Geologie a geomorfologie Plzeňského kraje

Text dotazu

Jaká geologie a geomorfologie se vyskytuje v Plzeňském kraji?

Odpověď

Plzeňský kraj leží na rozhraní pěti geomorfologických jednotek:
Plzeňská kotlina
Kaznějovská pahorkatina
Kralovická pahorkatina
Rokycanská pahorkatina
Radyňská vrchovina
Na geologické stavbě Plzeňské kotliny se podílejí horniny:
svrchního proterozoika (filitické břidlice a droby, spility)
paleozoika (jílovce, pískovce, slepence, uhelné sloje)
terciéru (fluviální štěrky a písky s jíly)
kvartéru (např. fluviální jílovitopísčité štěrky, spraše, deluviální hlinitopísčité sedimenty, antropogenní uloženiny).

Informace čerpány z:
Informační server Magistrátu města Plzně
(http://info.plzen-city.cz/ukr/manual/cvmanual/c_mesto.htm)

K tomuto tématu je dostupná také literatura, tu můžete vyhledat např. v elektronickém katalogu NK ČR (http://sigma.nkp.cz/ - báze NKC). Zvolíte vyhledávání "z různých polí" a vepíšete pojmy "geologie" a "plzeň*" získáte 22 záznamů dokumentů, z nichž můžete sám vybrat ty, které nejlépe odpovídají Vašim požadavkům. Stejně můžete postupovat při vyhledávání literatury z oblasti geomorfologie. Samozřejmě můžete literaturu k tomuto tématu vyhledávat i v jiných volně dostupných katalozích Souborný katalog ČR - SKC (http://sigma.nkp.cz/).
Také můžete kontaktovat některou ze specializovaných institucí (Ústav geologie a paleontologie PřF UK - http://www.natur.cuni.cz/IGP/, Geologeický ústav AV ČR http://web.gli.cas.cz/ atd.).

Obor

Geografie. Geologie. Vědy o zemi

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

05.03.2008 12:54

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu