Giovanno Sartori

Text dotazu

Dobrý den,
mám dotaz ohledně Giovanna Sartoriho.
"Proč G. Sartori rozlišuje FORMÁT a MECHANISMUS stranického systému?"
Moc Vám děkuji za brzkou odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

služba Ptejte se knihovny bohužel z časových důvodů není schopna podrobně procházet publikace, zvláště jedná-li se o vysvětlení filozofického či politologického problému, ke kterému je třeba být více seznámen s danou oblastí. Není tak v našich možnostech pročíst celou knihu o názorech Giovanna Sartoriho. Využili jsme však politologické slovníky, které máme k dispoici (jejich seznám v závěru odpovědi), ovšem nikde nebylo zmíněno Sartoriho rozlišení formátu a mechanismu stranického systému.

Doporučujeme Vám projít knihy tohoto filozofa, ve kterých jistě najdete odpověď, případně konzultovat tuto problematiku s profesorem, jedná-li se o školní předmět.

Doporučujeme Vám především knihu:

* SARTORI, Giovanni. Strany a stranické systémy : schéma pro analýzu. [Z anglického originálu ... přeložili Jiří Kohoutek, Petr Tomáš]. 1. vyd.. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. 466 s. ISBN 80-7325-062-4.

Ve volně dostupných zdrojích na internetu pak lze najít následující informace k Sartoriho politologickým názorům:

"...Nejprve je třeba definovat rozdíl mezi Sartoriho klasifikací stranických systémů, která zohledňuje formát systému, a typologií, která přihlíží také k mechanismu fungování systémů. Formát je založen na určení počtu relevantních stran v systému, zatímco typ systému určuje také ideologickou blízkost či vzdálenost zastoupených politických subjektů. ... Sartori totiž pracoval na rozdíl od jeho kolegů se dvěma kategoriemi. Tou první byl počet stran v systému, což značilo stupeň fragmentace systému. Na této proměnné vymezil tzv. formát systému. Druhým a významnějším kritériem pak podle Sartoriho byla dynamická složka - mechanismus systému. Právě toto kritérium určuje, jak systém reálně funguje a vymezuje tak typ systému." (http://lukas-dubsky.blog.cz/0912/aplikace-sartoriho-typologie-stranickych-systemu-svedsko)

Zajímavým zdrojem nformací by také mohla být volně dostupná magisterská práce na téma "Zemské stranické systémy v Německu po roce 1989" , kde se v první části autor zaměřuje na Sartoriho klasifikaci stranických systémů, viz http://is.muni.cz/th/89200/fss_m/MP.txt .

Dále např. článek Typologie českého stranického systému po roce 1989 - http://www.e-polis.cz/politicke-teorie/540-typologie-ceskeho-stranickeho-systemu-po-roce-1989.html.

Přestože internetové zdroje mohou být užitečné, ne vždy lze zaručit jejich důvěryhodnost, proto je lepší vycházet také z autorizovaých zdrojů, tj. knih a odborných statí či článků v důvěryhodných zdrojích.

Projitá literatura:

* SCRUTON, Roger. Slovník politického myšlení. 1. vyd. v ČSFR. Brno : Atlantis : ECL, 1989. 183 s. ISBN 80-7108-013-6.

* ŽALOUDEK, Karel. Encyklopedie politiky. 2., přeprac. a aktualiz. vyd. Praha : Libri, 1999. 559 s. ISBN 80-85983-75-3.

* MILLER, David (ed). Blackwellova encyklopedie politického myšlení. Brno : Proglas : Jota : Vzdělávací nadace Jana Husa, 1995. xiii, 580 s. ISBN 80-85617-47-1.

* ADAMOVÁ, Karolina a kol. Politologický slovník. 1. vyd.. Praha : C.H.Beck, 2001. ix, 284 s. ISBN 80-7179-469-4.

Obor

Politické vědy. Vojenství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

05.10.2011 12:30

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu