geografické začlenění

Text dotazu

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jaké je geografické začlenění Ptačí oblasti Bzenecké Doubravy - Strážnického Pomoraví. Případně jestli existují nějaké knihy o zmíněné ptačí oblasti. Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

se vstupem ČR do Evropské unie vznikla našemu státu povinnost vytvořit soustavu zvláště chráněných území neboli ptačích oblastí (Special Protection Areas = SPA), určených pro ochranu druhů, I Směrnice o ochraně volně žijících ptáků 79/409/EHS. V této směrnici jsou uvedeny druhy, které jsou ohrožené vyhynutím nebo citlivé vůči specifickým změnám na stanovišti, případně druhy s málo početnými populacemi, prostorově omezeným místním rozšířením nebo vyžadující zvláštní pozornost z důvodu specifického charakteru jejich stanoviště.

NATURA 2000 je soustava chráněných území, jejímž cílem je chránit nejvzácnější a nejvíce ohrožené druhy rostlin, živočichů a také přírodní stanoviště na území EU.

Je tvořena dvěma typy území - evropsky významnými lokalitami a ptačími oblastmi.

Ptačí území Bzenecká Doubrava-Strážnické Pomoraví  se nachází na jižní Moravě (kraj Jihomoravský), v Dolnomoravském úvalu, mezi obcemi Bzenec, Veselí nad Moravou, Strážnice, Ratíškovice a Milotice. Rozsáhlé území zaujímá 17 km na délku a 12 km na šířku.  

Oblast leží na neogenních (třetihorních) a kvartérních uloženinách s převahou písčité složky a spadá do okrsku Ratíškovická pahorkatina jako součást Dyjsko-moravské pahorkatiny. Jedná se o nížinnou pahorkatinu, v níž se uplatňují terasy Moravy a vyskytují se zde písečné přesypy. Reliéf utvářejí písečné přesypy stabilizované borovými porosty. Půdy jsou velmi chudé, písčité, arenosoly s hnědými půdami a podzoly, v údolí řeky Moravy se vyskytují nivní půdy.  

 

zdroj a další doporučené odkazy: :

http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1804&akce=karta&id=1000069042http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1804&akce=karta&id=1000069042

http://www.biomonitoring.cz/ptaci-oblasti.php

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pta%C4%8D%C3%AD_oblast

http://www.mzp.cz/cz/ptaci_oblasti

http://www.birdlife.cz/index.php?a=cat.25

 

Literatura z báze NKC Národní knihovny , http://www.nkp.cz, záložka Katalogy a databáze 

[Č.záznamu: 002026940]

Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice : 2001-2003 / Karel Šťastný, Vladimír Bejček, Karel Hudec. -- Vyd. 2.. -- Praha : Aventinum, 2009. -- 463 s. : 

Obsahuje bibliografii a rejstřík

Literaturu k tomuto tématu můžete rovněž nalézt na stránkách české společnosti ornitologické, http://www.birdlife.cz/index.php?ID=993.

Obor

Biologické vědy

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

10.12.2013 16:34

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu