Geografické členění ČR

Text dotazu

Prosím o geografické rozdělení ČR, konkrétně do
jaké oblasti a podoblasti patří okolí Slaného a Velvar.
Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

Velvarsko je krajinou, která patří svou polohou i utvářením terénu k Podřipsku. Mírně zvlněná krajina je protnuta Červeným a Bakovským potokem, které se právě ve Velvarech stékají a směřují odtud k dolnímu toku Vltavy.

Území, ve kterém Bakovský potok přijímá několik dalších vodotečí, bylo osídleno od mladší doby kamenné. Velvary tu vznikly na prastaré obchodní cestě jako tržní osada, připomínaná poprvé k r. 1282.

Zdroj: Velvary a okoli. Praha: Enigma, [2000].

Královské město Slaný leží v okrsku Slánské tabule, která tvoří severozápadní část geomorfologického celku zvaného Pražská plošina. Její dominantou je Slánská hora. Městem, které leží cca 25 km severozápadně od Prahy, protéká od jihozápadu k severovýchodu Červený potok.

Region, který Vás zajímá, se rozkládá v severozápadní části Středočeského kraje. Je tvořen v severní části mírně zvlněnou krajinou Litoměřicka s bájnou horou Říp, na západě vrchovinou Džbán a lesy Rakovnicka, na východě rovinatým Mělnickem a příměstskou oblastí hlavního města, na jihu berounskými hvozdy.

V Českém masivu je Slánsko zastoupeno mnohými horopisnými útvary. V severní části je tento region součástí České tabule, konkrétně tzv. Dolnooharské tabule, ve střední a jižní části náleží k Poberounské soustavě. Ta se dále dělí na Pražskou plošinu, jejíž součástí je v centrální části Kladenská tabule, dále Křivoklátská vrchovina, která v jižní části zasahuje Lánskou pahorkatinu a pak i vrchovinu Džbán, jejíž výběžky vystupují v severozápadní části okresu Kladno.

Na geologické stavbě okresu se podílejí horniny od proterozoika, přes svrchní paleozoikum, svrchní křídu, tercier až po kvarter. Nejstaršími horninami jsou břidlice...V některých případech připomínají malé napodobeniny skal pískovcových skalních měst - podlešínská skalní jehla a skalní útvary asi 1 km jižně od Slaného...

Čerpáno z: Okres Kladno na prahu nového milénia aneb Kladensko a Slánsko v roce 2000. Nové Strašecí: Gelton, 2000. (S.53-54.)

Obor

Geografie. Geologie. Vědy o zemi

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

01.03.2012 15:12

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu