GMO

Text dotazu

Informace o GMO

Odpověď

Dobrý den,

o geneticky modifikovaných organismech (GMO) bylo již napsáno mnoho, požadované dokumenty je možné získat pomocí katalogů knihoven, článkových databází (volně dostupných i placených) nebo třeba i prostřednictvím internetu.

Publikace k problematice GMO si můžete vyhledat např. pomocí elektronického katalogu Národní knihovny ČR (http://aleph.nkp.cz/cze/nkc), Souborného katalogu ČR (http://aleph.nkp.cz/cze/skc), který obsahuje záznamy dokumentů z fondů dalších českých krajských a odborných knihoven, nebo souborného katalogu SKAT (http://www.skat.cz) zpřístupňujícího záznamy naučné literatury městských knihoven.

Uvádíme několik příkladů publikací nalezených v katalogu NK ČR, další je možné dohledat zadáním klíčových slov GMO nebo geneticky modifikované organismy.

* Stöckelová, Tereza. Biotechnologizace: legitimita, materialita a možnosti odporu. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2008. 160 s. Sociologické disertace. ISBN 978-80-7330-152-1. Obsah: http://www.obalkyknih.cz/file/toc/33593/pdf.  

* Kovářová, Kateřina. Certifikace potravin. Vyd. 1. V Praze: Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, ©2010. 174 s. ISBN 978-80-213-2134-2. Obsah: http://www.obalkyknih.cz/file/toc/41986/pdf.

* Ekologické zemědělství a GMO: otázky koexistence: vaše otázky - naše odpovědi. Olomouc: Bioinstitut, ©2008. 37 s. ISBN 978-80-904174-6-5. Obsah: http://www.obalkyknih.cz/file/toc/18914/pdf.  

* Geneticky modifikované organismy: současnost, rozšíření a možné interakce s životním prostředí[m. Praha: Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2005. 42 l. ISBN 80-86555-80-1.

* Stratilová, Zuzana. GMO bez obalu. 3., aktualiz. vyd. Praha: Ministerstvo zemědělství, Odbor bezpečnosti potravin, 2014. 32 s. ISBN 978-80-7434-152-6. Obsah: http://www.obalkyknih.cz/file/toc/137333/pdf.   

Budete-li mít zájem i o články, lze využít volně dostupnou článkovou bibliografickou databázi ANL  - Články v českých časopisech, novinách a sbornících (http://aleph.nkp.cz/cze/anl), několik příkladů opět uvádíme níže. Pomocí již výše zmíněných klíčových slov můžete v databázi nalézt i řadu dalších článků, některé z nich mohou být propojené na volně dostupný plný text.

* Drobník, Jaroslav. GMO - geneticky modifikované organismy. Živa, 1997, 45 = 83(2), s. 51-52. ISSN 0044-4812. Dostupné také z: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/32682657.

* Löwenstein, Felix zu. GMO - nebezpečí pro ekologické zemědělství v Evropě. Farmář, 2004, 10(11). Příloha Bulletin ekologického zemědělce, 26, s. 13-14.ISSN 1210-9789.

* Co jsou to geneticky modifikované organismy (GMO)?. Agrospoj, 2003, 14(8), s. 12.

Aktuální informace o GMO nabízejí placené české plnotextové článkové databáze Anopress (http://www.anopress.cz/) nebo Newton Media (http://www.newtonmedia.cz/), tyto databáze monitorují denní tisk, některá odborná periodika, média i internet s retrospektivou od r. 1996 do současnosti. Jsou běžně přístupné v mnoha knihovnách (i městských) na základě platného čtenářského průkazu.

Podobným způsobem můžete využít i zahraniční licencované databáze s plnými texty článků, opět přístupné registrovaným uživatelům knihoven s platným čtenářským průkazem. Informace o zdrojích, které mají knihovny k dispozici, naleznete na jejich webových stránkách, přehled placených databází dostupných v Národní knihovně ČR se nachází na adrese - http://www.nkp.cz/katalogy-a-db/licencovane-db/prehled-lic-zdroju.

 

Některé informace jsou k dispozici také na internetu, např.:

* https://cs.wikipedia.org/wiki/Geneticky_modifikovan%C3%BD_organismus

* http://www.mzp.cz/cz/geneticky_modifikovane_organismy

* http://www.efsa.europa.eu/en/panels/gmo

* http://ec.europa.eu/food/plant/gmo/new/index_en.htm

Obor

Zemědělství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

23.09.2015 18:37

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu