geologické názvy hornin

Text dotazu

Dobrý den, prosím o vysvětlení geologických názvů hornin (období a zastoupení hornin,jejich vznik): horniny proterozoika, svrchní paleozoikum, svrchní křída, tercier, kvarter. Ještě mám dotaz ke klimatickým oblastem: tři základní jsou členěny na podoblasti a okrsky. Do jaké oblasti a okrsku patří obec Hobšovice, okres Kladno - u Slaného. Ještě členění geomorfologické. Do které provincie, subprovincie,celku a podcelku patří obec Hobšovice.
Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

proterozoikum (jinak také starohory) označuje eon, který datujeme do období před 2,5 miliardami až 542 milióny let. V tomto období vznikly první mnohobuněčné organismy, řasy. Také se objevuje první známý superkontinent Rodinie. Pokračuje vrásnění (např. Grenvillské vrásnění) a vznikají štíty, středy dnešních kontinentů, a nezvrásněné okraje, tabule.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Proterozoikum
Paleozoikum (česky prvohory) je geologická éra, spadající do eonu fanerozoikum. Podle v současnosti obecně uznávaného datování trvala tato éra asi 291 milionů let (před 542 až 251 m. l.). Zahrnuje celkem 6 period: (od
nejstarší) kambrium, ordovik, silur, devon, karbon a perm. Dále se dělí na starší prvohory (kambrium, ordovik, silur, devon) a mladší prvohory (karbon a perm).
http://cs.wikipedia.org/wiki/Diskuse:Paleozoikum.

Křída se většinou dělí na spodní a svrchní (předěl je datován na 99,6 Ma).
Detailnější rozdělení na stupně je uvedeno v tabulce následujícího odkazu:
http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99%C3%ADda#D.C4.9Blen.C3.AD_k.C5.99.C3.ADd
y.
Informace o svrchní křídě naleznete také na :
http://www.biolib.cz/cz/stratprofile/id16/,http://www.biolib.cz/cz/stratigra
phy/,http://www.biolib.cz/cz/strattaxa/id16/,
http://www.biolib.cz/cz/glossary/.

Třetihory (Terciér) bylo označení pro geologickou periodu patřící do éry kenozoika. Název pochází z označení "Montes tertiarii" zavedeného r. 1759 Giovannim Arduinim pro málo zpevněné souvrství severoitalských Alp. Spodní hranice je kladena mezi 65-67 miliony let, opírá se hlavně o vyhynutí amonitů a velkých plazů, svrchní na 2,58 mil. V systému Mezinárodní komise pro stratigrafii byl v roce 2004 pojem třetihory zrušený, ale v roce 2005 opět povolený, ale jen jako neformální označení období před 65,5 - 2,588 mil. let.
http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99etihory.

Kvartér  neboli čtvrtohory, antropozoikum, je nejmladší geologická éra, trvající až dosud (doba trvání je 1, 6 nebo 1, 8 až 2 mil. let). Hranicí vůči terciéru a zdůvodněním oddělení kvartéru od terciéru bylo původně objevení se člověka (hominid), dnes však jeho výskyt je znám i z pliocénu.
Kvartér bývá proto mnohdy spojován s terciérem jako kenozoiku.
Dělení kenozoika na třetihory a čtvrtohory je tedy považováno za zastaralé, překonané a používá se již jen minimálně. V současnosti se za platné rozdělení kenozoika považuje dělení na paleogén a neogén (hranice před 23 mil).
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kvart%C3%A9r,
http://www.geology.cz/aplikace/encyklopedie/term.pl?kvarter

Pokud jde o další část Vašeho dotazu, doporučujeme Vám následující odkazy :
http://www.geology.cz/extranet
http://www.geology.cz/extranet/mapy/mapy-online/mapserver
http://www.geologicke-mapy.cz/regiony/.

Obor

Geografie. Geologie. Vědy o zemi

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

25.07.2012 09:52

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu