějším dokladem tohoto poznatku je pro mě Goethův vášnivý zájem o islám a zejména Háfizovo dílo, který vedl ke vzniku Západovýchodního dívánu a inspiroval Goethovu pozdější myšlenku studia všech světových literatur jako symfonického celku, jež by přitom neztrácelo ze zřetele individuální charakter každého díla. Ironií osudu jsme v dnešním globalizovaném světě, sjednocovaném způsoby, o nichž byla již řeč, svědky právě toho druhu standardizace a homogenizace, kterému se snažil Goethe svým přístupem zabránit."
(SAID, Edward W, 2008. s. 405)

"S tím souvisel i naivní obrázek islámu jako přirozeného náboženství - produkt evropského romantismu. Šlo o stejně nesmyslný mýtus, jako dobové představy o ušlechtilém divochovi. Goethe obdivoval Mohamedovo náboženství jako svrchovaně rozumné a přál mu budoucnost."
(RATAJ, Tomáš, 2002. s. 349)

Přes veškerý obdiv k tomuto náboženství si ovšem Goethe uvědomoval důležitost zachování evropské kultury. Upozorňoval, že Evropa by neměla nikdy upadnout do jha cizinců a pod vládu cizí kultury:

"On the other  hand, Goethe expresses his own gratitude for the fact that Europe did not fall under the yoke of foreigners, and praises the "conservation of the circumstances of educated Europe" as the merit of Christian warriors: " For all that, we remain indebted to all the agitated pilgrims and crusaders, since we owe the protection and conservation the circumstances of educated Europe to their religious entusiasm, their vigorous, untiring resistence against eastern pressures"
(zdroj: https://books.google.cz/books?id=dECaBgAAQBAJ&lpg=PP99&dq=Goethe%20Islam%20Europe&hl=cs&pg=PA3#v=onepage&q=Goethe%20Islam%20Europe&f=false

V případě hlubšího zájmu o tuto problematiku, doporučujeme prostudovat knihu "Goethe's Message for the 21st century: "Islam is the rescue for Humanity" dostupnou z velké části prostřednictvím Google Books). 

Použité zdroje

* KROPÁČEK, Luboš. Duchovní cesty islámu. 4. vyd. Praha: Vyšehrad, 2006. 292 s., [16] s. obr. příl. ISBN 80-7021-821-5. s. 243.

* SAID, Edward W. Orientalismus: západní koncepce Orientu. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2008. 459 s. ISBN 978-80-7185-921-5. s. 405

* RATAJ, Tomáš. České země ve stínu půlměsíce: obraz Turka v raně novověké literatuře z českých zemí. Vyd. 1. Praha: Scriptorium, 2002. 423 s. ISBN 80-86197-31-X.

* FRIEDENTHAL, Richard. Goethe: jeho život a jeho doba. Překlad Rudolf Toman. 1. vyd. Praha: Odeon, 1973. 735 s., [28] s. obr. příl. Život a umění; sv. 32.

* https://books.google.cz/boo[…]0Islam%20Europe&f=false

* https://books.google.cz/boo[…]0Islam%20Europe&f=false

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

06.12.2019 10:25

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu