Geologie a geomorfologie Plzeňského kraje

Text dotazu

Jaká geologie a geomorfologie se vyskytuje v Plzeňském kraji?

Odpověď

a geomorfologie Plzeňského kraje dostupných ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje v Plzni (http://www.svkpl.cz, katalog dostupný na http://aleph.svkpl.cz) nebo v Národní knihovně České republiky v Praze (http://www.nkp.cz).

Monografie:
DEMEK, Jaromír a kol. Hory a nížiny : zeměpisný lexikon ČSR. Praha : Academia, 1987. 584 s.
- Signatura Studijní a vědecké knihovny PK v Plzni 31A32587
- Signatura Národní knihovny ČR 54F043315, 54F042340 (prezenčně), SFII043226 (absenčně), SPV 914.371/.372 ZEM (ve studovně spol. a přír. věd)

PURKYNĚ, Cyrill. Geologie okresu Plzeňského : (Vysvětlivky ku geologické mapě zastupitelského okresu Plzeňského). Plzeň : Okresní výbor, 1913. 137 s., 3 slož. volné listy v příl. : 29 obr., 14 tab.
- Signatura Studijní a vědecké knihovny PK v Plzni 21R311, 20A647, 222 (vše pouze prezenčně).

Stati:
MENTLÍK, Pavel. Georeliéf. In Příroda Plzeňského kraje. Plzeň : Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, [2004] , s. 33-51.
- Signatura Studijní a vědecké knihovny PK v Plzni 32A11328

PŠENIČKA, Josef. Geologie. In Příroda Plzeňského kraje. Plzeň : Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, [2004] , s. 53-65.
- Signatura Studijní a vědecké knihovny PK v Plzni 32A11328

Výběrové jeden on-line zdroj:
Index_1 [Geologie a geomorfologie západních Čech] [online]. Plzeň : Západočeská univerzita, datum poslední aktualizace: 12. ledna 2002 [cit. 31.3.2006]. Dostupné na www: <http://radyne.pef.zcu.cz/web/geo/.

Dále byla publikována další díla (monografie, stati, články) zabývající se problematikou nižších regionálně geologických jednotek. Pokud máte zájem o další informace, nabízíme Vám rešeršní služby, viz: http://www.svkpl.cz/bis2.htm zpracovávané speciální studovnou. Jedná se o placenou službu, viz. ceník http://www.svkpl.cz/cenik.htm#spec.

Obor

Geografie. Geologie. Vědy o zemi

Okres

--

Knihovna

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje v Plzni

Datum zadání dotazu

06.12.2007 16:42

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu