Geografické informační systémy (GIS) ve výuce

Text dotazu

Dobrý den, ráda bych se zeptala na literaturu a internetové odkazy zabývající se GIS, hlavně ve výuce na střeních školách. Pak GIS na krajských úřadech.

Odpověď

Dobrý den,

informace o geografických informačních systémech obecně a v souvislosti s výukou ve škole a jejich využití v krajských úřadech na webových odkazech:
http://www.abclinuxu.cz/clanky/show/39588
http://www.abclinuxu.cz/clanky/show/40464
http://www.ceskaskola.cz/Ceskaskola/Ar.asp?ARI=102144&CAI=2125
http://radyne.pef.zcu.cz/web/diplomky/DP_Bastova.pdf -dipolomová práce na téma Geografický informační systém regionu pro výuku na SŠ
http://www.asociacekraju.cz/vismo/dokumenty2.asp?u=450022&id_org=300011&id=1147 -Geografický informační systém krajů, typová úvodní studie http://klobouk.fsv.cvut.cz/~cajthaml/publikace/BrnoJUN05.pdf
U některých odkazů, převážně u písemných prací, jsou také seznamy použité literatury, která se týká problematiky geografických informačních systémů. V NK ČR jsou k dispozici např.:
GIS Nečtinsko / Marie Novotná. -- 1. vyd.. -- Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2006. -- 57 s. : il. ; 21 cm
Vybrané kapitoly z didaktiky geografie I. / Hana Kühnlová. -- 1. vyd.. -- Praha : Karolinum, 1997. -- 55 s. ; 30 cm
Vybrané kapitoly z didaktiky geografie / Jan Hájek. -- 1. vyd.. -- Plzeň : Západočeská univerzita, Pedagogická fakulta, 1999. -- 110 s. : il. ; 20 cm

Geografické informační systémy. I., Pojetí, historie, základní komponenty / Vít Voženílek. -- 1. vyd.. -- Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998. -- 173 s. : il. ; 29 cm

GIS : geografické informační systémy / Dana Tollingerová. -- Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava ; Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky : Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, 1996. -- 25 s. : il. ; 30 cm

Geografické informační systémy : sborník přednášek mezinárodního semináře : 6.-7. prosince 2005, penzion Beskydy - SME a.s., Visalaje. -- 1. vyd.. -- Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 2005. -- 68 s. : il., mapy ; 30 cm

Ověření dostupnosti publikací, popř. najití dalších prostřednictvím online katalogů NK ČR či SKC(Souborný katalog ČR) na adrese http://sigma.nkp.cz/F/ . Do pole "kombinace slov..." nebo "slova z názvu" zadejte geografické informační systémy, apod.

Obor

Geografie. Geologie. Vědy o zemi

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

16.01.2008 10:12

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu